Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Ділова українська мова

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ - документ, у якому викладають правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності і стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні службових обов'язків; це зведення правил, детальні настанови, приписи керівного органу чи особи службовим особам або органам, обов'язкові для виконання. Розрізняють відомчі й міжвідомчі інструкції. До відомчих належать інструкції, обов'язкові для системи одного відомства (міністерства). Міжвідомчими називають інструкції, які видаються спільно двома або кількома організаціями різних систем. Такі інструкції обов'язкові для організацій і підприємств цих систем.

Відомчі інструкції бувають:

 • 1) посадові;
 • 2) з техніки безпеки;
 • 3) з експлуатації обладнання та ін.

Інструкція затверджується вищими органами або керівниками організацій (чи їхнім наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути помітка про те, що вона є додатком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін введення інструкції, зазначаються відповідальні виконавці.

Інструкція містить спеціальні розділи за групами певних операцій. Розділ у свою чергу складається з окремих пунктів із зазначенням способів та порядку виконання тих чи інших видів робіт (відхилення від дій, передбачених пунктами інструкції, не дозволяються й кваліфікуються як порушення дисципліни).

Реквізити інструкції:

 • 1) назва виду документа (інструкція);
 • 2) гриф затвердження;
 • 3) заголовок;
 • 4) дата, індекс, місце видання;
 • 5) текст;
 • 6) підпис;
 • 7) види погодження.

Текст викладається у вказівно-наказовому стилі із формулюваннями на зразок "повинен, слід, необхідно, не дозволено". Текст документа має бути стислим, точним, зрозумілим, оскільки він призначений для постійного користування. Зміст викладається від 2-ї, 3-ї особи, рідше - у безособовій формі.

Структура тексту інструкції:

 • 1. Загальні положення (основні завдання працівника; порядок посідання посади; професійні вимоги; кому підпорядковується; основні керівні документи).
 • 2. Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт).
 • 3. Права.
 • 4. Посадові обов'язки.
 • 5. Відповідальність.
 • 6. Взаємини (зв'язки за посадою).

Окрему групу становлять посадові інструкції.

Посадова інструкція - це документ, що визначає організаційно-правове становище працівника у структурному підрозділі і забезпечує умови для його ефективної праці.

Посадова інструкція складається з таких розділів: загальна частина; функції; обов'язки; права; взаємовідносини; відповідальність працівника; оцінка працівника.

У загальній частині зазначають: основні завдання працівника; порядок призначення на посаду; професійні вимоги; кому підпорядковується; основні керівні документи.

У розділі "Функції" зазначають предмет, зміст і обсяг обов'язків.

Інструкцію підписує керівник організації.

Примітка. Розділи інструкції й пункти в межах кожного розділу нумерують арабськими цифрами (1., 2., 3.; 1.1., 1.2., 1.3. і т. д.).

Наводимо зразок типової інструкції з техніки безпеки:

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного

комітету України з питань

у справах нагляду

за охороною праці

від 20 жовтня 1998 р. № 107

ЗАРЕЄСТРОВАНО у Міністерстві юстиції України

13 березня 1999 р. за №58/594

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомних кранів

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 2. ОБОВ'ЯЗКИ ІТП З НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДЙОМНИМИ КРАНАМИ
 • 3. ПРАВА ІТП З НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДЙОМНИМИ КРАНАМИ
 • 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІТП З НАГЛЯДУ ЗА ВАНТАЖОПІДЙОМНИМИ КРАНАМИ

Зразок

Міністерство легкої промисловості України Луганське трикотажне об'єднання "Лутрі"

ВКАЗІВКА

11.12.98 м. Луганськ N2 140

Про проведення

І- Констатаційна частина.

"■ Розпорядча частина:

ЗОБОВ'ЯЗУЮ (або: ПРОПОНУЮ і т. ін.)

 • 2. " -
 • 3. ^

Керівник структурного підрозділу (підпис) Розшифрування підпису

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>