Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Ділова українська мова

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Граматичний коментар

ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ, ВЛАСНИХ І ЗАГАЛЬНИХ ІМЕН У КЛИЧНІЙ ФОРМІ ТА У ЗВЕРТАННЯХ

Іменники чоловічого і жіночого роду першої та другої відмін мають в однині окрему кличну форму.

Іменники чоловічого роду другої відміни у кличній формі закінчуються на -у, -ю, -е.

Іменники твердої групи з суфіксами -ик, -ок, -к(о) та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж) мають закінчення -у: батьку, товаришу, хлопчику, Іваненку, провіднику.

Іменники м'якої групи мають закінчення -ю: лікарю, вчителю, кобзарю, секретарю, водію, Юрію,

Безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м'якої групи з суфіксом -ець, а також окремі іменники мішаної групи (це власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні з основою на р, ж) мають закінчення -е: друже, Вікторе, Іване, козаче, інженере, директоре.

Іменники першої відміни твердої групи мають закінчення -о: сестро, мамо, дівчино, подруго, Людмило, Миколо.

У звертаннях, що складаються з двох власних імен (з імені та по батькові), обидва слова мають закінчення кличної форми: Романе Романовичу, Іване Степановичу, Миколо Артемовичу, Миколо Олексійовичу, Маріє Семенівно, Ганно Василівно, Людмило Петрівно,

Іноді в таких звертаннях кличні форми можуть мати обидва слова: пане бригадир (бригадире), пане директор (директоре), пане лікар (лікарю).

У звертаннях, що складаються із загальної назви і власного імені, кличну форму має загальне слово, а власне ім'я може мати і кличну форму, і форму називного відмінка: товаришу Андрію (товаришу Андрій), сестро Ярино (сестро Ярина), але прізвища ставляться у називному відмінку: пане Кравчук, добродію Петренко.

Культура слова

"Народився у 1940 році" чи "Народився 1940 року"? Для означення часу українська мова використовує родовий відмінок іменників: Це трапилося минулої ночі; Цього літа зібрали гарний урожай. Російська мова знає в таких випадках прийменник із знахідним відмінком: тієї ночі - в ту ночь, цього літа - в это лето. Йдучи за традицією класики, живої мови, краще сказати: Народився 1940 року. Але родовий відмінок часу не може стояти у формі множини. На означення днів тижня, місяців, процесів, стану вживаємо знахідний відмінок з прийменником: у понеділок; у вересні; у давнину; у роки (під час) війни.

НАВЧАЛЬНИЙ, УЧБОВИЙ. Прикметник учбовий в останні роки витісняє слово навчальний: учбовий заклад, учбовий корпус, учбово-матеріальна база та ін. Його не зовсім "законне", порівняно із словом навчальний, місце в українській мові може бути усвідомлене хоча б з уваги на непродуктивний при творенні українських слів суфікс -б-. Якщо російське слово учебный - природне утворення, споріднене із словом учеба, то, очевидно, навчальний пов'язується зі словами навчання, навчати. Слово учбовий - своєрідна калька російського учебный. Хоча, зауважимо, словник української мови трактує його рівноцінним до навчальний.

Зверніть увагу на переклад

брать обязательства

в зависимости от оснований

в порядке, принятом общим

собранием

в пределах своих полномочий в случае досрочного выбытия в случае необходимости в соответствии с (действующим законодательством) внеочередно'й созыв возместить ущерб, который... дисциплина'рное взыскание договорно'е обязательство досрочное выбытие члена... дочернее предприятие злоупотребление служе'бных лиц

исключительное право

 • - брати зобов'язання
 • - залежно від підстав
 • - у порядку, ухваленому загальними зборами
 • - у межах своїх повноважень
 • - при достроковому вибутті
 • - за необхідності
 • - згідно з (чинним законодавством)
 • - позачергове скликання
 • - відшкодувати збитки, яких...
 • - дисциплінарне стягнення
 • - договірне' зобов'язання
 • - дострокове вибуття члена...
 • - дочірнє підприємство
 • - зловжива'ння службових осіб
 • - виняткове право
 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>