Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок проведення експертизи кількості товарів

Проведення експертизи кількості товару регламентується нормативним документом — "Методика проведення товарознавчої експертизи експертами торгово-промислової палати в Україні (МСЯ — 01-05), затвердженої рішенням Президії ТПП України від 26 вересня 2005 року [26].

Відповідно до поставленого завдання експерт обирає метод точного визначення кількості товару (підрахунок, промір або зважування; вибірковий або суцільний метод перевірки) з урахуванням вимог, які містяться в договірних умовах або нормативно-технічній документації (міжнародних, державних або стандартах підприємств).

Вибіркова перевірка товару за кількістю проводиться тільки у випадках, які передбачені контрактними (договірними) умовами та нормативно-технічною документацією.

Приблизне визначення кількості товару не допускається.

До відкриття транспортного засобу або транспортного обладнання експерт зобов'язаний:

 • - перевірити його номер з номером, який вказаний у транспортній накладній;
 • - звірити його технічний та комерційний стан (наявність пошкоджень, справність дверей, дверних запорів; наявність та стан пломб відправника чи пункту відправлення (станції, порту), їх справність, відповідність даних відтисків пломб відомостям, які вказані в транспортних та товарно-супровідних документах).

У процесі відкриття транспортного засобу або транспортного обладнання експерт повинен:

 • - бути присутнім під час зняття пломби замовником;
 • - перевірити наявність засобів та пристосувань для зберігання товару;
 • - визначити ступінь заповнення транспортного засобу товарними місцями (товаром), зафіксувати наявність завалів, а також відповідність навантаження та кріплення товару вимогам відповідної НТД;
 • - звернути увагу на стан упаковки, товарну та попереджувальне маркування, якщо товар потребує обережного поводження;
 • - перевірити температурний режим під час відкриття транспортного засобу, якщо товар транспортується у відповідному режимі;
 • - визначити такий порядок вивантаження та підрахунок товарних місць або товару із транспортного засобу, який виключав би необхідність повторного перерахунку.

Підрахунок, запис кількості та номерів товарних місць, кількості товару проводяться одночасно експертом та замовником експертизи під час відкриття та розвантаження транспортного засобу.

При виявленні товарних місць, які мають пошкодження з доступом до товару або підмочення, кількість товару в них, а при необхідності — і його комплектність перевіряється одразу після вивантаження цих товарних місць.

Одночасно перевіряються наявність дірок, сколів, тріщин, деформацій, слідів від підмочення, плям різного походження, пошкоджень з витіканням, висипанням вмісту, з шурхотом битого скла та ін. дефектів, які можуть бути зафіксовані тільки на момент відкриття та розвантаження транспортного засобу. По можливості встановлюється причина пошкодження або підмочення товару.

Після вивантаження з транспортного засобу всіх товарних місць або товару експерт зобов'язаний:

- у випадку виявлення розходжень фактичної кількості товарних місць (товару) з даними товарно-супровідних документів або пошкодження упаковки товару зробити ретельний огляд транспортного засобу, звернути увагу на наявність пошкодження покрівлі, підлоги. У випадку необхідності замовник повинен забезпечити складання комерційного акта, або акта технічного стану транспортного засобу.

Експертиза кількості товару, який надійшов у вантажних місцях.

До відкриття товарного місця експерт зобов'язаний:

 • - оглянути приміщення, в якому зберігається товар, ознайомитися з порядком складування та умовами зберігання (температура, вологість та ін.);
 • - зробити зовнішній огляд товарних місць, зафіксувати наявність та розташування контрольних стрічок, металевих скоб, цвяхів, звертаючи увагу на наявність пошкоджень або слідів відкриття та відповідного транспортного маркірування, а також маніпуляційних знаків, надписів.

Під час відкриття товарного місця експерт зобов'язаний:

 • - бути присутнім при відкритті кожного товарного місця;
 • - зробити внутрішній огляд товарного місця та допоміжних пакувальних засобів; перевірити, як товар укладено в товарному місці, ступінь заповнення товарного місця; наявність пакувального матеріалу, коробок та в якому вони стані;
 • - зробити спільно з товароодержувачем підрахунок товару за кожною асортиментною ознакою;
 • - перевірити наявність інформації про товар (артикул, розміри виробів тощо), яка зазначена в маркування на товарі та зіставити з даними пакувального листа, специфікацією постачальника або з даними маркування на товарному місці;
 • - зіставити загальну кількість виробів з кількістю, яка зазначена в пакувальних листах, специфікації або маркування на товарному місці.

Якщо є відвантажувальна специфікація (товарно-супровідна документація) постачальника або пакувальні листи, експерт зіставляє номер місця, який зазначений в них, з номером місця, зазначеного в маркуванні та, у разі їх відповідності, результати фактичної перевірки вмісту кожного товарного місця зіставляє з даними пакувального листа або поящикової специфікації, фіксує відхилення в них, засвідчує їх своїм підписом та підписом представника замовника.

Відсутність рахунку-фактури, специфікації, опису, пакувальних листів не є причиною для припинення експертизи.

Якщо є відсутня відвантажувальна специфікація та пакувальні листи, експерт зіставляє вміст кожного товарного місця з даними маркування на упаковці, фіксує фактичну наявність товару в кожному місці та веде докладні записи в Робочому зошиті.

У випадку виявлення невідповідності фактичної кількості товару в товарному місці з даними пакувальних листів або маркування на упаковці експерт діє так:

 • - дає вказівку припинити подальше відкриття товарних місць;
 • - особисто в присутності замовника експертизи повторно перевіряє товар (здійснює підрахунок, промір, зважування);
 • - проводить додатковий зовнішній та внутрішній огляд тари і засобів пакування з метою встановлення причин виникнення нестачі, при необхідності здійснює відбір зразків упаковки зі слідами пошкодження для дослідження або випробування, робить висновок, чи міг товар, якого бракує, уміститися в товарне місце;
 • - організує контрольне зважування товарного місця (встановлює масу нетто та масу брутто);
 • - попереджує замовника про необхідність збереження упаковки товарного місця, в якому була виявлена нестача, та товару, який знаходився в ньому;
 • - рекомендує замовнику викликати представників правоохоронних органів у випадку, якщо виявлено сліди пошкодження тари та засобів упаковки.

Експерт систематизує результати перевірки за пакуванням та маркуванням, підраховує загальну кількість товару за конкретними позиціями асортименту, кількість товару, яка не відповідає товарно-просувним документам (нестача, надлишки, розходження за асортиментом), робить висновки про причини виникнення розбіжностей.

Палата може також виконувати замовлення на проведення експертизи кількості (ваги) товару (вантажу) у момент його зважування (в автотранспортних засобах, вагонах, цистернах, на судні тощо) з використанням методів, зазначених у методиках.

Визначення кількості товару, маса якого залежить від вологості, без визначення її фактичного значення, не допускається.

 
<<   ЗМІСТ   >>