Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Податок на додану вартість

Відповідно до Закону про ПДВ, у випадках, якщо вартість надання послуг, продажу продукції за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн, то установа повинна зареєструватись як платник ПДВ в податковій інспекції. Причому в даний обсяг повинні включатись як оподатковувані операції так і звільнені від оподаткування.

Бюджетні установи оподатковуються ПДВ згідно з Законом "Про податок на додану вартість" відповідно до якого вони мають ряд пільг.

Так, в операціях по загальному фонду не виникає ні податкового кредиту ні податкових зобов'язань з ПДВ. Відповідно до діючих інструкцій Держказначейства, сума ПДВ сплачена (нарахована) при придбанні матеріалів, необоротних активів, послуг на утримання установи, відноситься на видатки установи за тим кодом ЕКВ по якому було здійснено основний платіж. Наприклад, при придбані учбових матеріалів вартість матеріалів та сплаченого ПДВ за видатками включається за кодом 1131, транспортні послуги включно з ПДВ - за кодом 1134.

В частині власних коштів установи є платниками податку на додану вартість з врахуванням наданих пільг.

Так, від оподаткування ПДВ звільняються операції неприбуткових установ соціальної сфери по наданню платних послуг, якщо ці послуги включені до Переліку платних послуг, що не оподатковуються ПДВ. Такі Переліки затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних міністерств і відомств. Так, наприклад, Постановою КМУ від 08.06.05. № 435 затверджено "Перелік послуг по вихованню та навчанню, що звільнені від оподаткування ПДВ".

Також відповідно до Закону про "Податок на додану вартість" звільнено від оподаткування цим податком послуги з розміщення учнів або студентів в інтернатах та гуртожитках (п. 5.1.3) та передбачені інші пільги.

Установи, що здійснюють операції з продажу товарів чи надання послуг, що звільнені від оподаткування, не відображають податкового зобов'язання та не мають права на включення до податкового кредиту сум ПДВ сплачених (нарахованих) у зв'язку з придбанням товарів, послуг при здійсненні видатків за рахунок цих доходів. Суму сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні матеріальних цінностей чи послуг, що будуть використані для надання таких неоподатковуваних послуг відносять на витрати по спеціальних коштах за кодом, по якому був здійснений основний платіж.

Якщо установа здійснює операції, що оподатковуються ПДВ, вона має право на відображення податкового кредиту (при наявності податкової накладної) та відображає податкове зобов'язання з ПДВ тільки за цими операціями.

Податкове зобов'язання визначається у відсотках (встановлених законодавчо) від ціни продажу і включається до продажної вартості послуг, продукції, робіт.

До податкового кредиту включаються всі суми сплаченого ПДВ, пов'язані з придбанням матеріалів, послуг, необоротних активів, які в подальшому будуть використовуватись в оподатковуваних операціях.

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі поставки товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому виді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.

Установа повинна вести податковий облік операцій, що оподатковуються та не оподатковуються ПДВ. Для цього ведуть Реєстр отриманих і виданих податкових накладних щодо операцій, які підлягають оподаткуванню та звільнених від оподаткування.

Установи повинні виписувати податкові накладні на вимогу покупця при продажу товарів (робіт, послуг).

Бюджетні установи, що є платниками ПДВ у встановлені терміни подають до податкових інспекцій Податкові декларації встановленої форми.

Таблиця 24

Кореспонденції по відображенню податку на додану вартість

Зміст

Сума

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Оприбутковані запаси, МШП, необоротні активи за рахунок коштів загального фонду:

На вартість запасів, МШП, необоротних активів, (без ПДВ)

1000

20, 23, 22, 10-12

364, 675, 361, 362

На суму ПДВ

200

801, 802

364, 675, 361, 362

Списується вартість отриманих послуг на вартість таких послуг включаючи ПДВ

1200

801, 802

364, 675, 361, 362

Оприбутковано за рахунок спеціальних коштів запаси, МШП, необоротні активи:

на вартість цих матеріалів, МШП, необоротних активів (без суми ПДВ)

1000

20, 22, 23, 10-12

364, 675 361, 362

На суму ПДВ:

- якщо установа є платником ПДВ і сума податку включена до податкового кредиту

200

641

364, 675, 361, 362

Продовження табл. 24

- якщо установа не є платником податку

200

811-813

364, 675, 361, 362

Отримано послуги за кошти спеціального фонду:

На вартість послуг включаючи суму ПДВ, якщо установа не є платником ПДВ

1200

811-813

364, 675, 361, 362

На вартість послуг без ПДВ, якщо установа має право на податковий кредит

1000

811-813

364, 675, 361, 362

На суму ПДВ

200

641

364, 675, 361, 362

Відображення податкового зобов'язання:

Відображено доход по реалізованих послугах, що оподатковуються ПДВ

1800

364

711

Відображена сума ПДВ (за умови надходження коштів)

300

811

641

Реалізована продукція підсобних господарств: списана її собівартість

850

722

251

Відображено доход, включаючи ПДВ

1200

364

722

Відображено ПДВ

200

722

641

Надійшли кошти

1200

323, 313

364

 
<<   ЗМІСТ   >>