Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Рольовий аспект діяльності соціального педагога

Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Мета посередницьких ролей. Роль експерта й аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, яка потребує соціально-педагогічної допомоги. Група управлінських та сервісних ролей соціальної педагогіки. Призначення кожної з груп ролей.

Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

Спеціалізовані установи ООН, які займаються питаннями дитячої праці (охороною здоров'я, поширенням освіти, науки, культури, миру і спокою у світі).

Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

Означення об'єкта соціально-педагогічної роботи. Причини появи понять "маргіналізовані верстви", "соціально виключені діти", "соціальні сироти". Характеристика групи потенційних клієнтів соціального педагога, особливості їх життєдіяльності. Основні причини, через які людина стає потенційним клієнтом соціального педагога.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 5. Основні напрями соціального становлення дітей і молоді

І ступінь складності

 • 1. Використовуючи метод розповіді, підготуватися до мікро-викладення навчального матеріалу за темою "Принципи реалізації соціальної роботи з молоддю в Україні1'.
 • 2. Провести бесіду на тему "Роль соціальної профілактики в суспільстві".
 • 3. Скласти бібліографію до теми "Соціальне становище молоді в Україні".
 • 4. Написати реферат, розкривши історіографічний аналіз соціальної роботи з молоддю в Україні.

II ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Історія видів і форм соціальної роботи з дітьми", оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо видів і функцій соціального захисту дітей і молоді, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".
 • 3. Підготувати анотацію до навчального матеріалу на визначену тему.

4. Скласти план виховної роботи для першокурсників з метою формування здорового способу життя.

III ступінь складності

 • 1. Провести соціометричне вивчення структури міжособових відносин у клубі студентського самоврядування, написати стислу характеристику.
 • 2. Провести наукове спостереження за роботою студентського клубу у гуртожитку, написати стислу характеристику.
 • 3. Провести спостереження за студентською сімейною парою з метою виявлення соціальних проблем і надання послуг, написати стислу характеристику.
 • 4. Провести вивчення роботи деканату з метою виявлення надання пільг малозабезпеченим студентам, написати стислу характеристику.

Завдання до теми 6. Шляхи реалізації соціальної роботи з молоддю в Україні

I ступінь складності

 • 1. Підготуватися до мікровиступу на тему "Молодіжні організації в Україні".
 • 2. Скласти питання до теми "Особливості діяльності соціальних служб для молоді".
 • 3. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Порівняльна характеристика соціальної допомоги дітям в Україні та країнах Західної Європи".
 • 4. Скласти бібліографію до теми "Соціальне обслуговування в Україні".

II ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Історія організації соціальних служб для молоді" і оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо видів і функцій спеціалізованих формувань для надання соціальних послуг при центрах ССМ, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу.
 • 3. Скласти міні-словник-довідник для працівників ССМ.
 • 4. Підготувати анотацію до навчального матеріалу за визначеною темою.

ІІІ ступінь складності

 • 1. Провести вивчення структури соціальних послуг для студентів університету, представити у вигляді стислої характеристики.
 • 2. Провести вивчення структури соціальних послуг для співробітників університету, представити у вигляді стислої характеристики .
 • 3. Розробити план підготовки та проведення студентської науково-практичної конференції за темою "Соціальна підтримка дітей і молоді: проблеми та перспективи".
 • 4. Розробити програму центру соціальної служби для студентів (ЦССС) університету.

Завдання до теми 7. Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи

І ступінь складності

 • 1. Підготувати питання для виконання ролі "кореспондента" педагогічного журналу на прес-конференції за темою "Професійно-етична культура соціального педагога".
 • 2. Скласти термінологічний словник за темою "Професійний портрет соціального педагога (працівника)".
 • 3. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Ціннісний компонент у структурі професійно-етичної культури соціального педагога (працівника)".
 • 4. Написати реферат на тему "Професійно-етична культура соціального педагога як чинник формування моральної поведінки дитини".

ІІ ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Структура професійно-етичної культури соціального педагога (працівника)" і оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо специфіки загальної і професійно-етичної культури соціального педагога (працівника), оформити у вигляді статті до педагогічного журналу.
 • 3. Розробити план підготовки і проведення науково-практичної конференції за темою "Права і обов'язки соціального педагога (працівника)".
 • 4. Скласти програму формування професійної культури майбутнього соціального педагога.

III ступінь складності

 • 1. Провести наукове спостереження щодо проявів загальної культури студентів університету, написати стислу характеристику.
 • 2. Провести наукове спостереження за студентами спеціальності "соціальна педагогіка" з метою виявлення задатків професійно-етичної культури, написати стислу характеристику.
 • 3. Провести спостереження (за необхідності дослідну бесіду) за старшокурсниками з метою виявлення проявів соціально-педагогічної діяльності, написати стислу характеристику.
 • 4. Провести спостереження за одним із викладачів університету з метою виявлення індивідуальних особливостей педагогічного спілкування, написати стислу характеристику.
 
<<   ЗМІСТ   >>