Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Органи футбольного правосуддя

Органами здійснення футбольного правосуддя у ФФУ є Кон­трольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції) та Апеляційний комітет (орган другої інстанції).

Голів та членів органів здійснення футбольного правосуддя обирає Виконком із кандидатів, запропонованих президентом та членами ФФУ, терміном на чотири роки. Контрольно-дисциплі­нарний комітет (далі – КДК) складається з голови, заступника голови та п'яти членів. Як правило, КДК приймає рішення у при­сутності всіх членів. Три члени складають кворум. Винятки ви­значаються Дисциплінарними правилами ФФУ, які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена КДК, уповноваженого головою КДК приймати рішення.

Апеляційний комітет складається з голови, заступника го­лови та трьох членів. Три члени Апеляційного комітету скла­дають кворум. Винятки визначаються Дисциплінарними поло­женнями ФФУ, які можуть уповноважити голову або заступни­ка голови самостійно приймати письмові рішення з очевидно неприйнятних апеляцій. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення Контрольно-дисциплінарного органу відповідно до чинних на той момент Дисциплінарних положень ФФУ. Голова та заступник голови повинні мати юри­дичну освіту і кваліфікацію.

Дисциплінарні заходи. До колективних членів та колективів футбольних клубів можуть вживатися такі дисщшлінарні заходи:

 • – попередження;
 • – зауваження;
 • – грошовий обов'язковий внесок;
 • – анулювання результату матчу;
 • – рішення про перегравання матчу;
 • – зняття очок;
 • – присудження перемоги суперникові без проведення матчу;
 • – проведення гри без глядачів;
 • – рішення про заборону використання стадіону;
 • – рішення про заборону створення телевізійного сигналу з одного чи кількох матчів і/або рішення про безкоштовну пере­дачу телевізійного сигналу або дозвіл на його передачу за плату, усе стосовно одного чи кількох матчів;
 • – рішення про проведення матчу на іншому стадіоні;
 • – дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників майбутніх змагань.

До фізичних осіб можуть застосовуватися такі дисциплінар­ні заходи:

 • – попередження;
 • – зауваження;
 • – грошовий обов'язковий внесок;
 • – позбавлення права участі у зазначеній кількості матчів або протягом визначеного або невизначеного терміну;
 • – позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або невизначеного терміну.

Органи здійснення правосуддя уповноважені застосовувати дисциплінарні заходи та видавати директиви. У зв'язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися кілька дисциплі­нарних заходів та видаватися кілька директив. Директива може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарного заходу. Вона визначає порядок застосування дисциплінарного заходу і/або може примушувати відповідну(і) сторону(и) здійснити певні дії. Виконком уповноважений видавати положення, що визначають процедуру здійснення правосуддя, – Дисциплінар­ний регламент та Дисциплінарні правила (далі – "Дисциплі­нарні правила"). Застосовувати дисциплінарні заходи мають право тільки КДК та Апеляційний комітет. Рішення Апеляцій­ного органу є остаточними.

Виконавчий директор – вища посада оперативного управ­ління, яку призначає Виконком. Виконавчому директору деле­гуються такі повноваження:

 • – представництво ФФУ в частині, делегованій президентом ФФУ;
 • – керівництво Адміністрацією ФФУ;
 • – призначення на посаду та звільнення персоналу Адмініст­рації ФФУ, а також унесення на розгляд Виконкому кандидатур щодо призначення або відкликання директорів;

Постійні комітети ФФУ є робочими органами з основних на­прямів організації та розвитку футболу. Комітети створюються і діють відповідно до статуту ФФУ, а також Положень, затвер­джених Виконкомом. Постійними комітетами ФФУ є:

 • – Комітет національної та молодіжної збірних команд;
 • – Комітет професіонального футболу;
 • – Комітет юнацького футболу;
 • – Комітет з питань стадіонів;
 • – Комітет з безпеки проведення змагань;
 • – Комітет з розвитку футболу в регіонах;
 • – Комітет арбітрів;
 • – Інспекторський комітет;
 • – Комітет жіночого футболу;
 • – Комітет з питань статусу і трансферів гравців;
 • – Технічний комітет;
 • – Спортивно-медичний комітет;
 • – Комітет засобів масової інформації;
 • – Юридичний комітет;
 • – Комітет внутрішнього аудиту.

