Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом

Мета

Метою аудиту розрахунків із бюджетом є висловлення аудитором думки про те, чи відповідають ці розрахунки за всіма податками і зборами, в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок їх нарахування та сплати до відповідних рівнів бюджету.

На даному етапі підприємства й організації несуть великий податковий тягар. Підприємства сплачують обов'язкові загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори, визначені органами місцевого самоврядування (табл. 13.1). Загальнодержавні податки встановлюються державою і є обов'язковими.

Таблиця 13.1

Перелік податків та зборів, які сплачують платники податків

№ з/п Загальнодержавні № з/п Місцеві
1 2 3 4
1 Податок на додану вартість 1 Готельний збір
2 Акцизний збір 2 Збір на паркування автомобілів
3 Податок на прибуток підприємств 3 Ринковий збір
4 Податок з доходів фізичних осіб 4 Збір за видачу ордера на квартиру
5 Мито 5 Збір із власників собак
6 Державне мито 6 Курортний збір
7 Плата (податок) за землю 7 Збір за участь у бігах на іподромі
8 Рентні платежі 8 Збір за виграш на бігах
9 Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на промисел 9 Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі
10 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 10 Податок із реклами
11 Збір за спеціальне використання природних ресурсів 11 Збір за право використання місцевої символіки
12 Збір за забруднення навколишнього середовища 12 Збір за право проведення кіно- і теле-зйомок
ІЗ Збір на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 13 Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей
14 Збір на обов'язкове соціальне страхування 14 Комунальний податок
15 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 15 Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон
16 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 16 Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі
17 Інші платежі 17 Податок із продажу імпортних товарів

Органи місцевого самоврядування встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. Вони мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

У зв'язку з величезним податковим тиском на підприємства останні намагаються оптимізувати податки як законними, так і незаконними методами.

Так, нарахування на заробітну плату становлять 37%; нарахування амортизації суперечить порядку її нарахування за бухгалтерським обліком (бухгалтерський облік ведеться за аналогом міжнародних стандартів); податок на прибуток нараховується за схемою, теж далекою від порядку визначення прибутку за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складеної за вимогами національних і міжнародних стандартів. У результаті часто буває, що підприємство має фінансові збитки і платить податок на прибуток. Тобто фіскальна політика спрямована лише на поповнення державної казни без урахування інтересів платників податків. Тому підприємства приховують правдиву інформацію щодо бази оподаткування, намагаються знизити шляхом обману податковий тиск, а нестабільність податкового законодавства, часті нововведення в розрахунки з бюджетом призводять до помилок у нарахуванні та сплаті податків. В зв'язку з цим зростає ризик невиявлення та аудиторський ризик у цілому.

Завдання

Основне завдання аудиту розрахунків із бюджетом — ретельна перевірка правильності нарахування податків і зборів та своєчасності їх сплати до бюджету, підтвердження перевіреної інформації висновком.

Функціональні завдання — консультування платників податків і зборів з питань оподаткування з метою своєчасних і правильних розрахунків із бюджетом, а також з метою уникнення переплат та попередження фінансових санкцій з боку фіскальних органів держави; надання консультацій у разі встановлення порушень в оплаті податків щодо їх виправлень; допомога в організації оптимального оподаткування.

 
<<   ЗМІСТ   >>