Повна версія

Головна arrow Право arrow Актуальні питання кримінального процесу України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Провадження у верховному суді України та за нововиявленими обставинами

Судове провадження про перегляд судових рішень у Верховному Суді України

Ідеалом правосуддя є законне, обґрунтоване, справедливе, а відтак - стабільне і непохитне судове рішення (вирок, ухвала), яким припиняються матеріальні та процесуальні відносини шляхом категоричного вирішення правового конфлікту. Однак на практиці такий ідеал є недосяжним. Як би правильно не була організована судова система, якими не були б гарантії, створені законом для винесення судом правосудних рішень, можливі помилки при їх постановленні. Тому виникає проблема у створенні надійної й ефективної системи виявлення, виправлення та попередження судових помилок.

Кожна країна світу (з огляду на національні традиції), створює свою систему перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях.

Становлення інституту перегляду судових рішень в Україні з часу проголошення незалежності відбувалося в кілька етапів:

 • 1991-2000 роки - пострадянська система. Система перегляду судових рішень здійснювалася касаційною інстанцією, переглядом в порядку нагляду та за нововиявленими обставинами;
 • 2001-2010 роки. До глави 32 КПК України 1960 року були внесені зміни, які передбачали систему звичайного перегляду (апеляційного, касаційного) та особливого - у винятковому провадженні. Останнє включало перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях за нововиявленими обставинами та відновлення провадження у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону й істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального законодавства, які суттєво вплинули на правильність судового рішення (повторна касація).

Законом України від 11 лютого 2010 року цю систему перегляду було доповнено ще однією підставою: "Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом".

7 липня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким в розділі XII "Прикінцеві положення", внесено зміни до КПК України, в тому числі до Глави 32, що вступили в дію з моменту опублікування -3 серпня 2010 року. Вказаними змінами, окрім звичайного порядку оскарження судових рішень в апеляційному й касаційному порядку передбачені: перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами. Повністю виключена повторна касація, а саме - перегляд судових рішень у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, які суттєво вплинули на правильність судового рішення.

Виключення цієї підстави, як ще однієї можливості виправити судову помилку, мобілізує судові органи на правильне вирішення кримінальних справ у першій інстанції або апеляційному чи касаційному провадженнях.

За Конституцією України судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Відповідно до ст. 125 Конституції України найвищим судом у системі загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

За судовою реформою 2001 року Верховний Суд України відповідно до Закону України від 7 лютого 2002 року № 3018-ПІ "Про судоустрій України" здійснював:

 • - правосуддя;
 • - забезпечував однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Здійснення правосуддя визначалося у формі:

 • - розгляду у касаційному порядку рішень загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом;
 • - переглядом в порядку повторної касації усіх інших справ, розглянутих судами загальної юрисдикції в касаційному порядку;
 • - розглядом усіх інших справ, пов'язаних з виключними обставинами, у випадках, передбачених законом.

Окрім цього, обов'язком Верховного Суду України було:

 • - надання судом роз'яснень з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики;
 • - надання висновків щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; письмового подання за зверненням Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 • - звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України, законів України та щодо конституційності законів, інших правових актів, які застосовують суди загальної юрисдикції;
 • - упорядкування та аналіз судової статистики, судової практики, практики застосування законодавства;
 • - вирішення питань, що випливають з міжнародних договорів України в межах своєї компетенції та представництво судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими державами;
 • - здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Повноваження Верховного Суду України суттєво змінилися з прийняттям Закону України від 7 липня 2010 року "Про судоустрій і статус суддів".

У зв'язку із створенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, на який покладено обов'язок касаційної інстанції, Верховний Суд України був позбавлений права безпосереднього здійснення правосуддя та інших повноважень.

Відповідно до ст. 38 цього Закону йому надані такі повноваження:

 • - переглядати справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;
 • - переглядати справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 • - надавати висновок про наявність чи відсутність в діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, вносити за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 • - звертатися до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Законом України від 7 липня 2010 року "Про судоустрій і статус суддів" чинний на той час Кримінально-процесуальний кодекс України доповнено Главою 32-1 такого змісту: "Перегляд судових рішень Верховним Судом України", якими передбачено у ст.ст. 40011-10012 КПК України 1960 року перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України виключно за двома підставами та у викладеному в главі порядку".

