Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік операцій надання споживчого кредиту на товар та реалізації товарів у розстрочку фізичним особам

До складу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі входить також продаж товарів в кредит. Загалом можна виділити наступні основні види кредитування споживачів товарів роздрібної торговельної мережі:

  • - кредитування покупців за допомогою залучення коштів банків;
  • - кредитування покупців безпосередньо підприємством роздрібної торгівлі;
  • - кредитування покупців шляхом залучення коштів підприємств, на яких вони працюють.

В спеціалізованих магазинах покупці можуть скористатися споживчим кредитом. Визначення поняття "спеціалізований магазин" дано в Наказі Державного комітету статистики України "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства" від 24.10.2005р, №327 [69]. Спеціалізований магазин- це різновид магазину, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом товарів однієї або декількох (не більше чотирьох) товарних груп. Можуть продаватись товари інших товарних груп, але кожна з них не повинна перевищувати 5% обсягу роздрібного товарообороту магазину. Вид спеціалізації визначається за найбільшою за обсягом продажу товарною групою.

Для надання споживчого кредиту на товар споживачам керівництво роздрібного господарюючого суб'єкту та фінансової установи - банку підписують договір про співробітництво. Покупець може придбати товар в кредит через банк на повну його вартість або сплатити частину вартості товару готівкою в касу магазину, а на залишок- оформити споживчий кредитна товар.

Споживчий кредит- кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції [81]. Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця. Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.

Одним із різновидів споживчого кредиту виступає реалізація товарів підприємствами роздрібної торгівлі із розстрочкою платежу [77]. Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу товарів у розстрочку, який укладається між суб'єктом господарювання та фізичною особою (покупцем), відповідно до якого суб'єкт господарювання зобов'язується передати обумовлений товар, а покупець провести розрахунки за товар у строки та у розмірах, передбачених договором.

Відповідно Податкового кодексу України торгівля у розстрочку - господарська операція, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під процент [41].

Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску завдатку з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку.

При продажу товарів у розстрочку покупець сплачує відсотки від наданого кредиту, розмір яких встановлює суб'єкт господарювання. Погашення кредиту, наданого покупцю при продажу товарів у розстрочку, здійснюється шляхом внесення грошей готівкою в касу суб'єкта господарювання або шляхом безготівкового перерахування через установи банків підприємствами (установами) суми чергового платежу і відсотків за наданий кредит.

При реалізації товарів у розстрочку їх продажна вартість повністю включається в обсяг роздрібного товарообороту за датою фактичного відпуску товарів покупцю. Тому на всю вартість проданих у кредит товарів робиться запис за дебетом рахунку ЗО "Каса" - на суму початкового платежу за товари, здійсненого покупцями; та рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на решту вартості товару, проданого в кредит.

Відсотки, що підлягають сплаті покупцями за наданий кредит, за спеціальним розрахунком відносяться на доходи майбутніх періодів і відображаються на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів".

 
<<   ЗМІСТ   >>