arrow arrow<<   ̲   >>

˲Բ

 • 1. " " // ³ . 1995. 31.
 • 2. " " 2 2001 . 127.
 • 3. . ., . ., . . . : . : , 2005. -135 .
 • 4. .., . . : . . .: - , 1996. 93
 • 5. . . : . . .: ; , 2008. 204 .
 • 6. . . 㳿: .-, . '-: , 2005. 204 .
 • 7. . ,, . ., . . : . . .: , 2005. 332 .
 • 8. . ., . . . . : . . / ϳ . . . . . . . .: , 2006. 407 .
 • 9. . . . .: . , 2007. 240 .
 • 10. .. : . . : , 2008. 180 .
 • 11. . . : . .: , 2005. 230 .
 • 12. . . : . . 4- ., . .: , 2004. 496 .
 • 13. . ., . ., . . . : . . / . . . . . 3- ., . .: , 2006.-640 .
 • 14. . . : . . .: , 2007. 224 .
 • 15. . . / . . , . . , . . . .: , 2007. 287 .
 • 16. . . : . . 2- ., . .: , 2006. 192 .
 • 17. . . : . . .: , 2002. 196 .
 • 18. . . : . .: , 2004. 272 .
 • 19. ., . // . 2008. 3. . 412.
 • 20. . // . 2001. 1. . 2325.
 • 21. . . : . . 7- ., . .: , 2007. 408 .
 • 22. . ., .., . . . : ϳ. .: , 2009. 394 .
 • 23. . . : . 2- ., . .: , 2006. 336 .
 • 24. . . . : -ղ, 2003. 300 .
 • 25. . ., . . : . . : , 2008. 240 .
 • 26. . . . .: , 2004. 464 .
 • 27. ., ., . . . : : . .; . . . . .: , 1998. 787 .
 • 28. . . : -: . . .: , 2002. 496 .
 • 29. . . .: , 1991. 649 .
 • 30. . . ( ). 2- ., . . .: -, 2003. 436 .
 • 31. . . . .: , 2001. 574 .
 • 32. . ., . B.t , ̳ : ϳ. .: , 2008. 661 .
 • 33. . ., O. . : . . .: , 2005. 241 .
 • 34. . ., . . : : . . .: , 2007. 424 .
 • 35. . ., . ., . . : . . .: , 2004. 272 .
 • 36. . . : . . .: , 2006. 360 .
 • 37. . . . .: , 1996. 128 .
 • 38. . ., . . : .-, . .: . . .-. -, 2005. 218 .
 • 39. . ., .., G. . . : . . .: - . -, 2005. . 2. 427 .
 • 40. . . : .-. . .: , 2006. 311 .
 • 41. . . : . . .: , 2003. 224 .
 • 42. . . : ϳ. .: , 2008. 303 .
 • 43. . . - : . . .: , 2007. 334 .
 • 44. X. . : . , .: , 2003. - 322 .
 • 45. . . : . . .: , 2002. 255 .
 • 46. . . . . .; .; .: "³", 1998. 262 .
 • 47. . // . 2002. 9. . 1216.
 • 48. . . : ϳ. : , 2002. 192 .
 • 49. . . : . . / . . , . . . .: . . .-. -, 2005. 179 .
 • 50. . ., . ., . . : . .: , . .-. -, 2006. 234 .
 • 51. . . : ϳ. .: , 2006. 487 .
 • 52. . . : . . 3- ., . . .: , 2008. 392 .
 • 53. . . : . . .: , 2003. 304 .
 • 54. . . ֳ: ϳ. .: , 2006. 460 .
 • 5 5. . . : . .: . . .-. -, 2005. 597 .
 • 56. . . : . . .: , 2006. 224 .
 • 57. Altkorn J. Marketing w turystycc. Warszawa: PWN, 2004. 202 s.
 • 58. Corone C. Marketing turismo // Marketing Turistico. 1963. 23. S. 56.
 • 59. Chudoba T. Marketingw lurystyce. Warszawa:, 2008. 189 s.
 • 60. Cowell D. The marketing of Services / D. Cowcll. London, Iloinemann, 1984. 557 s.
 • 61. Cunningham W. II. Marketing / W. H. Cunningham, J. C. Cunningham, C. M. Swift. Cincinnati; Ohio: A. Managc-rial Approach, South-Wcstcrn Publiching Co, 1987. 279 s.
 • 62. DruckerP. F. Innovation and Entrcprcnourship. New York: Ilarpcr and Row Ins., 1986.
 • 63. Drucker P. F. Innowacje przcdsiçbiorczosc: Praktyka zasady. Warszawa: PWE, 1992. 271 s.
 • 64. DruckerP. F. Management Tasks. Rcsponsibilitics, Pra-etiecs. New York: Harpcr and Row Ins., 1973.
 • 65. Drucker P. F. Skutcczne zarzadzanie. Warszawa: PWE, 1976. - 282 s.
 • 66. Duczkowska-Maysz K. Marketing usïug turystycznych / B. Dobiegafa-Korona, K. Duczkowska-MaJysz, M. Duczkowska-Piasccka; Redaktor naukowy D. Dudkicwicz. Wydaniell. Warszawa: AlmaMcr.Wyzsza Szkola Ekonomiczna, 2009. 273 s.
 • 67. Gaworecki W. Turystyka. Warszawa: PWE, 2000. 348 s.
 • 68. Giowacki Marketing / R. Glowacki, Z. Kossut, T. Krämer. Warszawa: PWN, 1984. 584 s.
 • 69. Giowacki R. Przcdsiçbiorstwo na rynku. Warszawa: PWE, 1982. 341 s.
 • 70. Gofembski G. Rynek turystyczny w Polscc, Warszawa: Biblioteka Instytutu Rynku Wcwnçtrzncgo Ushig, 1979. 321 s.
 • 71. Hill N. Introduction to Marketing // Business Education Publishers Ltd., Tync and Wcar, 1989. S. 5.
 • 72. Hingston P. Wielka ksiçga marketingu. Krakow: Signum, 1992. 430 s.
 • 73. Howell D. An Introduction to the Travel and Tourism Industry. Cincinnati: South Western Publishing Co., 1989. 278 s.