Верховним Судом України судові рішення переглядаються лише з двох підстав:

 • - неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень;
 • - встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Кримінальний процесуальний кодекс України у ст. 445 залишив ці дві підстави в тій самій редакції. За ст. 444 КПК України Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених КПК України, тобто названою вище ст. 445. Збережено і порядок такого перегляду.

За визначенням, наданим Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, неоднакове застосування одних і тих самих норм матеріального права полягає, зокрема:

 • - у різному тлумаченні судами змісту і сутності правових норм, що призвело до різних висновків про наявність чи відсутність суб'єктивних прав і обов'язків учасників відповідних правовідносин;
 • - у різному застосуванні правил конкуренції правових норм при вирішенні колізій між ними, з урахуванням юридичної сили цих правових норм, а також їх дії у часі, просторі та за колом осіб, тобто різне незастосування закону, який підлягає застосуванню;
 • - у різному визначенні предмета регулювання правових норм, зокрема в застосуванні різних правових норм для регулювання одних і тих самих правовідносин або поширенні дії норми на певні правовідносини в одних випадках і незастосування цієї норми до аналогічних відносин в інших випадках, різне застосування закону, який не підлягав застосуванню;
 • - у різному застосуванні правил аналогії права чи закону у подібних правовідносинах. Що стосується першої підстави, необхідно звернути увагу на наступне:
  • а) йдеться лише про неоднакове застосування закону тільки касаційним судом (Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ). Заява про перегляд судового рішення подається лише після його перегляду в касаційному порядку;
  • б) з усіх судових рішень, розглянутих у касаційному порядку Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, не можуть переглядатися Верховним Судом України питання:
   • - призначення покарання;
  • - звільнення від покарання;
  • - звільнення від кримінальної відповідальності;
 • в) законодавець передбачає можливість перегляду за вказаною підставою виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршити становище засудженого, але в межах строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і не пізніше 1 року з дня постановлення судового рішення (ч. 3 ст. 447 КПК України);
 • г) введення такого порядку перегляду суперечливих судових рішень, постановлених касаційною інстанцією, одержання відповіді на питання, яке з них є правильним, наступне посилання на нього в судових рішеннях дає можливість розглядати таку норму як введення елементів прецедентного права;
 • д) не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження (ч. 4 ст. 446 КПК України);

є) відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.

Перша підстава перегляду судових рішень Верховним Судом України передбачає неоднакове застосування касаційним судом одних і тих самих норм лише кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь. Що стосується суперечливого застосування норм кримінального процесуального закону, то порушення його вимог не є підставою для такого порядку. Фактично скасувати чи змінити судове рішення після касаційного перегляду у випадку, якщо воно прийняте з грубим порушенням процесуального порядку, вирішення навіть у бік пом'якшення долі засудженого, не передбачено взагалі.

Право на звернення про перегляд судового рішення касаційним судом у зв'язку з неоднаковим застосуванням кримінального закону за першою підставою надається за ст. 446 КПК України особам, які мають право подати касаційну скаргу (ст. 425 КПК України), а саме:

 • - засуджений, його законний представник і захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;
 • - виправданий, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;
 • - підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;
 • - законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 • - законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
 • - прокурор;
 • - потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
 • - цивільний позивач або його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення позову;
 • - цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову.

Прокурори, які мають право звернутися із заявою про перегляд судового рішення Верховним Судом України:

 • - державний обвинувач у судовому розгляді кримінального провадження у першій інстанції;
 • - прокурор, який брав участь у перегляді судового рішення в апеляційній інстанції;
 • - прокурор, який брав участь у перегляді судового рішення в касаційній інстанції;
 • - незалежно від участі у судовому провадженні службові особи органів прокуратури вищого рівня;
 • - Генеральний прокурор України, його заступники;
 • - прокурор Автономної Республіки Крим та його заступники;
 • - прокурори областей, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори та їх заступники (ч. 4 ст. 36 КПК України).

Строк подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України за першою підставою - три місяці з дня ухвалення судового рішення:

 • - стосовно якого заявлено клопотання про перегляд;
 • - на яке здійснюється посилання на підтвердження неоднакового застосування у рішенні касаційного суду норм кримінального закону, якщо воно ухвалено пізніше (ч. 1 ст. 447 КПК України).

У разі пропущення зазначеного строку з причин, визнаних судом поважними, за клопотанням особи, яка подала заяву, суд може поновити цей строк (ч. 5 ст. 447 КПК України).

Що стосується другої підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України, а саме: встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, то вона була внесена до КПК України 1960 року (п. 3 ч. 1 ст. 400 ), за Законом України від 11 лютого 2010 року передбачена в новій ст. 40012 КПК України, оскільки необхідність у такому перегляді продиктована життям. У такій самій редакції вона перенесена до ст. 445 чинного КПК України.

