Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Структура договору

У преамбулі договору після зазначення назви та номера договору, місця і дати його підписання наводяться назви сторін, які уклали договір (замовник та виконавець), а також прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені кожної сторони.

Розділ "Предмет договору" повинен містити назву аудиторської послуги ("проведення аудиту" або "аудиторська перевірка"), мету аудиту і характеристику масштабу аудиту.

Розділ "Зобов'язання сторін" повинен містити перелік та характеристику зобов'язань, які бере на себе кожна зі сторін.

При цьому перелік зобов'язань замовника повинен містити такі положення:

♦ надання аудитору можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірки;

♦ відмова від будь-яких дій, які чиняться з метою впливу на думку аудитора;

♦ зобов'язання щодо приймання та оплачування робіт;

♦ інші зобов'язання.

Перелік зобов'язань аудитора повинен містити:

♦ дотримання умов конфіденційності інформації та інших принципів аудиту;

♦ опис форми, в якій замовнику буде видана інформація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовнику документації);

♦ дотримання вимог до якості у відповідності з національними стандартами аудиту, законодавчими актами та іншими критеріями (вказати, яких саме);

♦ зобов'язання інформувати замовника у разі, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність;

♦ інші зобов'язання.

Розділ "Порядок здавання та приймання робіт" повинен містити перелік, характеристику та послідовність процедур, які виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника від приймання виконаної роботи,

У розділі "Термін виконання робіт" має бути вказана тривалість виконання роботи, дати її початку і закінчення, а також терміни надання результатів виконаної роботи.

Розділ "Вартість робіт та порядок розрахунків" містить відомості про розмір і порядок оплати виконаних робіт.

Для визначення вартості аудиторських послуг застосовуються чинні на даний момент в Україні форми і види їх оцінки, а саме:

♦ акордна оплата — сума оплати за всю роботу визначається після ознайомлення аудитора з особливостями діяльності клієнта, оцінки орієнтовного аудиторського ризику і приблизної трудомісткості роботи;

♦ почасова оплата — найпоширеніша на ринку аудиторських послуг у всіх країнах. У цьому випадку при виникненні непередбачених обставин та збільшення трудомісткості аудиторської перевірки прямопропорційно змінюється вартість робіт. Почасова оплата базується на оцінці вартості однієї години (дня) роботи аудитора і залежить від його кваліфікації;

♦ відрядна оплата застосовується, як правило, при поновлюванні бухгалтерського обліку. Розрахунок проводиться виходячи із визначення вартості однієї операції, виконаної аудитором, або вартості однієї операції звітності;

♦ оплата за результатами — аудитор відмовляється від наперед визначеної суми за надану послугу, а встановлює оплату у вигляді частки від зекономлених для клієнта фінансових ресурсів, що були виявлені в результаті визначення помилок і неточностей при веденні бухгалтерського обліку, оформленні документації, сплати податків тощо. Як правило, встановлюється певний відсоток від економії;

♦ комбінована оплата — це будь-які комбінації із вищенаведених форм і видів оплати аудиторських послуг. Наприклад, в угоді, крім акордної оплати, визначений відсоток від економії або резерв на непередбачені обставини.

Розділ "Відповідальність сторін" містить умови відповідальності кожної сторони (які саме випадки тягнуть настання відповідальності і в якому вигляді передбачена відповідальність). У договорі на проведення аудиту виділяються відповідальність аудитора і відповідальність клієнта. Під відповідальністю аудитора маються на увазі моральні й матеріальні зобов'язання аудитора перед клієнтом у відповідності з чинним законодавством та договором сторін. Аудитор несе відповідальність за свій висновок про повноту і достовірність фінансової звітності. Під відповідальністю клієнта слід розуміти його зобов'язання надавати повну інформацію для аудиторської перевірки, складати фінансову звітність, що відповідає чинному законодавству і нормативним документам, та використовувати аудиторський висновок за призначенням. Доцільно також обумовити аспекти, за які не несе відповідальності та чи інша сторона.

У цьому розділі обумовлюється відповідальність за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором. У даному розділі також повинне вказуватися термін дії відповідальності.

Розділ "Термін дії договору" містить дати початку та закінчення дії договору. У розділі "Реквізити сторін" вказуються юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.

Розділ "Особливі умови" містить положення, які сторони вважають за необхідне обумовити, та які не знайшли відображення в попередніх розділах договору. Тут, зокрема, подається:

♦ зауваження про те, що будь-які, навіть суттєві, помилки можуть залишитися невиявленими;

♦ умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі;

♦ умови подовження терміну виконання робіт;

♦ посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а також на додатки до договору;

♦ порядок розв'язання спорів за даним договором;

♦ інші умови.

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

 
<<   ЗМІСТ   >>