Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економічних вчень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Інколи здається, що знайомство з історією це не більше, ніж задоволення певної власної цікавості. Така "цікавість" не має нічого спільного з "практичністю" або "прагматичністю". Така цікавість не пов'язана з тим, "що може згодитися в житті". Наскільки це дійсно так?

Не будемо говорити про всі сфери чи напрями історичних досліджень. Ми - економісти, тому звернемо увагу на історію економічних вчень, на своєрідну "економічну мудрість століть". И відносно цього напряму історичних досліджень ми можемо абсолютно спокійно, впевнено сказати: об'єктивно, повно й глибоко вивчена та викладена історія економічних вчень - це важливе джерело, передумова знаходження правильних "практичних" економічних рішень у сучасній економічній діяльності. Ця "прагматика" стосується як господарсько-управлінської діяльності на рівні окремої організації (мікрорівні), так і регулятивної діяльності державних інститутів на рівні національної економіки (макрорівні).

Так і хочеться сказати: вивчайте уважно історію економічних вчень для досягнення власних успіхів, для знаходження правильних, ефективних управлінських та просто життєвих економічних рішень!

Історія економічних вчень - важлива складова фундаментальної теоретичної підготовки майбутніх бакалаврів, спеціалістів і магістрів, насамперед, з економіки та менеджменту. Перш за все, це стосується якості та ґрунтовності їх знань ідей, концепцій та теорій провідних мислителів давнини і сучасних вчених-економістів світового рівня з огляду на діалектику загальнолюдського, глобального та особливого, що виражає специфіку конкретно-історичних обставин "місця і часу".

На наш погляд, вже існуюча навчально-методична література з історії економічних учень в значній мірі відповідає сучасним викликам і вимогам. Разом з цим, ми впевнені, що сам процес, форми, методи і контекст викладання дисципліни "Історія економічних учень" в умовах різних вищих навчальних закладів дозволяє навіть у стандартному матеріалі віднайти нові елементи та підходи. Сподіваємося, що запропонована концепція і певні особливості підручника дозволять надати відносно новий ракурс баченню історії та еволюції економічної науки.

По-перше, в підручнику розглядається "наскрізна" - від народження до сучасного стану, - еволюція кожного із сучасних напрямків світової економічної думки - марксистського, неокласичного, кейнсіанського, соціально-інституціонального, - в контексті суспільно-економічних змін. Разом із застосуванням інтеграційного підходу це дозволяє підвищити ступінь цілісності сприйняття зазначених напрямків, поглибити розуміння ендогенних чинників їх еволюції.

По-друге, у викладі основних ідей, концепцій і теорій мислителів і вчених-економістів перевага надається саме авторському тексту - ключовим цитатам із їх творів. Зрозуміло, підручник - це не хрестоматія. Але подання авторської думки не в переказі, а в оригіналі з допоміжним коментарем створює більш сприятливі передумови для її безпосереднього сприйняття, особистісної інтерпретації та відповідної активної дискусії.

По-третє, в підручнику підкреслюється приналежність теоретичного доробку вітчизняних вчених-економістів відповідним напрямкам світової економічної думки. Наголошується, що вітчизняна економічна наука ніколи не була "школяркою", завжди розвивалася не на "узбіччі", а у вирі провідних ідей, і наукові досягнення багатьох українських вчених отримали світове визнання. Особлива увага приділяється тим економічним концепціям і теоріям, які, згідно з освітньо-професійною програмою, повинні опанувати студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Авторами окремих тем є: доц, к.е.н. Білоцерківець В.В. - тема 8; доц, к.е.н. Волошенюк В. В. - тема 6; доц., к.е.н. Зухба О.М. - тема 8; проф., д.е.н. Івашина О.Ф. - тема 7; проф., к.е.н. Лебедєва В.К. - тема 8; доц., к.е.н. Леонідов І.Л. - тема 8; доц., к.е.н. Литовченко Б.В. - тема 7; проф., д.е.н. Петруня Ю.Є. - передмова; проф., д.е.н. Пилипенко Г. М. - теми 4, 5; проф., д.е.н. Пилипенко Ю. І. - теми 2, 3; проф., д.е.н. Тарасевич В. М - передмова, теми 1, 8; проф., д.е.н. Швець В.Я. - тема 8.

Автори підручника будуть щиро вдячні науковцям, викладачам, студентам, всім читачам за відгуки, поради, пропозиції та зауваження.

 
<<   ЗМІСТ   >>