Особливістю перегляду за цією підставою судових рішень Верховним Судом України є наступні:

 • - не допускається за цією підставою переглядати судові рішення в кримінальних справах з метою застосувати Закон про більш тяжкий злочин, збільшення обсягу обвинувачення чи намагання з інших підстав погіршити становище засудженого;
 • - не можуть бути також переглянуті виправдувальні вироки, ухвали чи постанови про закриття справи.

Право на звернення з цієї підстави має лише особа, на користь якої постановлено рішення зазначеною вище міжнародною судовою установою, яка подає заяву про перегляд судового рішення протягом трьох місяців від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною установою, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного. У разі пропущення строку з поважної причини суд, за клопотанням особи, яка подала заяву, може поновити цей строк (ч. 5 ст. 447 КПК України).

Отже, якщо з першої підстави заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України може вносити прокурор будь-якої ланки з визначеного вище переліку, то стосовно другої підстави Законом не передбачено можливості звернення прокурора із заявою про означений перегляд.

Кримінальний процесуальний кодекс України у ч. 4 ст. 451 вніс ще одну новітню особливість перегляду судових рішень за другою підставою - ст. 445 КПК України:

якщо під час вирішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ про допуск заяви до розгляду Верховним Судом України буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального законодавства, він постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд такої справи здійснюється колегією у складі 5 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку. Отже, цією нормою фактично вводиться:

 • - можливість повторної касації в означених кримінальних справах, розглянутих міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною;
 • - оскільки означений міжнародний суд (це Європейський суд з прав людини) може визнавати порушення з боку України міжнародних зобов'язань, викладених у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, тобто в основному процесуальні правопорушення при ухваленні судового рішення, фактично питання перегляду судових рішень за другою підставою покладено на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Стаття 448 чинного КПК України передбачає вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України:

 • 1. Заява подається у письмовій формі.
 • 2. Структура заяви:
  • - найменування суду, до якого подається заява;
  • - особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв'язку (адреса електронної пошти);
  • - конкретні, різні за змістом судові рішення касаційної інстанції, де неоднаково застосований закон про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява подана з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України;
  • - обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК України;
  • - вимоги особи, яка подає заяву;
  • - за необхідності - клопотання;
  • - перелік матеріалів, які додаються.
 • 3. Підпис заявника та надання документа, що підтверджує повноваження особи. Заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України зазначені вище особи подають до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який передусім перевіряє відповідність заяви процесуальному закону, для чого вона:
  • - реєструється в день надходження;
  • - не пізніше наступного дня заява передається судді-доповідачу, який визначається автоматизованою системою документообігу;
  • - суддя-доповідач упродовж трьох днів перевіряє відповідність заяви вимогам КПК України. Якщо заяву подано без додержання вимог ст.ст. 448-149 цього Кодексу, повідомляє заявника про недоліки, встановлює строк їх усунення, при додержанні якого заява вважатиметься поданою в день первинного її подання;
  • - суддя-доповідач повертає заявнику його заяву у разі: неусунення недоліків; подання її особою, або від імені особи, якій законом не надано такого права або повноважень; якщо з аналогічних підстав цим судом було винесено ухвалу про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню у разі неналежного її оформлення або з інших підстав, які не були предметом розгляду.

Відповідно до ст. 421 КПК України Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ надається допуск справи до провадження або відмовляється у наданні допуску:

 • - колегією у складі 5 суддів (без участі тих, які прийняли рішення, яке оскаржується);
 • - без виклику зацікавлених осіб, упродовж 15 днів з дня надходження заяви у нарадчій кімнаті;
 • - приймається вмотивована ухвала про допуск або відмову у допуску в нарадчій кімнаті з додержанням ст.ст. 367, 375 КПК України;
 • - ухвала про допуск, заява з доданими документами протягом 5 днів після постановления ухвали спрямовуються до Верховного Суду України;
 • - копія ухвали про допуск з копіями заяви надсилається всім учасникам судового провадження, в якому прийнято оспорюване рішення, у разі відмови у допуску - особі, яка надала заяву.

У цій же статті, як було зазначено вище, під час вирішення питання про допуск по заяві про перегляд судового рішення у зв'язку з порушенням Україною міжнародних зобов'язань (п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК України), якщо ці порушення викликані недотриманням норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ приймає заяву до свого розгляду, сам переглядає оспорене судове рішення за правилами касаційного розгляду.

