Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стадії виконання Державного бюджету за видатками

Виконання видаткової частини бюджету - це здійснення протягом бюджетного року асигнувань програм та заходів відповідно до закону України "Про Державний бюджет". Перелік програм визначений у 87 статті Бюджетного кодексу.

Стадія виконання Державного бюджету за видатками є найважливішим етапом бюджетного процесу, оскільки стан виконання бюджету:

 • - засвідчує досягнення запланованих результатів та завдань, відповідно до напрямів бюджетної політики;
 • - дає змогу визначити реальність запланованих та прогнозованих показників економічного та соціального розвитку країни;
 • - дозволяє визначити точність запланованих доходів та видатків бюджету, виявити резерви фінансових ресурсів та приоритетні напрями їх спрямування;
 • - дає можливість проаналізувати оптимальність та ефективність спрямування коштів на вирішення завдань та бюджетних програм, ефективність запозичених ресурсів;
 • - дає змогу вирішити питання зменшення видатків, коли виникає проблема недоотримання доходів до бюджету за причинами неправильного їх розрахунку. Ця ситуація може виникнути, коли бюджет формувався при закладенні занадто оптимістичних розрахунків надходжень;
 • - дозволяє визначити потребу в коштах, незапланованих або непередбачених в бюджеті, уникнути накопичення необґрунтованих боргів;
 • - дає можливість проконтролювати прийняття зобов'язань і уникнути незапланованого дефіциту бюджету.

Забезпечує виконання Державного бюджету Кабінет Міністрів України, загальну організацію та управління виконанням бюджету здійснює Міністерство фінансів України. Виконується

Державний бюджет за видатками через органи Державного казначейства України.

Бюджетним кодексом (стаття 51) передбачається виконання Державного бюджету за видатками відповідно до наступних стадій:

 • 1) встановлення бюджетних асигнувань головним розпорядникам на основі затвердженого бюджетного розпису;
 • 2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
 • 3) взяття бюджетних зобов'язань;
 • 4) отримання товарів, робіт та послуг;
 • 5) здійснення платежів;
 • 6) використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

Розглянемо більш детальніше стадії виконання бюджету за видатками.

стадія - встановлення бюджетних асигнувань головним розпорядникам на основі затвердженого бюджетного розпису

Бюджетні асигнування згідно з Бюджетним кодексом надаються тільки тим розпорядника бюджетних коштів, щодо яких ці асигнування були передбачені в законі про бюджет. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів здійснюється на основі затвердженого бюджетного розпису, який визначає процес виділення коштів відповідно до структури призначень.

Бюджетні асигнування - повноваження, надані розпорядникові бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

Бюджетні асигнування - це планові суми, у межах яких здійснюються видатки з бюджету. Надаються вони у відповідності до наступних принципів:

 • - плановості видатків;
 • - цільового використання бюджетних асигнувань;
 • - безповоротності та безкоштовності;
 • - ефективного використання коштів;
 • - дотримання режиму економії та постійного контролю за використанням бюджетних коштів.

Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України річний розпис призначень державного бюджету та розпис асигнувань загального фонду державного бюджету. Органи Державного казначейства відображають ці дані на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі.

Органи Державного казначейства України виділяють кошти на фінансування затвердженого бюджету відповідно до затверджених планів розпорядника бюджетних коштів. Для цього упродовж трьох календарних днів витяги з річного розпису призначень та щомісячного розпису асигнувань загального фонду доводяться до головних розпорядників. Ці документи є підставою для затвердження своїх кошторисів та планів асигнувань розпорядниками бюджетних коштів.

 
<<   ЗМІСТ   >>