 • 74. Kaczmarek J. Produkt turystyczny. Pomysl, organizacja, zarzadzanie / J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Wfodarczyk. Warszawa: Polskic wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. 389 s.
 • 75. Kaspar C. Die Tourismuslchre im Grundriss / C. Kaspar, Bern-Stutgart: Verlag Paul Haupt, 1991. 428 s.
 • 76. Kasprzyk S. Innowacje od koncepeji do produkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. 270 s.
 • 77. Kelley E. J. Marketing, Strategy and Functions. Prcn-tice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jcrsej, 1965.
 • 78. Kornak A. Ekonomika turystyki. Warszawa: PWE, 1979. 240 s.
 • 79. Kotier F. Principles of Marketing. New York: Prcn-tice Hall, 1980. 425 s.
 • 80. KotlerPh. Marketing. Management. Analysis. Planning. Implementation and Control. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jcrsej, 1994. 470 s.
 • 81. Kotler PA. Marketing od A do Z. Warszawa: PWN, 2004. 453 s.
 • 82. Kripendorf J. Marketing et tourisme. Bern: Lang II, 1971. 131 s.
 • 83. Lazer W.t Lekkey E. Managerial Marketing. Perspectives and Vicwpoints. New York: Homc-wood, 1963. 297 s.
 • 84. Levitt T. The marketing Mode. New York: Me Graw-Hill, 1969. 571 s.
 • 85. Lazarek R. Ekonomika turystyki. Wybranc zagadnie-nia. Warszawa: Wysza Szkota Ekonomiczna, 2004. 233 s.
 • 86. Maslow A. A Theory of Human Motivation and Dcrson-ality. New York: Harper and Row Ins., 1970. 483 s.
 • 87. Medlik S. Leksykon podrôzy, turystyki, hotelarstwa. Warszawa: PWN, 1995. 237 s.
 • 88. Meffert H. Strategische Unternchmensführung und Marketing. Wiesbaden: Gabler, 1988. 431 s.
 • 89. Meyer B. Obsluga ruchu turystycznego / B. Meyer, D. Milewski, D. Szostak; Pod red. B. Meyer. Warszawa: PWN, 2006. 245 s..
 • 90. Motyka P. Marketing w biurze podrozy. Warszawa: Agcncja Wydawniczo-Reklamowa KANON, 1997. 67 s.
 • 91. Niestroj IL Przcdmiot i podstawowc opcjc stratogii markctingowcj // Zcszyty Naukowc AE w Krakowic. - Krakow, 1993. S. 3849.
 • 92. PanasiukA. Jakosc ushig turystycznych / A. Panasiuk, A. I^cwandowska, B. Mcycr; Pod red. A. Panasiuka. Szczecin: Wydawnictwo naukowc Uniwcrsytety Szczeciñskiogo, 2007. -229 s.
 • 93. PanasiukA. Marketing ushig turystycznych / A. Panasiuk, B. Maycr, A. Tokarz, A. Pawlicz, D. Szostak, A. Le-wandowska; Pod. red. A. Panasiuka. Warszawa: PWN, 2005. 215 s.
 • 94. PayneA. Marketing ushig. Warszawa: PWE, 1997. -267 s.
 • 95. Payne A. The Essence of Services Marketing. London: Prenticc Hall, 1993. 216 s.
 • 96. Przeiawski K. Czlowick a turysta: zarys soejologii tu-rystyki. Krakow: Wydawnictwo Albis, 1997. 238 s.
 • 97. Scherrieb R. Qualitäts und Management // Revue de Tourisme. 1992. 3. S. 1213.
 • 98. StysA. Uwarunkowania ekspansji markctingowcj firm ushigowych // Marketing w ushigach: Konfcrcncja naukowa. Poza-Btazcjewko, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1994. S. 5052.
 • 99. SznajderA. Strategie market i ngowc na rynku miçdzy-narodowym. Warszawa: PWN, 1992. 337 s.
 • 100. Sztucki T. Rynck konsumenta. Warszawa: PWE, 1989. 198 s.
 • 101. Tokarz A. Badania rynku turystyczncgo: materiary dla studiowania / A. Tokarz, A. Lewandowska. Szczecin: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szecinskiego, 2004. 115 s.
 • 102. Tokarz A. Zarza.dzanie zasobami ludzkimi w scktorze turystycznym. Warszawa: Centrum Doradztwa i Inf ormacji Difin, 2008. 136 s.
 • 103. Tratst M. Ekonomiczna teoria turystyki i renty turys-tycznej // Materiary i dokumenty turystyki. Warszawa: AWF, 1966. T. 3. S. 45-61.
 • 104. Trojak-Trzaskowska M. Przcdsiçbiorstwo ushigowe. Ekonomika / M. Trojak-Trzaskowska, I. Jazwiñski, A. Lewandowska; Pod red. B. Filipiak, A. Panasiuka. Warszawa: PWN, 2008. 217 s.
 • 105. Turkowski M. Marketing ushig hotelarskich. Warszawa: PWE, 2003. 435 s.
 • 106. Walters G. Consumer Bchavior Thcory and Practice. New York: Me Graw-Hill, 1974. 134 s.
 
<<   ̲   >>