Виконком може створювати інші комітети.

Адміністрація ФФУ веде справи під керівництвом Виконав­чого директора. За його поданням Виконком призначає дирек­торів, які виконують роботу і ведуть окремі справи ФФУ під керівництвом Виконавчого директора. Директори можуть відві­дувати засідання Виконкому, на якому розглядається їх діяль­ність з правом дорадчого голосу.

ФФУ може набувати права власності на:

 • – кошти та майно, передане членами ФФУ або державою у встановленому порядку;
 • – добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ і організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
 • – майно, придбане за рахунок власних коштів;
 • – пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати, відшкодування, а також роялті).

Постійним джерелом формування власних коштів ФФУ є:

 • – безповоротна фінансова допомога та добровільні пожерт­вування;
 • – членські та вступні внески (доходи від основної діяль­ності);
 • – грошові внески колективних членів ФФУ, футбольних клубів (команд) та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться під егідою ФФУ;
 • – грошові надходження від ФІФА та УЄФА.

Припинення діяльності (розпуск або ліквідація) ФФУ здій­снюється тільки за рішенням 4/5 від загальної кількості делегатів Конгресу або за рішенням суду. У разі реорганізації новоутво­рене об'єднання реєструється відповідно до чинного законодавс­тва. Для вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією, Конгрес утворює ліквідаційну комісію, що діє в порядку, перед­баченому чинним законодавством. Ні за яких обставин розподіл майна ФФУ між її членами не проводиться, будь-яка резолюція з цього приводу не має сили.

Змагання з футболу в Україні. Лише ФФУ має повноважен­ня організовувати або скасовувати змагання в Україні за участю колективних членів і колективів футбольних клубів і/або збір­них команд України, що є членами ФФУ. Це положення не поширюється на змагання УЄФА. Змаганнями ФФУ є:

 • – чемпіонат і кубок України серед аматорських команд;
 • – чемпіонати та першості серед аматорів фізкультурно-спортивних товариств і відомств;
 • – всеукраїнські змагання на призи Клубу "Шкіряний м'яч" та з футзалу "Граємо за Україну разом!";
 • – чемпіонат і першість України серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових категоріях;
 • – чемпіонат, першість і Кубок України серед жіночих і молодіжних дівочих команд;
 • – чемпіонат, першість і Кубок України з футзалу;
 • – чемпіонат, першість, Кубок України та Суперкубок Украї­ни серед команд професіональних клубів;
 • – чемпіонат України серед студентських команд;
 • – чемпіонат України з пляжного футболу;
 • – чемпіонат України серед ветеранів;
 • – чемпіонат України серед інвалідів;
 • – щорічні міжнародні та всеукраїнські турніри серед про­фесіональних та аматорських команд.

Виконком приймає рішення про створення або включення до своєї компетенції інших змагань, а також про скасування тих змагань, які вже є.

Міжнародні змагання та міжнародні турніри, що проводять­ся за участю членів ФФУ, які не організовує УЄФА, мають узго­джуватися з нею. Будь-які міжнародні регіональні змагання і турніри мають узгоджуватися з ФФУ.

Контрольні запитання та завдання

 • 1. Якими нормативними актами регулюється захист прав споживачів в Україні?
 • 2. Назвіть основні права товариств споживачів.
 • 3. Чим відрізняються кредитні спілки від банківських установ?
 • 4 Які органи здійснюють контроль за діяльністю кредит­них спілок?
 • 5. Які громадські організації належать до творчих спілок?
  6. Чим відрізняється процедура реєстрації профспілок і творчих спілок?
 • 7. Що таке благодійництво за законодавством України?
 • 8. Що спільного і відмінного між поняттями "благодійниц­тво" та "спонсорство"?
 • 9. Які державні органи займаються проблемами спортивних організацій в Україні?
 • 10. Охарактеризуйте основні завдання і функції Федерації футболу України.
 
<<   ЗМІСТ   >>