Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

До малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) зараховують засоби праці, що придбані для використання у статутній діяльності установи на строк менше одного року. За функціональною роллю у процесі відтворення вони належать до оборотних активів, тому для них характерні всі ознаки, що стосуються цієї групи засобів. У той же час малоцінні та швидкозношувані предмети, як засоби праці, мають певну специфіку використання: вони можуть використовуватися у діяльності установи тривалий час (протягом декількох місяців), не змінюючи при цьому зовнішнього вигляду та основних фізичних властивостей. До таких засобів зараховують дрібний господарський інвентар, інструменти, сценічно-постановчі засоби вартістю до 10 грн. за одиницю (комплект), посуд тощо.

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачено окремий синтетичний рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", облік за яким ведеться на двох субрахунках: 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації"; 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення".

Рух малоцінних та швидкозношуваних предметів у бюджетних установах оформляється первинними документами типових міжвідомчих форм, затверджених наказом Міністерства статистики України від 22.05.1996 р. № 145:

 • — ф. № МШ—1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)";
 • — ф. № МШ-"2 "Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів";
 • — ф. № МШ-3 "Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)";
 • — ф. № МШ-4 "Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів";
 • — ф. № МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні";
 • — ф. № МШ—6 "Особова картка № обліку спецодягу,

спецвзуття та запобіжних пристроїв";

 • — ф. № МШ-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв";
 • — ф. № МШ—8 "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів".

Крім того, в бюджетних установах за необхідності можуть використовуватися відомчі (галузеві) форми первинних документів з обліку МШП та форми документів і регістрів, затверджені ДКУ, такі як "Журнал реєстрації битого посуду" т.ф. № З— 10 та ін.

У процесі документування руху малоцінних та швидкозношуваних предметів, як і інших об'єктів, розрізняють документи оперативного і бухгалтерського обліку. До перших належать документи, що відображають передачу зазначених предметів у ремонт, поповнення їх запасу в роздавальних коморах, видачу предметів робітникам у тимчасове користування та повернення тощо.

Це, перш за все, документи типових форм № МШ—1, МШ—2, МШ-3, МШ—6 та МШ-7. Складають їх, як правило, керівники підрозділів, комірники для оперативного контролю за збереженням, рухом, станом і використанням малоцінних та швидкозношуваних предметів.

До документів бухгалтерського обліку зараховуються документи, якими оформляється відпуск предметів у виробництво зі зміною матеріально відповідальної особи, їх списання та ін., тобто ті первинні документи, які є підставою для здійснення записів на рахунках. Це можуть бути забірні картки (т. ф. № 3—5), накладна-вимога (т.ф. № 3—3), акти на вибуття і списання МШП (т. ф. № МШ-4, МШ-5, МШ-8).

Форма № МШ-4 "Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів" застосовується для оформлення поломки та втрати МШП. Складається на одного або декількох робітників. Якщо поломка сталася з вини робітника, то акт ф. № МШ-4 складається у двох примірниках, один з яких передається до бухгалтерії для стягнення у встановленому порядку з робітника вартості поламаного, зіпсованого чи втраченого предмета. Другий примірник ф. № МШ-4 залишається в цеху і є підставою для списання МШП.

Форма № МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні" застосовується на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі актів вибуття (ф. № МШ—4) і подається до центрального складу, звідки видаються до цеху інструменти (пристрої) того ж найменування, марки та розміру без додаткової виписки накладних вимог або забірних карток. Зі складу акт ф. № МШ—5 передається до бухгалтерії, де на його підставі проводиться списання інструментів зі складу на витрати (без відображення їх внутрішнього переміщення зі складу в експлуатацію).

Форма № МШ-8 "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів" застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів після закінчення строку використання, інших МШП і здавання їх в комору для утилю. Акт ф. № МШ-8 складається на підставі разових актів вибуття (ф. № МШ—4). На різні види МШП акти на списання (ф. № МШ—8) складаються окремо. Після здавання списаних предметів до комори для утилю акт з розпискою комірника передається до бухгалтерії, де на його підставі здійснюють відповідні записи на рахунках.

Наказом ДКУ від 18.12.2000 р. № 130 затверджено форму "Акту списання" (т. ф. № 3—2), який призначено для списання матеріальних цінностей, у т. ч. і МШП, що стали непридатними. Складає цей акт комісія, призначена наказом по установі. При складанні "Акту списання" (т.ф. № 3—2) акт за ф. № МШ—8 не застосовують.

Особливістю обліку МШП в бюджетних установах є те, що їхня вартість при передачі зі складу в експлуатацію не списується з балансу, а залишається в обліку до повного використання, тобто до часу втрати придатності. Крім того, на вартість МШП, що надійшли в установу, створюють фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за видами з одночасним відображенням фактичних видатків на придбання.

Основні господарські операції з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів у бюджетних установах відображають на рахунках такими записами (табл. 6.4).

Таблиця 6.4. Бухгалтерські проведення з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Оприбутковано МШП, виготовлені у власній майстерні: надходження МШП на склад готових виробів передача МШП для власного використання відображаються фактичні видатки та створюється фонд у МШП

 • 241
 • 221 801,802
 • 821
 • 241
 • 411

2. Одержано МШП від постачальника: а) придбані за кошти загального фонду: на купівельну вартість (без ПДВ) на суму ПДВ

одночасно другий запис на вартість без ПДВ

221 801,802 801,802

364, 675 364, 675 411

б) придбані за кошти спеціального фонду:

па купівельну вартість (без ПДВ)

221

364,675

на суму ПДВ, включену в податковий кредит

641

364, 675

на суму ПДВ, не включену в податковий кредит

811—813

364, 675

одночасно другий запис на вартість без ПДВ

811—813

411

3. Оприбутковано надлишки МШП, виявлені при

інвентаризації:

на вартість МШП

221

711

одночасно другий запис

811

411

4. Списано МШП, що вибули з різних причин

на облікову вартість

411

221

на вартість одержаних матеріалів від ліквідації МШП,

231,234,

711

залишених для господарських потреб установи

235, 238, 239

5. Видача МШП зі складу в експлуатацію

вартістю до 10 грн. за одиницю (комплект)

411

221/1

вартістю понад 10 грн. за одиницю (комплект)

221/2

221/1

6. Реалізація надлишків МШП:

а) придбаних за кошти загального фонду:

на облікову вартість

411

221

на суму виручки від реалізації

364, 675

711

б) придбаних за кошти спеціального фонду:

на облікову вартість

411

221

на суму виручки без ПДВ

364,675

711

на суму ПДВ

364, 675

641

7. Списання недостач МШП, виявлених при

інвентаризації

на облікову вартість

411

221

на вартість стягнення з винних осіб (якщо такі

363

711

виявлені)

На підставі наведених господарських операцій - складається "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів — Меморіальний ордер № 10", т.ф. № 439 (бюджет), підсумки якого переносяться до книги Журнал-головна.

 
<<   ЗМІСТ   >>