Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Практична психологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Психологічна служба організацій малого бізнесу

Специфіка організацій малого бізнесу полягає в обмеженій кількості персоналу. В цих установах відсутня система відділів, які є на промислових підприємствах: збуту і постачання, маркетингу і реклами, фінансового і кадрового [52].

Працівники, як правило, поєднують кілька різнорідних функцій і працюють єдиною командою.

Практичний психолог у такій організації, як зазначає І. С. Сидоренко, здійснює свою роботу в кількох напрямках (див. схему 2):

Об'єкти діяльності психолога на підприємства

Робота проводиться в усіх напрямках одночасно, інакше буде порушена цілісність функціонування організації.

У роботі з керівництвом практичний психолог розв'язує такі задачі:

 • o розробка найефективнішої структури організації;
 • o забезпечення розвитку організації та безболісний перехід з етапу на етап; прогнозування напрямків подальшого розвитку організації;
 • o діагностика, виявлення і профілактика "слабких місць" в організації;
 • o формування стилю діяльності та іміджу організації.

У роботі з персоналом практичний психолог забезпечує:

 • - формування кадрової політики;
 • - підбір персоналу (врахування необхідності виконання ним широкого кола функцій);
 • - раціональне використання кадрів;
 • - формування навичок роботи в команді;
 • - мотивацію персоналу;
 • - оцінку і атестацію співробітників, участь у розробці схем оплати праці співробітників з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • - розробку і проведення тренінгів з персоналом;
 • - організацію неформального спілкування.

З партнерами і клієнтами практичний психолог здійснює:

 • o формування довгострокових відносин між малими підприємствами та партнерами і клієнтами;
 • o допомогу в пошуку нових партнерів (організація презентацій, акцій, участь у виставках);
 • o зміцнення зв'язків з постійними клієнтами;
 • o створення психологічних портретів клієнтів;
 • o диференціацію груп клієнтів для створення найбільш ефективної реклами, розрахованої на кожну цільову аудиторію;

При взаємодії малого підприємства із засобами масової інформації практичний психолог:

 • - контактує з пресою для висвітлення у різних виданнях інформації про організацію;
 • - організовує та психологічно забезпечує участь керівників у телевізійних програмах;
 • - веде переговори про надання знижок на розміщення реклами. З метою організації рекламної кампанії практичний психолог:
 • o розробляє стратегію;
 • o висуває креативні ідеї з приводу змісту і форми реклами;
 • o проводить психологічну експертизу реклами; маркетингові дослідження;
 • o вирішує питання спонсорства, участі у масових та благодійних заходах.

Практичний психолог малого підприємства виступає також як аналітик діяльності конкурентів: -виявляє їх переваги і недоліки;

-аналізує рекламу конкурентів, розмежовуючи її на успішну і невдалу [48].

Такий широкий спектр задач висуває складну систему вимог до знань, умінь та навичок практичного психолога. Практичний психолог повинен:

 • o мати відмінні знання з психології, зокрема таких її розділів, як соціальна психологія, психологія управління, організаційна психологія, психологія праці, профвідбір, психодіагностика, мотивація поведінки, психологія реклами, конфліктологія, психологія спілкування, психотерапія, психологія сприймання, психологічна експертиза, психологія торгівлі, методологія експериментальних досліджень; а також з менеджменту, маркетингу, соціології;
 • o володіти навичками ефективного спілкування, психодіагностики та психологічної просвіти;
 • o відзначатися системою професійно важливих психічних якостей та властивостей (аналітичне і нешаблонне мислення, здатність до саморозвитку та креативність, комунікабельність та організованість).

Таким чином, діяльність практичного психолога на промислових підприємствах та в організаціях має свою історію, є достатньо розвинутою і спирається на основні методологічні засади діяльності практичного психолога, які визначені прикладною психологією.

 
<<   ЗМІСТ   >>