Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології на підприємствах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз якості програмного забезпечення

Якість ПЗ - це сукупність властивостей, що визначають спроможність задовольнити запити замовника, які він висловив у вигляді вимог до розроблень. Згідно з міжнародними та вітчизняними стандартами оцінки рівня якості виділяють два процеси забезпечення якості впродовж життєвого циклу програмного забезпечення:

 • 1) гарантія якості ПЗ, що є результатом певних дій на кожній стадії ЖЦ з перевірки й підтвердження відповідності ПЗ стандартам та процедурам, орієнтованим на досягнення якості;
 • 2) інженерія якості як процес надання продуктам ПЗ надійності, супроводження й інших характеристик якості.

Ці процеси потребують:

 • o оцінки стандартів і процедур, що виконуються при розробленні програм;
 • o ревізії управління, розроблення і забезпечення гарантії якості ПЗ, а також усієї проектної документації (звітів, графіків розроблення, повідомлень);
 • o контролю проведення формальних інспекцій та оглядів;
 • o аналізу і контролю проведення тестування (випробувань) ПЗ.

Функціональність - це сукупність властивостей, які визначають спроможність ПЗ виконувати в заданому середовищі упорядковану послідовність дій для задоволення споживчих властивостей, замовлених користувачем, відповідно до вимог обробки і загальносистемних засобів. Атрибути функціональності ПЗ:

 • o функціональна повнота - атрибут, який показує ступінь достатності основних функцій для вирішення спеціальних завдань відповідно до призначення ПЗ;
 • o правильність - атрибут, який показує, як забезпечується досягнення правильних та погоджених результатів;
 • o інтероперабельність або сумісність - атрибути, які вказують на спроможність ПЗ взаємодіяти з іншими системами і середовищами;
 • o захищеність - атрибути, які вказують на можливість запобігати несанкціонованому доступу до програм і даних;
 • o узгодженість - атрибут, який вказує на відповідність заданим стандартам, угодам, правилам, законам і розпорядженням.

Надійність - це множина атрибутів, які вказують на спроможність ПЗ коректно перетворювати вхідні дані на результати. Зниження надійності ПЗ відбувається внаслідок помилок у вимогах, проектуванні і виконанні.

Атрибути надійності ПЗ:

 • o безвідмовність - атрибути, які визначають частоту відмов внаслідок наявності помилок у ПЗ;
 • o стійкість до помилок - атрибути, які вказують на забезпечення спроможності виконувати функції в аномальних умовах (збої апаратури, помилки в даних та інтерфейсах, порушення в діях оператора тощо);
 • o відновлюваність - атрибути, які вказують на спроможність програми до перезапуску для повторного виконання й відновлення даних після відмов;
 • o узгодженість - атрибут, який показує відповідність діючим стандартам, угодам, правилам, законам і розпорядженням.

Деякі типи систем (реального часу, радарні, безпеки, комунікації, медичного устаткування тощо) містять особливі вимоги до забезпечення високої надійності з такими атрибутами, як недопустимість помилок, безпека, захищеність і зручність застосування, а також достовірність як основний критерій надійності.

Зручність застосування - це множина атрибутів, що характеризують умови взаємодії користувача з ПЗ. Атрибути зручності застосування ПЗ:

 • o зрозумілість - визначається, наскільки зрозумілі для розпізнавання логічні концепції ПЗ та умов їх застосування;
 • o легкість навчання - визначається, наскільки доступні (легкі) для вивчення умови використання;
 • o оперативність - характеризується швидкістю реакції системи на дії користувача;
 • o узгодженість - визначається відповідністю розробки вимогам діючих стандартів, угод, правил, законів і розпоряджень;

Ефективність - це зв'язок між результатами використання ПЗ та кількістю задіяних для цього ресурсів (апаратура, матеріали, послуги обслуговуючого персоналу тощо).

Супроводжуваність - зусилля, які необхідно витратити на коригування, вдосконалення й адаптацію ПЗ у разі зміни середовища, вимог або функціональних специфікацій.

Атрибути супроводжуваності ПЗ:

 • o аналізованість - показник, який визначає необхідні зусилля для діагностики причин відмов або ідентифікації частин, що потрібно модифікувати;
 • o змінюваність показник, який визначає зусилля на модифікацію, усунення помилок або внесення змін у зв'язку з помилками чи новими можливостями середовища функціонування;
 • o стабільність - атрибут, що характеризує імовірність модифікації;
 • o тестованість- атрибут, що характеризує зусилля щодо проведення валідації та верифікації.

Переносність - це здатність ПЗ пристосовуватися до роботи у разі зміни середовища виконання.

До основних компонент середовища розроблення ІС відносять: організаційне, технологічне, апаратне, програмне тощо (рис; 8.6).

Середовище розроблення

Рис. 3.6. Середовище розроблення

Атрибути переносності ПЗ: адаптивність, налагоджува-ність, сумісність, узгодженість, інтероперабельність.

Оцінювання якості ПЗ - це дії, які мають визначити, якою мірою ПЗ відповідає своєму призначенню.

 
<<   ЗМІСТ   >>