До слова, на розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект, внесений у квітні 2012 року після прийняття Кримінального процесуального кодексу України, яким передбачено:

 • - виключення з редакції ч. 1 ст. 449 чинного КПК України посилання на подання заяви про перегляд судового рішення до Верховного Суду України "через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" із зазначенням, що така заява подається безпосередньо до Верховного Суду України;
 • - виключення ст. 451 КПК України про надання допуску вищезазначеним Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ для розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України та можливістю Вищого спеціалізованого суду України самому приймати до розгляду таку заяву, внесену п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК України, і розглядати її за правилами повторної касації;
 • - відповідно до цього пропонується внести зміни і у ст.ст. 449 та 451 чинного Кодексу.

Законопроект ще не розглянутий Верховною Радою України.

Чинним КПК України у ст. 452 докладно передбачено порядок підготовки та розгляду заяви Верховним Судом України:

 • 1) ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу;
 • 2) суддя-доповідач протягом трьох днів постановлює ухвалу про відкриття провадження, надсилає її копії учасникам судового провадження;
 • 3) цей же суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України, а саме:
  • - виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
  • - визначає порядок розгляду справи (у відкритому чи закритому судовому засіданні у випадках, визначених КПК України);
  • - вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або залишення заяви без розгляду (якщо це питання не вирішувалося Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ під час перевірки та надання допуску);
  • - має право доручати відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок стосовно норми закону України про кримінальну відповідальність, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь;
  • - має право визначити державні органи влади, представники яких можуть надати в суді пояснення, корисні для вирішення справи, та дає розпорядження про їх виклик до суду;
  • - здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права;
 • 4) суддя-доповідач готує доповідь, постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

Справа про перегляд судового рішення на підставі п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України (щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм кримінального права) розглядається на засіданні Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України при наявності кворуму не менше двох третин суддів складу цієї палати.

Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 455 КПК України (встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань) розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України, при кворумі не менше двох третин кількості всіх суддів Верховного Суду України, визначеного законом.

Детально розписаний у Кримінальному процесуальному кодексі України і порядок такого розгляду, який:

 • - починається з відкриття судового засідання, роз'яснення прав та обов'язків його учасникам, оголошення складу суду, роз'яснення права їх відводу;
 • - розглядається клопотання учасників судового провадження;
 • - суддя-доповідач доповідає у необхідному обсязі зміст вимог, викладених у заяві, та результати проведених ним підготовчих дій;
 • - заявник у разі прибуття у судове засідання має право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо таких заяв кілька, першою дає пояснення сторона обвинувачення. При розгляді заяви про неоднакове застосування норм кримінального закону можуть заслуховуватися представники органів державної влади;
 • - після закінчення заслуховування пояснень зазначених осіб суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення;
 • - під час наради суддів додержується таємниця такої наради, передбачена ст. 367 КПК України, та ухвалюється судове рішення з додержанням вимог, передбачених ст. 375 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи для участі у судовому провадженні, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Строк розгляду заяви Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження справи до суду.

Ухвала Верховного Суду України щодо перегляду судового рішення у кримінальній справі приймається більшістю голосів.

Верховний Суд України задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 ст. 445 КПК України:

 • а) при незаконності судового рішення з підстав, визначених п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України, приймає одне з рішень:
  • - скасовує повністю чи частково або змінює судове рішення;
  • - ухвалює нове судове рішення;
  • - направляє на новий розгляд суду касаційної інстанції; При цьому:
  • - в мотивувальній частині обґрунтовується помилковість висновків суду касаційної інстанції;
  • - в резолютивній частині нового судового рішення містяться висновок про те, як саме має застосовуватися норма кримінального права щодо подібних суспільно небезпечних діянь;
 • б) за підставою, передбаченою п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК України:
  • - скасовує судове рішення повністю чи частково;
  • - ухвалює нове судове рішення повністю чи частково;
  • - направляє справу на новий судовий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.

Про відмову в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися:

 • - постановлює вмотивовану ухвалу про непідтвердження обставин, викладених у заяві;
 • - обґрунтовує правильність застосування кримінального закону в разі відмови в задоволенні заяви за п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України;
 • - в резолютивній частині - як саме застосовується норма кримінального права щодо подібних суспільно небезпечних діянь.

Ухвали виготовляються та направляються учасникам провадження не пізніше 5 діб з дня розгляду.

 
<<   ЗМІСТ   >>