Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи дидактики

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Урок засвоєння нових знань

Важливим завданням такого уроку є свідоме оволодіння учнями системою наукових понять, законів чи іншими формами знань, способами виконання дій. Основними критеріями засвоєння знань є сформованість світогляду, уміння формулювати різні визначення, пояснювати їх, наводити приклади, переказувати матеріал своїми словами, застосовувати знання на практиці (за зразком чи у змінених умовах). Урок засвоєння нових знань має таку структуру:

 • 1. Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань.
 • 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності.
 • 3. Сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв'язків і відношень в об'єктах вивчення.
 • 4. Узагальнення і систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях.
 • 5. Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.

Урок засвоєння нових знань спрямований на вивчення нового матеріалу, що має великий обсяг інформації, яка потребує значних витрат часу на опрацювання. Тому всі інші етапи скорочені в часі, а то й відсутні, наприклад, перевірка домашнього завдання. Під час проведення такого уроку основний акцент ставиться на самостійному засвоєнні знань учнями під керівництвом учителя.

Урок формування і вдосконалення вмінь і навичок

Використання цього типу уроку передбачає формування в учнів навчальних умінь і навичок, їх удосконалення і закріплення на основі виконання системи вправ. Загальна структура уроку містить такі компоненти:

 • 1. Перевірка виконання домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань і практичного досвіду учнів.
 • 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння учнів.
 • 3. Вивчення правил і способів дій (вступні вправи).
 • 4. Первинне застосування набутих знань (пробні вправи).
 • 5. Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах для вироблення навичок (тренувальні вправи).
 • 6. Творче перенесення знань і навичок у нові чи змінені умови для формування вмінь (творчі вправи).
 • 7. Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.

Цей тип уроку спрямований на закріплення та осмислення вивченого у формі відповідних умінь і навичок, використання знань у нестандартних ситуаціях. Структура такого уроку передбачає ускладнення видів вправ від вступних, пробних, які учні виконують під безпосереднім контролем і з допомогою вчителя, до творчих, які школярі розв'язують самостійно. Урок формування вмінь і навичок може містити елементи пояснення нового матеріалу під час виконання вступних чи пробних вправ.

Урок узагальнення і систематизації знань

Уроки цього типу проводять після вивчення важливих розділів програми. їх основним завданням є впорядкування засвоєних на попередніх уроках теоретичних положень у систему.

Структура уроку має відповідати логіці процесу систематизації знань: від узагальнення окремих фактів до формування понять, їх систем і від них - до засвоєння провідних ідей і теорій науки. Урок узагальнення і систематизації має такі структурні етапи:

 • 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності учнів.
 • 2. Відтворення і корекція опорних знань.
 • 3. Повторення й аналіз основних фактів, явищ, подій.
 • 4. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань.

б. Засвоєння провідних ідей та основних теорій на основі широкої систематизації знань.

6. Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.

Урок цього типу спрямований на систематизацію найбільш суттєвих питань з вивченого матеріалу, подолання прогалин у знаннях учнів. Під час такого уроку узагальнення і систематизацію можна реалізовувати методами, які використовують в інших типах уроків. При цьому важливо домагатися відображення фактичного матеріалу у свідомості учнів у формі ідей і теорій.

 
<<   ЗМІСТ   >>