Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Кредитування і контроль

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів

Під час визначення чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума валового кредитного ризику окремо за кожною кредитною операцією може зменшуватися на вартість прийнятного забезпечення або об'єкта фінансового лізингу (рухомого майна).

У банківській практиці виокремлюють такі види забезпечення за кредитом, як безумовні гарантії та предмети застави.

До безумовних гарантій, що беруться для розрахунку резерву під кредитні ризики, належать гарантії: - Кабінету Міністрів України;

 • - банків, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас";
 • - урядів країн категорії "А";
 • - міжнародних багатосторонніх банків (МБРР та ЄБРР);
 • - забезпечені гарантії банків України.

Країнами, що належать за визначенням міжнародних рейтингових агентств до категорії "А", є: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія.

Як предмети застави можуть бути прийняті майно та майнові права позичальника чи майнових поручителів (третіх осіб), а саме:

 • - майнові права на гротові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас";
 • - іменні ощадні сертифікати, що випущені банком-кредитором, або майнові права на грошові кошти позичальника чи майнового поручителя, що розміщені на депозиті в банку-кредиторі, за умови безперечного контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів у разі невиконання позичальником кредитної угоди;
 • - дорогоцінні метали, які належать позичальнику і зберігаються в банку-кредиторі;
 • - державні цінні папери;
 • - недержавні цінні папери - облігації та акції підприємств, що мають активний ринок, ощадні сертифікати на пред'явника, випущені банком-кредитором, ощадні сертифікати інших банків, інвестиційні сертифікати;
 • - зареєстроване нерухоме майно;
 • - рухоме майно (майно в матеріальній формі, яке не є нерухомістю);
 • - інші майнові права.

Не приймаються до розрахунку резерву майнові права на грошові кошти банку, який одночасно е позичальником і кредитором та кошти якого розміщені в банку-кредиторі на умовах, подібних до отриманих у нього кредитам або залученим депозитам. До таких умов може належати сума, строк, вид валюти кредиту або депозиту.

У разі здійснення кредитних операцій в іноземній валюті з фізичними особами до розрахунку резерву під кредитні ризики приймаються майнові права на грошові депозити або іменні депозитні сертифікати, випущені банком-кредитором, нерухоме майно, майнові права на майбутнє нерухоме майно, що належить до житлового фонду, транспортні засоби та банківські метали.

У разі здійснення кредитних операцій з нерезидентами (крім банківських установ і фізичних осіб, які оформили дозвіл на працевлаштування в Україні або які є працівниками розташованих на території України іноземних дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв, міжнародних організацій та їх філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями) до розрахунку резерву під кредитні ризики приймаються тільки майнові права на грошові депозити або іменні депозитні сертифікати та нерухоме майно, що розташоване на території України та належить на правах власності цим нерезидентам або поручителю-резиденту. Ця норма не поширюється на кредитні операції, що здійснюються іноземними філіями українських банків.

За операціями з розміщення та залучення грошових коштів між двома банками, що здійснюються в різних валютах в еквівалентній сумі та на однакові строки (встановлені під час укладання договору), до розрахунку резерву під кредитні ризики приймаються майнові права на такі грошові кошти за умови обов'язкового оформлення договору застави на всю суму цих коштів.

До розрахунку резерву під кредитні ризики предмети застави приймаються за ринковою вартістю. Якщо предметом застави є цінні папери, то їхня вартість визначається відповідно до положень, визначених Положенням НБУ "Про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів", затвердженим постановою від 17 грудня 2003 р.

Для розрахунку резерву під кредитні ризики приймається або повна вартість забезпечення, або певний відсоток вартості забезпечення залежно від категорії кредитної операції та виду забезпечення.

Так, безумовні гаранти беруться до розрахунку резервів під кредитні ризики за такими коефіцієнтами (табл. 12.2).

Таблиця 12.2. Відсоток вартості забезпечення (гарантії), що береться для розрахунку чистого кредитного ризику

Категорія кредитної операції

Відсоток вартості забезпечення (гарантії), що береться для розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією

Кабінету Міністрів України

урядів країн категорії "А"

міжнародних багатосторонніх банків

банків з рейтингом не нижче, ніж "інвестиційний клас", забезпечені гарантії банків України

"Стандартні"

100

100

100

100

"Під контролем"

100

100

100

100

"Субстандартні"

50

100

100

100

"Сумнівні"

20

20

20

20

"Безнадійні"

0

0

0

0

Предмети застави беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики з урахуванням таких коефіцієнтів (табл. 12.3).

Таблиця 12.3. Відсоток вартості забезпечення (застави), що береться для розрахунку чистого кредитного ризику

Відсоток вартості забезпечення (застави), що береться для розрахунку чистого кредитного ризику

За операціями фінансового лізингу, об'єктами якого є рухоме майно, до розрахунку резерву береться вартість об'єкта фінансового лізингу залежно від строку його перебування в лізингоодержувача (з дати передачі йому об'єкта) за такими коефіцієнтами (табл. 12.4).

Таблиця 12.4. Відсоток вартості об'єкта фінансового лізингу, що береться для розрахунку чистого кредитного ризику

Категорія кредитної операції

Відсоток вартості об'єкта фінансового лізингу, що береться до розрахунку чистого кредитного

ризику за окремою кредитною операцією, залежно від строку його перебування в лізингоодержувача

до 1 року

від 1 до 2 років

від 2 років і більше

"Стандартні"

80

65

50

"Під контролем"

80

65

50

"Субстандартні"

60

50

35

"Сумнівні"

20

10

5

"Безнадійні"

0

0

0

Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою основного боргу та відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань.

При розрахунку чистого кредитного ризику не враховується застава, предметом якої є акції, випущені банком-кредитором.

При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, що надані під заставу майнових прав на грошові депозити позичальника або поручителя, враховується вартість застави в розмірі 100 % за умови передачі цих коштів в управління банку на строк дії кредитного договору.

Сума валового кредитного ризику за консорціумним кредитом зменшується в провідному банку на суму кредитних ресурсів, залучених від банків - учасників банківського консорціуму.

За кредитами, класифікованими як "безнадійні", банк формує резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно від наявності застави.

Банки мають проводити перевірку стану заставленого майна та за потреби переглядати його вартість щокварталу або у разі кожної пролонгації кредитного договору. У випадку, коли не здійснюється перевірка стану заставленого майна, а також немає документів, що засвідчують наявність і стан забезпечення, банк зобов'язаний формувати резерв під кредитні ризики на всю суму основного боргу.

Крім того, банки мають визначити графік проведення перевірки стану заборгованості за короткостроковими споживчими кредитами в розмірі, еквівалентному 2 тис. євро, що надані позичальникам - фізичним особам, які належать за фінансовим станом до класу "А" чи "Б" та за станом обслуговування боргу класифіковані за групою "добре".

Періодичність і порядок перевірки стану заставленого майна визначаються у внутрішніх положеннях банку залежно від виду та якості забезпечення, що приймається для покриття ризику за кредитними операціями, і можливості його зберігання.

 
<<   ЗМІСТ   >>