Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання

Відповідно до ч. 1 ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України повне чи часткове відтворення технічного запису судового засідання з розгляду адміністративної справи здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. Це положення закону слід розуміти так, що повне чи часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. Отже, з огляду на зміст цієї Чистини статті за загальним правилом технічний запис судового засідання не підлягає обов'язковому відтворенню і зберігається у матеріалах справи на відповідному носії. Проте, як свідчить практика, що виготовлення друкованих текстів судових засідань можливе повністю або частково, але для цього необхідне звернення з вимогою таке відтворення осіб, що беруть участь у конкретній адміністративній справі, або їхніх представників. У законі зазначається, що суд своєю ініціативою також може повністю чи частково відтворити технічний засіб судового засідання. Проте з метою можливості повністю ознайомитися з матеріалами справи необхідно, щоб запис був друкований.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України на клопотання особи, яка бере участь у справі, за розпорядженням головуючого може бути здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання. Ця норма чітко зазначає, що повне або часткове роздрукування технічного запису може здійснюватися як на клопотання особи, яка бере участь у справі, так і за розпорядженням головуючого в судовому засіданні.

Крім того, з огляду на зміст зазначеної частини статті, інформація може бути отримана такими шляхами:

 • 1) технічний запис судового засідання може бути на вимогу особи повністю або частково роздрукований;
 • 2) особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання. Отже, з огляду на зазначене можна констатувати, що повне або часткове копіювання здійснюється на змінні носії (дискети, СВ-К та інші диски, флеш-карти тощо).

Відповідно до ч. З ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України роздрукування технічного запису судового засідання здійснюється на платній основі. Обсяг плати за роздрукування встановлюється Кабінетом Міністрів України. Слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України "Про визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу" від 29 березня 2002 р. № 411 встановлено обсяг витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу: для позивачів, у встановленому порядку звільнених від сплати державного мита, - за нульовою ставкою; для всіх інших позивачів - за ставкою 118 гривень. Що стосується обсягу плати за роздрук технічного запису судового засідання або копіювання носія, Кабінет Міністрів України ще має встановити порядок його визначення.

Складення протоколу

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу адміністративного судочинства України про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення секретарем судового засідання складається протокол. Це означає, що відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до 1 січня 2008 р., у разі відсутності вимоги особи, яка бере участь у справі, або ініціативи суду, про повне фіксування судового засідання технічними засобами, процес судового засідання фіксується у протоколі судового засідання, який має значення первинного джерела інформації. Під час його складання можуть застосовуватися технічні засоби та бути присутніми суд, секретар судового засідання, особи, які беруть участь у справі, спеціалісти, експерти, перекладачі, свідки.

Під час фіксування судового процесу технічними засобами, які застосовуються у разі вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення секретарем судового засідання, також складається відповідний протокол. Як свідчить практика, в деяких випадках виникає необхідність проведення процесуальних дій поза залою судового засідання, наприклад, огляд письмових та речових доказів на місці, Якщо їх не можна доставити до суду, оглядаються за місцем їх знаходження. Про проведення огляду доказів на місці суд постановляє ухвалу, а секретар фіксує цей огляд протоколом.

Відповідно до ч. 2 ст. 45 Кодексу адміністративного судочинства України під час вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення та під час складення протоколу можуть застосовуватися технічні засоби. Ця частина статті врегульовує порядок фіксування вчинення окремих процесуальних дій поза залою судового засідання. Таке фіксування, передбачає обов'язкове складання протоколу, може також доповнюватися фіксуванням за допомогою технічних засобів. Ця норма містить вказівки про те, хто має вирішувати питання про застосування технічних засобів. Отже, з огляду на зміст коментованої статті питання про необхідність і можливість застосування технічних засобів час вчинення окремих процесуальних дій чи виконання судового доручення вирішується особою, яка ці дії вчиняє.

Відповідно до ч. З ст. 45 Кодексу адміністративного судочинства України протокол після його складання та ознайомлення з ним усіх присутніх осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів підписується секретарем судового засідання - Присутні особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі можуть подати свої зауваження, які додаються до протоколу.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу адміністративного судочинства України протокол, складений під час виконання судового доручення, разом із необхідними додатками, невідкладно надсилається до суду, який розглядає справу. Це означає, що ч. 4 ст. 45 цього Кодексу врегульовує питання про час, протягом якого протокол має бути надісланий до суду, який розглядає справу. До того ж законодавець використовує оціночну категорію "невідкладно". Ця категорія належить до об'єктивно-суб'єктивних, її об'єктивність полягає в тому, що дії (в даному випадку надіслання протоколу до суду) мають бути вчинені за першою можливістю, без зволікань, тобто максимально швидко. Суб'єктивність категорії пов'язана з тим, що має враховуватись, чи могла конкретна особа, на яку покладено обов'язок передати протокол адміністративному суду, зробити це у такий строк. Отже, невідкладно надіслати протокол до суду означає зробити це максимально швидко, без зайвих зволікань, використовуючи наявні в особи засоби.

Відповідно до ч. 5 ст. 45 Кодексу адміністративного судочинства України протокол приєднується до адміністративної справи. Це означає, що протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення приєднується до адміністративної справи. Отже, цей протокол, а також носій інформації (під час використання технічних засобів, є невід'ємною частиною адміністративної справи).

Зміст протоколу

Статтею 46 КАСУ встановлено чіткий перелік відомостей, що має містити протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судових засідань або під час виконання судового доручення. Цей перелік складається з двох частин:

 • 1) відомості, які мають бути обов'язково відтворені у протоколі
 • 2) інші відомості, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

До обов'язкових належать такі відомості:

 • 1) про найменування адміністративного суду, який вчиняє окрему процесуальну дію, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
 • 2) про номер адміністративної справи;
 • 3) про рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
 • 4) про час початку процесуальної дії;
 • 5) про відомості про прибуття осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;
 • 6) про відомості про роз'яснення особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам їхніх процесуальних прав та обов'язків;
 • 7) про опис процесу проведення окремої процесуальної дії, зокрема відомості про заявлені клопотання та ухвали суду; основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, показань свідків, усні роз'яснення експертами своїх висновків і відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультації спеціалістів;
 • 8) про відомості про докази, які додаються до справи, а якщо докази не додаються до справи - номер, дату та зміст письмових доказів, опис інших доказів;
 • 9) час закінчення процесуальної дії. Протокол може містити також інші відомості, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.
 
<<   ЗМІСТ   >>