Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами

У процесі виконання бюджету здійснення витрат може не збігатися з надходженням доходів. Касове виконання бюджету повинне бути побудоване таким чином, щоб доходи випереджали за часом витрати, тобто мало місце перевищення поточних надходжень над поточними витратами. Це перевищення утворює грошові кошти бюджету. Залишки коштів повинні бути оптимальними, тобто:

 • - забезпечувати стійкий фінансовий стан держави;
 • - не бути завищеними, тому що це означає вилучення коштів з обігу.

Оптимальні залишки коштів визначаються щорічно в Законі України "Про Державний бюджет" у вигляді оборотної касової готівки.

Законом № 1086-IV (1086-15) від 10 липня 2003 року Бюджетний кодекс був доповнений статтею 14-1, згідно з якою:

 • 1. Оборотна касова готівка - частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів.
 • 2. Збереження розміру оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду має бути обов'язковим.
 • 3. Оборотна касова готівка встановлюється у розмірі не більше 2 відсотків планових видатків загального фонду бюджету і затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет.
 • 4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає вільний залишок бюджетних коштів, який не підлягає вилученню й використовується на проведення видатків згідно з рішенням відповідної ради.

Виконання Державного бюджету за доходами регламентовано наказом Державного казначейства України № 131 від 19 грудня 2000 року і має ряд особливостей:

 • 1) Державне казначейство - є учасником СЕП НБУ.
 • 2) Працюють розрахункові палати Державного казначейства, які саме і виконують функції перерахування коштів до бюджету. Відпала необхідність формування реєстрів доходів бюджету, тому що вся інформація міститься саме у файлах розрахункових палат Державного казначейства.

Ці особливості змінили функції казначейства і порядок відкриття рахунків для обліку доходів бюджету:

 • - платники податків - юридичні та фізичні особи - перераховують кошти до бюджету через уповноважені комерційні банки;
 • - комерційні банки через СЕП НБУ перераховують ці кошти в обласні управління Державного казначейства відповідно до кодів бюджетної класифікації та районів;
 • - обласні управління Державного казначейства щодня передають звіт про виконання Державного бюджету за доходами і грошові кошти Державному казначейству України (центральний рівень).

Підставою для зарахування платежів до бюджету є розрахункові документи. Прийом доходів комерційними банками здійснюється:

 • 1) У безготівковій формі перерахуванням коштів з рахунка платника на рахунок бюджету за допомогою платіжних доручень, де вказується МФО банка, номер бюджетного рахунку, призначення платежу, код відомства, номер платіжного доручення, код ОКПО юридичної особи, код бюджетної класифікації доходів, сума платежу. Вимоги до оформлення розрахункових документів визначені у "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженої постановою Правління НБУ №22 від 21 січня 2004 року.
 • 2) У готівковій формі на підставі таких документів:
  • - копії платіжних доручень відділень Ощадбанку та корінці прибуткових документів - "повідомлення";
  • - копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків разом з описом до них; - платіжні доручення установ Державного комітету зв'язку України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв'язку).

Платіжні доручення та квитанції-повідомлення - є основними первинними документами, якими оформляються надходження в бюджет, та вихідними документами для обліку.

Рахунки для зарахування платежів відкриваються на балансі обласних управлінь Державного казначейства відповідно до Плану рахунків.

Органи Державного казначейства в процесі виконання державного бюджету за доходами здійснюють такі функції:

 • - установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях Державного казначейства України для зарахування податкових надходжень до бюджетів та до державних цільових фондів;
 • - ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів;
 • - здійснюють розподіл платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та перераховують за належністю розподілені кошти;
 • - здійснюють розподіл у розмірах, визначених законодавством, інших платежів, що зараховуються до державного бюджету та перераховують за належністю розподілені кошти;
 • - готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів Державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо;
 • - здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів Державної податкової служби та рішень судових органів;
 • - складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Операції з обробки платежів в органах Державного казначейства здійснюються у наступній послідовності:

 • - повернення надмірно та/або помилково зарахованих коштів;
 • - відшкодування платникам податку на додану вартість;
 • - розподіл платежів до бюджету за нормативами, установленими законодавчими актами;
 • - відрахування дотацій місцевим бюджетам.

Відшкодування податку на додану вартість органи Державного казначейства здійснюють відповідно до Порядку, затвердженому спільним наказом Державної податкової адміністрації та Державного казначейства України №209/72 від 2 липня 1997 року зі змінами у редакції від 21 травня 2001 року №200/86.

Доходи державного бюджету складаються з доходів загального та спеціального фондів, тому операції з надходженню доходів розглянемо окремо.

 
<<   ЗМІСТ   >>