Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатський іспит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правила адвокатської етики

Основні принципи адвокатської етики

Розділ 2 "Правил адвокатської етики" регламентує такі основні принципи адвокатської етики:

 • o незалежність (ст. 5) адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність.
 • o дотримання законності (ст. 6) - у своїй професійній діяльності адвокат має керуватися чинним законодавством, не вчиняти правопорушень, умисно не сприяти їх скоєнню іншими особами;
 • o домінантність інтересів клієнтів (ст. 7) - у межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний інтереси клієнта ставити вище власних інтересів, інтересів колег тощо.
 • o неприпустимість представництва клієнтів із суперечливими інтересами (ст. 8) - адвокат не може представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливими.
 • o конфіденційність (ст. 9) - розголошення відомостей, що .складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин;
 • o компетентність та добросовісність (ст. 10) - адвокат повинен мати високий рівень професійної підготовки, фундаментальні знання чинного законодавства, практики його застосування, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві, зобов'язаний надавати правову допомогу клієнтам добросовісно, належно виконуючи доручення.
 • o чесність і порядність (ст. 11);
 • o повага до адвокатської професії (ст. 12);
 • o культура поведінки (ст. 13);
 • o обмежене рекламування діяльності адвокатів (ст. 14) - адвокат, який практикує індивідуально, і адвокатське об'єднання мають право рекламувати свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства і цих Правил через оголошення у періодичних виданнях, інформаційних бюлетенях. Адвокат не має права пропонувати свої послуги конкретному клієнтові ні особисто, ні через посередників.

Конфіденційність. Обов'язок адвоката зберігати конфіденційність інформації, одержаної від клієнта чи відносно клієнта.

Згідно зі ст. 9 Правил отримання принципу конфіденційності є необхідною і важливою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги, тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої адвокатом від клієнта, а також про клієнта (зокрема щодо його особи) або інших осіб у процесі здійснення адвокатської діяльності, є правом адвоката у відносинах з усіма суб'єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов'язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.

Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. Конфіденційність певної інформації, що охороняється правилами цієї статті, може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриманні (або спадкоємцями такої фізичної особи чи правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій зафіксованій формі.

Адвокат не відповідає за порушення цього принципу у випадках допиту його у встановленому законом порядку як свідка стосовно обставин, які виходять за межі предмета адвокатської таємниці, визначеного чинним законодавством, хоча й охоплюється предметом конфіденційності інформації, передбаченим цими Правилами.

Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, попереднього слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.

Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити розуміння і дотримання принципу конфіденційності його помічниками та членами технічного персоналу.

Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити такі умови зберігання документів, переданих йому клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, котрі виключають доступ до них сторонніх осіб.

 
<<   ЗМІСТ   >>