Повна версія

Головна arrow Право arrow Екологічне право України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ВОД Актуальні проблеми правової охорони вод в Україні Води як об'єкт правового регулювання Водне законодавство України Право власності на води та право користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів Право водокористування Правова охорона вод Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення водного законодавства ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ НАДР Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні Надра як об'єкт правової охорони та використання Законодавство України про надра Право надрокористування: види та характеристика Права та обов'язки надрокористувачів Правова охорона надр Юридична відповідальність у сфері охорони та використання надр. Вирішення спорів у галузі надрокористування ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ Рослинний світ як об'єкт правової охорони Законодавство України про рослинний світ Використання об'єктів рослинного світу Правова охорона рослинного світу Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони та використання об'єктів рослинного світу ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ Актуальні проблеми правової охорони лісів в Україні Ліси як об'єкт правової охорони та використання в Україні Лісові правовідносини Нормативно-правове регулювання лісових правовідносин Право власності на ліси Право користування лісами, лісові сервітути Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин Організація лісового господарства Ведення лісового господарства Охорона і захист лісів Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Вирішення спорів у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, відповідальність за порушення лісового законодавства ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ Загальна характеристика тваринного світу і проблем його охорони та використання Загальна характеристика законодавства про тваринний світ Об'єкти тваринного світу, їхнє правове визначення та право власності на них Загальна характеристика використання об'єктів тваринного світу Правове регулювання ведення мисливського господарства та здійснення полювання Правове регулювання здійснення промислового рибальства Правове регулювання здійснення любительського та спортивного рибальства Організаційно-правові заходи щодо охорони тваринного світу Особливості міжнародної торгівлі об'єктами тваринного світу, що перебувають під загрозою зникнення Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: сучасний стан і проблеми Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря Заходи щодо охорони атмосферного повітря Порядок реалізації управлінських заходів щодо охорони атмосферного повітря Клімат та озоновий шар як об'єкти правової охорони Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Загальна характеристика ПЗФ України та проблеми його формування Загальна характеристика законодавства про ПЗФ України Загальна характеристика правового режиму територій та об'єктів ПЗФ України Особливості правового режиму природних заповідників, біосферних заповідників і національних природних парків Особливості правового режиму регіональних ландшафтних парків, заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ Особливості правового режиму ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків і парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Порядок створення й оголошення територій та об'єктів ПЗФ України Особливості використання територій та об'єктів ПЗФ України Форми власності на території та об'єкти ПЗФ України та особливості правового режиму їхніх земель Юридична відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ України МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього природного середовища Обов'язок іноземних юридичних осіб і громадян та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища
 
>>