Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз капітальних інвестицій

Політика реальних прямих, або капітальних, інвестицій є складовою частиною інвестиційної політики металургійного підприємства. її особливості, що наведені на рисунку 12.2, потребують врахування в аналізі інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій.

Характерні ознаки політики капітальних інвестицій

Рис. 12.2. Характерні ознаки політики капітальних інвестицій

Політика управління капітальними інвестиціями забезпечує розробку, оцінку, впровадження та реалізацію ефективних реальних інвестиційних проектів та пропозицій. На металургійному підприємстві вони відрізняються сумою інвестицій (для пропозиції - до 50 тис. дол. СІНА, для проекту - понад 50 тис. дол. СІНА). Порівняльна оцінка альтернативних варіантів є важливим аналітичним завданням, вирішення якого необхідне для вибору оптимального з них.

Інвестиційний проект (ІП) - це діяльність або система заходів, які передбачають здійснення комплексу дій з метою досягнення визначених результатів. Оцінка ефективності інвестиційного проекту містить аналітичні завдання, надані на рисунку 12.3.

Послідовність аналітичних завдань інвестиційного проекту або пропозиції

Рис. 12.3. Послідовність аналітичних завдань інвестиційного проекту або пропозиції

Загальна система показників оцінки будь-якого інвестиційного проекту або пропозиції наведена в таблиці 12.2.

Таблиця 12.2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АБО ПРОПОЗИЦІЙ

Закінчення табл. 12.2

Оцінка ефективності інвестиційного проекту або пропозиції містить декілька етапів [50], наданих у таблиці 12.3.

Таблиця 12.3

ЕТАПИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ АБО ПРОПОЗИЦІЇ

Етапи

Сутність етапу

Мета аналізу

Перший етап

Порівняльний аналіз рентабельності інвестиційного проекту або пропозиції з середнім рівнем відсотків банківського кредиту

Визначення більш вигідних напрямів вкладення капіталу

Другий етап

Порівняння рентабельності інвестиційного проекту або пропозиції з темпами інфляції в країні

Мінімізація втрат грошових коштів від інфляції

Третій етап

Порівняльний аналіз обсягу потрібних інвестицій та визначення мінімальної потреби в кредитах

Вибір менш капіталоємного варіанта

Четвертий етап

Оцінка інвестиційних проектів і пропозицій за визначеними критеріями оптимізації

Вибір оптимального варіанта інвестиційного проекту або пропозиції

П'ятий етап

Оцінка стабільності щорічних надходжень від реалізації інвестиційного проекту або пропозиції

Розподіл віддачі інвестицій

Таблиця 12.4

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Найменування

Попередній період

Поточний період

Відхилення, +

бюджет

фактично

середньорічний ефект, тис.грн.

від попереднього періоду

від бюджету поточного періоду

кількість, шт.

сума, тис.грн.

кількість, шт.

сума, тис.грн.

кількість, шт.

сума, тис.грн.

абсолютне

відносне, %

абсолютне

відносне, %

Інвестиційні проекти

1. Впроваджені

5

60700

6

72600

2

22840

36140

-37860

-62,4

-49760

-68,5

2. У стадії впрова дження

4

110800

5

112300

3

66720

80560

-44080

-39,8

-45580

-40,6

Інвестиційні пропозиції

1. Впроваджені

1

1800

4

8000

2

4300

480

+2500

+ 138,9

-3700

-46,3

2. У стадії впрова дження

2

3420

3

5000

2

3060

200

-360

-10,5

-1940

-38,8

Основні засоби

1. Придбані

20

5260

ЗО

9060

26

8053

Враховано в інвестиційному проекті

+3800

+72,2

-2793

-53,1

На наш погляд, оцінку ефективності інвестиційного проекту або пропозиції доцільно доповнити ще одним шостим етапом, на якому доречно проводити оцінку фактичної ефективності інвестиційного проекту та пропозиції, оскільки практика свідчить, що вона значно нижче за очікувану. Така оцінка необхідна для визначення та подальшого усунення причин їхньої розбіжності.

Аналіз інвестиційної діяльності проводиться в статиці та в динаміці з використанням натуральних (у штуках) і вартісних (у тис.грн.) вимірників, групуванням інвестицій на проекти, пропозиції та основні засоби. Фрагмент аналізу наведено в таблиці 12.4.

 
<<   ЗМІСТ   >>