Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості перевірки витягів банку та суті господарських операцій

Відповідно до чинного законодавства, всі суб'єкти підприємницької діяльності, які мають розрахункові рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Крім розрахункового рахунка, для відособленого зберігання коштів підприємство може мати акредитиви, валютні, спеціальні позичкові й інші рахунки в банку. У касі підприємства готівка зберігається тільки в межах установленого банком ліміту.

Операції, здійснені підприємством на рахунках у банку, перевіряють суцільним способом і насамперед вивчають законність розглянутих операцій.

У процесі контролю ревізорам часто доводиться поєднувати виконання кількох методичних прийомів. У такій ситуації найголовніше - дотримання необхідної послідовності контрольних дій і повне усвідомлення цілей і завдань перевірки.

Отже, контроль операцій на рахунках у банку починають із вивчення розрахунково-платіжних документів. Суцільній перевірці піддають виписки банку, платіжні доручення, чекові книжки (корінці) та іншу документацію, що підтверджує виконання операцій.

Контроль виписок банку передбачає також перевірку правильності визначення дебетових і кредитових оборотів. Ревізор самостійно визначає підсумки оборотів і порівнює їх із даними виписки банку. Додаючи кредитовий оборот до вхідного залишку й віднімаючи дебетовий оборот, контролер переконується в правильності виведення вихідного залишку.

Розбіжності, виявлені в процесі перевірки, дають підставу зробити припущення про можливе підроблення виписок банку посадовими особами підприємства. Підроблені документи вуалюють здійснення операції з незаконного відволікання коштів з обороту ревізованого об'єкта. З метою з'ясування розмірів і винуватців порушення проводять зустрічну перевірку виписок банку. Копії виписок, отримані в установі банку, додають до акту ревізії. Про факти розкритих порушень відразу інформують слідчі органи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 • 1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України прийнятий Верховною Радою України 26.01.93 // Голос України.- 1993.-№39.
 • 2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 р. № 2939-11 (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 13.-С. 110.
 • 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999.-№ 6.-С. 9-13.
 • 4. Постанова Нацбанк "Про затвердження Змін до Інструкції про касові операції банках України" від 11 січня 2007 № 2, зареєстрована в Міністерстві юстиції 26.01.2007 р. за № 65/13332.
 • 5.Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб..- К: Центр навч. літ-ри, 2004.-245 с.
 • 6. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.- 64 с.
 • 7. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контроль-но-ревізійна діяльність".-2-евид. перероб.-Л.: "Край", 2006.- 156 с.
 • 8. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посіб.-Ч. 1.-Л.: Камула, 2006.- 152 с.
 • 9. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К.: Атіка, 2007.-344 с.
 • 10. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / Г. Г. Мумінова-Савіна, В. М. Кравець, О. А. Мазур та ін. - К.: Факт, 2001.-448 с.
 • 11. Мурашко В. М., Сторожук T. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб./За заг. ред. П.В. Мельника.-К: ЦНЛ, 2003.-311 с.
 • 12. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія. Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 196 с.
 • 13. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник.-4-е вид., стер.-К.: Знання-Прес, 2002.- 253 с- (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

 • 1. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Методичні рекомендації для семінарських занять.-Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.
 • 2. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. 4 2.-Навч.-метод, посіб.-Л.: Камула, 2007.- 255 с.
 • 3. Живко 3. Б" Живко М. О., Живко І, Ю. Словник сучасних економічних термінів.- Л.: Край, 2007,- 384 с.
 • 4. Камлик M. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб..-К.: Атіка, 2005. -432 с.
 • 5. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.-К.: КНЕУ, 2004.-268. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг / Живко З.Б., Живко М.О.- Л.: УАД, 2006.- 150 с.
 • 6. Стадник М. Є. Методика економічних досліджень: Курс лекцій.-Л.: ЛьвЦНТЕІ, 2005.- 88 с.
 • 7. Термінологічний словник ринкової економіки: Глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси/Ri. Тринько, O.P. Тринько.-Л.: НВФ "Українські технології", 2006.-216 с.
 
<<   ЗМІСТ   >>