Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік запасних частин

На субрахунку 238 "Запчастини до транспортних засобів, машин і обладнання", обліковуються запчастини які призначені для ремонту та заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та інше), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) незалежно від їх вартості.

Запчастини обліковуються в складі за їх назвами та кількістю за номенклатурними номерами. Для складського обліку найчастіше використовують картки складського обліку. Видаються для виробничих потреб на підставі накладних (вимог), лімітно-забірних карток, Відомості дефектів. Списуються на підставі Акта на списання матеріалів (ф. З-2).

Окремою групою запасних частин є шини. Відпуск шин зі складу оформляється накладною ф. З-3. Водій, будучи матеріально-відповідальною особою, розписується в отриманні шин та встановлює їх на автомобіль при цьому складається Акт на установку шин.

При установці шини її вартість відразу списується на фактичні витрати і одночасно складається "Картка обліку пробігу автомобільної шини" при цьому складається запис: Дт 801, 802, 811-813 Кт 238.

Надалі шини обліковуються в підзвітній сумі водія в оперативному обліку на підставі "Картки обліку пробігу автомобільної шини".

Шини списуються з обліку згідно з нормами експлуатаційного пробігу шин і порядком їх коригування залежно від умов експлуатації. Ці норми встановлені наказом Міністерства транспорту України № 420 від 08.12.1997 року "Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин" і є обов'язкові для всіх підприємств та установ, що мають автотранспорт, незалежно від форм власності.

Ведення обліку фактичного пробігу шин здійснюється в "Картці обліку пробігу автомобільної шини".

До карток вноситься наступна інформація про шини:

  • - дата введення шини в експлуатацію;
  • - державний номер;
  • - марка автомобіля, на який шини встановлені;
  • - вісь, з якого боку та коли встановлена шина;
  • - показники спідометра на момент установки;
  • - пробіг шини на момент заміни;
  • - сумарний пробіг.

Якщо нормативна величина зносу шини досягнута її можна списати.

При достроковому зносу шини треба встановити його причини. Їх може бути декілька: неправильна експлуатація, поганий стан доріг, низька якість шин з вини виробника тощо.

У разі повного зносу шини, що були раніше встановлені на автомобіль і знаходилися в підзвітній сумі у водія, вони списуються на підставі Акта на списання ф. З-2, що підтверджується висновком комісії.

При заміні літнього комплекту на зимовий і навпаки, шини прибуткуються на склад на підставі накладної ф. З-3. На складі облік шин, що були в експлуатації, ведеться окремо від нових матеріально-відповідальною особою тільки в кількісному вираженні.

Облік палива

Одним із важливих видів матеріалів в бюджетних установах є паливо.

Облік пального ведеться на рахунку 235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали". На ньому ведеться облік всіх видів палива, пального і мастильних матеріалів, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугілля, торф, бензин, газ, мазут та інше), а також безпосередньо у матеріально-відповідальних осіб.

Талони на бензин обліковуються на рахунку 331 "Грошові документи в національній валюті".

Бюджетні установи мають право мати на своєму балансі автомашини, а тому необхідними видатками є видатки на паливо.

Аналітичний облік цих матеріалів ведеться за видами і найменуваннями пального, а бензину - за марками або іншими ознаками. Ведеться в розрізі матеріально-відповідальних осіб за кількістю та вартістю.

Оприбутковується на підставі документів постачальника: накладних, рахунків-фактур.

Видається зі складу у підзвіт водіям на підставі накладних (вимог), лімітно-забірних карток.

Часто паливо видається талонами, в такому випадку вони видаються водіям лише після звітування за раніше отримані талони. При цьому видані талони ставляться водію у підзвіт.

По закінчені місяця матеріально-відповідальні особи складають звіт про рух пального, в якому відображають залишки на початок та кінець місяця. Надходження та вибуття по кожному виду пального.

Списується витрачене паливо на підставі даних Подорожніх листків (ф. № 2 та № 3) за фактичними витратами, але не більше встановлених норм для кожної марки автомобіля відповідно до пройденого кілометражу та перевезеного вантажу, що встановлюються наказами Міністерством автотранспорту України. Крім того, комісією призначеною керівником установи складається акт списання палива. Операції по списанню палива групуються в Меморіальному ордері № 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів" ф. № 396 (бюджет).

В бухгалтерії рух палива оцінюється за цінами постачальників по надходженню, а витрачене пальне - за цінами придбання (балансова вартість) чи середньозваженою вартістю.

Таблиця 46

Кореспонденції рахунків з обліку палива

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбутковано паливо від різних організацій (без суми ПДВ та транспортних послуг)

235

364, 675

На суму ПДВ (якщо паливо придбається за власні кошти з оподатковуваних операцій і установа є платником ПДВ)

641

364, 675

Списане витрачене паливо на роботу автомашин :

Що придбане за кошти загального фонду:

801, 802

235

Що придбане за кошти спеціального фонду

811-813

235

Облік талонів на бензин

Оприбутковано талони на бензин (без суми ПДВ)

331

364, 675

На суму ПДВ (якщо паливо придбається за власні кошти з оподатковуваних операцій і установа є платником ПДВ)

641

675, 364

Одночасно здійснюється запис по обліку талонів на бензин на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку"

08

Видано талони відповідальним особам

235

331

Списано з забалансового обліку, рахунок 08 "Бланки суворого обліку"

08

Списане витрачене пальне в межах норм витрат на підставі Подорожніх листів автомобіля, трактора

801, 802, 811-813

235

 
<<   ЗМІСТ   >>