Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ програми з юридичними базами даних;

♦ головну роль юридичних баз даних із законодавства;

♦ програми з довідниками різних ставок податків, банківських процентів допустимих норм витрат тощо;

♦ як використовувати електронні таблиці для перевірки журналів-ордерів та балансу,

♦ бухгалтерські програми та їх характерні риси;

♦ методику проведення аудиту в умовах комп'ютерної обробки даних (КОД);

♦ особливості обліку, які необхідно враховувати при проведенні аудиту;

♦ класифікацію бухгалтерських програмних продуктів;

♦ спеціальні аудиторські модулі;

♦ схему аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи;

♦ місце аудитора в середовищі КОД;

♦ процес аудиту в умовах КОД;

♦ основні показники, що підлягають перевірці;

♦ напрями прикладного контролю;

♦ основні види ризику, пов'язані з системою КОД;

♦ процедури контролю вхідних даних;

♦ процедури офіційного прийняття і підтвердження вхідних даних;

♦ процедури контролю перетворення даних у машинозчитувальну форму;

♦ програмні засоби редагування або перевірки;

♦ процедури контролю файлів і операторів;

♦ помилки та зловживання в умовах КОД;

♦ випадки, при яких можуть з'явитися помилки;

♦ методи збору аудиторських доказів в умовах КОД;

♦ фактори, що впливають на думку аудитора щодо достатності та належності

зібраних доказів;

♦ три підходи до комп'ютерного тестування;

♦ аудиторські програмні засоби загального призначення;

♦ процедури і методи аудиторського контролю в умовах КОД;

♦ проблеми з використання КОД.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ користуватися програмними продуктами з юридичними базами даних;

♦ користуватися програмними продуктами з довідниками різних ставок податків, банківських процентів, курсів валют, норм витрат тощо;

♦ використовувати електронні таблиці для перевірки бухгалтерської інформації;

♦ вибрати необхідну програму, знаючи їх характерні риси;

♦ складати чітку методику перевірки кожного розділу або ділянки бухгалтерського обліку;

♦ проводити класифікацію бухгалтерських програмних продуктів з метою визначення методики аудиту;

♦ змоделювати аудиторську перевірку за допомогою автоматизованої системи;

♦ оцінювати ризик ефективності контролю;

♦ проводити контроль вхідних даних;

♦ перевіряти оформлення офіційного прийняття і підтвердження вхідних даних;

♦ використовувати програмні засоби для виявлення помилок;

♦ проводити контроль файлів і операторів;

♦ збирати аудиторські докази в умовах КОД;

♦ проводити комп'ютерне тестування;

♦ використовувати аудиторські програмні засоби загального призначення;

♦ виконувати процедури і методи аудиторського контролю.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 7.1. Програмне забезпечення для аудитора
  • 7.2. Методика проведення аудиту в умовах КОД
  • 7.3. Організація та вимоги до аудиту в умовах КОД
  • 7.4. Зловживання в умовах КОД

Ключові терміни та поняття:

♦ юридичні бази даних;

♦ довідники;

♦ електронні таблиці;

♦ бухгалтерські програми;

♦ контроль операції;

♦ КОД;

♦ методика аудиту в умовах КОД;

♦ контрольні дії;

♦ порівняння файлів;

♦ опитування файлів;

♦ рівень автоматизації;

♦ програмне забезпечення;

♦ КРМ;

♦ модуль;

♦ інформаційна база даних;

♦ систематичний контроль;

♦ вибірковий контроль;

♦ імітаційна система обліку;

♦ змодельована інформація;

♦ ризик контролю в умовах КОД;

♦ основні види ризику;

♦ процедури контролю;

♦ контроль файлів і операторів;

♦ алгоритм;

♦ зловживання в умовах КОД;

♦ випадки появи помилок;

♦ методи збору аудиторських доказів в умовах КОД;

♦ процедури і методи аудиторського контролю;

♦ проблеми, пов'язані з використанням КОД

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року із змінами і доповненнями;

♦ МСА 401 "Аудит у середовищі комп'ютерних інформаційних систем";

♦ Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА) 1001 "Середовище ІТ: автономні персональні комп'ютери";

♦ ПМПА 1002 "Середовище ІТ: інтерактивні комп'ютерні системи";

♦ ПМПА 1003 "Середовище ІТ: системи баз даних".

 
<<   ЗМІСТ   >>