Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Яким є економічний ефект від впровадження програмних засобів в управлінні проектами?

Впровадження інтегрованої інформаційно-обчислювальної системи управління в практику управління капітальним будівництвом сприяє отриманню економічного і соціального ефекту. Основний економічний ефект проявляється у скороченні витрат при реалізації інвестиційних проектів, а додатковий — у прискоренні процесу затвердження інвестиційної документації. Економічний ефект від впровадження електронної обробки даних в систему управління оцінюється на різних стадіях її створення та експлуатації. Технологія функціонування інформаційно-обчислювальної системи у капітальному будівництві ґрунтується на локальній комп'ютерній мережі, доступ до ресурсів якої має жорсткий пріоритетний характер.

Тобто фахівці різного рівня мають доступ до різного обсягу інформації в інформаційній системі. Ця можливість забезпечується спеціальними програмними засобами — системами управління доступом користувачів. Кожен працівник на своєму робочому місці, повинен мати можливість працювати з тими інформаційними ресурсами мережі, які йому необхідні і до яких йому надано доступ.

До інформаційних ресурсів і додатків відносяться спеціальні функціональні додатки, наприклад, система 1C Бухгалтерія. До неї будуть мати доступ лише працівники фінансово-економічної служби і керівники вищої ланки до інформаційних ресурсів цього додатка. Найбільш широкий доступ буде наданий до систем документообігу: стандартним офісним додаткам, таким як документи Microsoft Word, Microsoft Excel і ін..

Однак доступ до файлів так само буде обмежений в залежності від компетенції співробітників.

Крім того, кожне робоче місце має бути оснащене програмним забезпеченням, що дозволяє спілкування всередині локальної мережі в режимі реального часу. Такі програми дозволяють економити час на встановлення контактів між співробітниками при необхідності. До таких додатків можна віднести існуючі в даний час UniChat, IntranetChat.

При розробці проектного завдання очікуваний економічний ефект пропонується визначати орієнтовно і послідовно уточнювати на стадії технічного і робочого проектування. Фактично економічний ефект, який отримується визначається в процесі експлуатації системи.

Соціальний ефект полягає у звільненні управлінського персоналу від багаторазово повторюваних трудомістких розрахункових і логічних операцій, перерозподілі часу для підвищення кваліфікації, полегшенні управлінської праці.

Оперативний ефект проявляється в економії часу, збільшенні швидкості взаємодії між учасниками проекту, в мінімізації тривалості циклу управління. Тривалість циклу управління визначається за формулою:

де: t36 — час збору інформації, tBB1 — час вводу інформації, tnep — час передачі інформації, to6 — час обробки інформації, tBm — час виведення інформації, toc — час осмислювання інформації, tnp — час прийняття управлінського рішення, tflp — час доведення рішення до виконавців.

Таблиця 1. Показники тривалості управління проектом в умовах використання системи управління проектами та без неї

Показники тривалості управління проектом в умовах використання системи управління проектами та без неї

Значна економія часу виникає за рахунок скорочення тривалості операцій збору інформації, передачі, обробки і виведення. Час доведення рішення до виконавців у даному випадку теж можна значно скоротити, якщо використовувати телекомунікаційні системи. Розрахунки підтвердили, що при впровадженні в систему управління комп'ютерної технології управління тривалість циклу управління знижується до 65%.

Таким чином, для підвищення ефективності управління капітальним будівництвом пропонується поєднати функціонування моделі системи управління в комплексі з прикладними технологіями управління та використовувати нові інтелектуальні системи підтримки рішень.

Які заходи слід впровадити для втілення ефективних систем управління капітальним будівництвом?

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що виділяються на капітальне будівництво необхідно на рівні інвестиційно-будівельного комплексу впровадити систему трирічного планування інвестиційно-будівельних проектів. Це дозволить стабілізувати процес проектування і будівництва об'єктів, уникнути "заморожування" об'єктів капітального будівництва, що дозволить понизити фінансові втрати.

Для підвищення ефективності управління та реалізації будівельних проектів необхідно продумати систему фінансування проектів списком із закріпленням за конкретними проектами річних сум, а не конкретно вступників коштів. Це дозволить приймати рішення по напрямку коштів на той чи інший об'єкт у залежності від необхідності і ситуації, що склалася. Таке рішення дозволило б знизити втрати, що виникають через простій тих чи інших об'єктів, кошти на які ще не надійшли. Крім того, подібний порядок дозволив би розподіляти кошти за переліком будівельних проектів планомірно, підтримуючи матеріальну зацікавленість підрядників, знижуючи можливість перебоїв у реалізації проектів.

Таким чином, мета капітального будівництва на сучасному етапі визначена народним господарством в цілому — введення об'єктів в експлуатацію в нормативні терміни з належною якістю при мінімальній вартості. Тому з очевидною гостротою постає питання про належне управлінні капітальним будівництвом — свідомому його державне регулювання в цілях підвищення його ефективності, прискорення науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці в галузі, поліпшення якості продукції і забезпечення тим самим динамічного, планомірного і пропорційного розвитку будівельної галузі.

 
<<   ЗМІСТ   >>