Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технологія зберігання продовольчих товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Технологія зберігання продовольчих товарів

Матеріально-технічна база зберігання продовольчих товарів

Стаціонарні сховища для соковитої продукції

Стаціонарні сховища — це капітальні споруди, призначені для зберігання продовольчих товарів великими партіями, виконані по спеціальним проектам, обладнані системами регулювання режиму.

Такі соковиті продукти як картопля, деякі овочі, фрукти надходять в роздрібну мережу на протязі року більше із сховищ, ніж з поля. Тривалість зберігання такої продукції представлена в таблиці 2.

Таблиця 2. Тривалість зберігання окремих видів соковитої продукції у стаціонарних сховищах

Вид продукції

Тривалість її щорічного зберігання, міс.

Картопля

9-10

Білоголова, червоноголова капуста

6-7

Коренеплоди

7-8

Яблука

6-8

Груші

3-4

Виноград

4-5

При тривалому зберіганні не можна покращити плодоовочевої продукції, але можна максимально зберегти її з мінімальними кількісними і якісними втратами.

Всі сховища поділяють на:

 • - картоплесховища
 • - коренеплодосховища
 • - капустосховища
 • - сховища для цибулі і часнику
 • - плодосховища

Сховища різні по ємкості і мають відмінні конструктивні особливості виходячи із біологічних властивостей соковитої продукції.

Класифікація сховищ для зберігання продовольчих товарів представлена на рисунку 35.

Сховища для зберігання продовольчих товарів

Рис. 35. Сховища для зберігання продовольчих товарів

Обладнання сховищ

Кожне сховище повинно мати достатню систему вентилювання для слідуючої мети:

 • - відводу тепла від завантаженого в сховище продукту, а також виділяємого при диханні соковитих об'єктів;
 • - рівномірне розподілення по сховищу охолодженого повітря;
 • - запобігання температурного градієнту в сховищі;
 • - обмеження небажаного накопичення продуктів дихання;
 • - запобігання накопичення етилену на поверхні плодів і овочів. Природна вентиляція основана на утворенні конвекційних потоків між шарами повітря із-за різниці об'ємної ваги при різній температурі при допомозі припливних каналів і витяжних труб. Ця система вентиляції найбільш дешева і проста в конструктивному відношенні.

Кількість повітря, що проходить через сховище з трубною природною вентиляцією, дорівнює добутку швидкості руху повітря в припливних (або витяжних) трубах на її перетин і може бути розраховано за формулою:

W = V • 5,

де W — кількість повітря, що проходить через вентиляційні труби, м3/сек; V — швидкість руху повітря, м/сек; 5 — перетин труб, м2. Недолік природної вентиляції:

 • - погане управління
 • - не може працювати в теплі і морозні дні.

Примусова вентиляція здійснюється шляхом подачі при допомозі електровентилятора в необхідний час потрібної кількості повітря де воно і переміщується також за допомогою вентилятора.

Примусова вентиляція більш ефективна ніж природна. її недоліки:

 • - повітря подається в приміщення, і продукція в контейнерах не продувається, а тільки омивається;
 • - зменшується, але не повністю усувається перепад температури в масі продукції.

Активна вентиляція — коли повітря при допомозі вентилятора подається в масу продукції (рис. 36, рис. 37).

Системи активної вентиляції в сховищах можна поділити на дві групи:

 • - низького тиску
 • - середнього тиску Використовуються вентилятори:
 • - осьові
 • - центробіжні

Модуль активної вентиляції для сховищ:

Рисунок. 36. Модуль активної вентиляції для сховищ: 1 — припливна шахта; 2 — виконавчий механізм; 3 — сумішний клапан; 4 — перехідна секція; 5 — вентиляційна секція; 6 — поєднувальна секція; 7 — повітрепровод; 8 — роторний зволожувач повітря; А — зовнішнє повітря; Б — рециркуляційне повітря

Система активного вентилювання:

Рисунок 37. Система активного вентилювання: 1 — припливний отвір; 2 — вентилятор; 3 — магістральний вентиляційний канал; 4 — бокові канали; 5 — повітрерозподілювачі; 6 — картопля; 7 — вентиляційна шахта.

Існують дві схеми подачі вентиляційного повітря при активному вентилюванні:

 • 1) з безпосередньою подачою вентиляційного повітря під закрома або в масу продукції;
 • 2) з роздільною подачею повітря, при якій одні вентиляційні агрегати готують повітря з вимогаємою температурою і вологістю і подають його в приміщення відкіля другі вентилятори подають повітря в масу продукції.

Недоліки системи:

 • - необхідно будувати підзакромний простір;
 • - зменшення корисного об'єму споруди;
 • - подвійні поли удорожають затрати на будівництво;
 • - утруднюється механізація вивантаження картоплі і овочів;
 • - вимога щорічної дезинфекції із зняттям решітчастої підлоги, очистки і часткового ремонту.

Активне вентилювання застосовують також в зерносховищах для:

 • - зниження температури зернової маси;
 • - зменшення її вологості;
 • - поновлення складу повітря міжзернових просторів;
 • - теплового обігріву;
 • - газації і дегазації насіння.

Системи штучного охолодження в сховищах

Для охолодження в сховищах стаціонарного типу використовують:

 • - лід
 • - льодяні суміші
 • - машинний холод

Льодовники — це заглиблені, добре ізольовані кам'яні приміщення з камерами для зберігання продукції і відсіками для завантаження льоду.

Льодники бувають з нижнім, верхнім і боковим завантажуванням льоду.

Льодові склади — це більш удосконалені льодовники. Для їх будівництва роблять наземний каркас, на якому взимку наморожують лід завтовшки до 2 м поверх якого кладуть теплоізолюючий матеріал.

Холодильники — це удосконалені стаціонарні сховища з добре ізольованими стінками і стелею з постійним джерелом холоду який виробляють холодильні машини.

Існують два типи холодильних машин: компресійні і адсорбційні. Для виробництва холоду компресійні машини використовують електричну енергію, а адсорбційні — теплову енергію у вигляді пару.

Системи охолодження камер холодильників можна поділити на два основних вида: безпосереднє і розсільне.

При безпосередньому охолодженні змієвики поміщаються в холодильних камерах, а при розсільному охолодженні — в резервуарах наповнених розчином хлористого кальцію (СаСІ) або хлористого натрію (ТЧаСІ).

Для охолодження і рівномірного розподілення температури і відносної вологості повітря у всьому об'ємі камер використовують змішану і повітряну системи.

Змішана система складається з пристінних батарей і повітроохолоджувачів, а повітряна — тільки з повітроохолоджувачів.

 
<<   ЗМІСТ   >>