Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Державне регулювання економіки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Обґрунтування необхідності державного регулювання економіки Функції держави в ринковій економіці Школи державного регулювання економікиМеркантилізм Класична теорія невтручання в економіку Кейнсіанська концепція Неокласична теорія монетаристів Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завдання Система державного регулювання економіки Зміст та основні складові системи державного регулювання економіки Класифікація методів державного регулювання Органи державного регулювання Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання Основні елементи системи макроекономічного планування Структура і розробка концепції, стратегії та програми економічного і соціального розвитку країни (областей) Аналіз основних економічних та соціальних показників Програмно-цільове регулювання економіки Поняття та зміст державної цільової програми Класифікація державних цільових програм Розроблення та виконання державних цільових програм Регулювання регіонального розвитку Регіони України - об'єкти державного регулювання Зміст і структура державної регіональної економічної політики Вільні економічні зони як сприятливі умови економічного розвитку територій Державне регулювання ринку праці Поняття ринку праці та необхідність регулювання соціально-трудових відносин Трудовий потенціал країни та класифікація трудових ресурсів Методи державного регулювання ринку праці Характеристика стану ринку праці в Україні та Харківській області. Перспективи розвитку Баланси в системі державного регулювання Використання балансів у системі державного регулювання. Класифікація балансів Принципи та методи складання балансів Етапи складання матеріальних балансів Функції балансів у державному регулюванні Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції Антиінфляційна політика та державне регулювання цін Необхідність державного регулювання цін Формування та реалізація антиінфляційної політики Державна підтримка інвестиційної діяльності Теоретичні засади інвестиційної привабливості країни Регулювання припливу іноземних інвестицій у національну економіку Державне інвестування Основні напрями інвестиційної політики в Україні Бюджетно-фінансове та податкове регулювання економіки Поняття бюджетної системи України та державних фінансових ресурсів Функції податків у державному регулюванні Забезпечення збалансованості державного бюджету та основні напрями бюджетної політики Регулювання міжбюджетних відносин Державна підтримка підприємницької діяльності Обґрунтування необхідності розвитку підприємництва для національної економіки Створення державою сприятливих умов для розвитку підприємництва Механізм державного регулювання розвитку підприємництва Фінансова основа державної підтримки підприємництва Державні гарантії соціального розвитку Поняття та зміст соціальної політики Формування завдань та показників соціального розвитку Регулювання доходів та витрат населення Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг Грошово-кредитне та валютне регулювання економіки Грошово-кредитна політика держави та регулювання рівня інфляції Інструменти та інститути регулювання грошово-кредитних відносин Встановлення валютного курсу Формування державної політики у галузі банківської діяльності та кредитних спілок Забезпечення умов інноваційного розвитку економіки Значення науково-технічного прогресу для забезпечення національного економічного зростання Науково-технічна політика як інструмент здійснення державного регулювання інноваційної діяльності Зміст державного регулювання інноваційної діяльності та органи державної влади, які здійснюють регулювання розвитку науки та техніки в Україні Методи регулювання інноваційного розвитку Формування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку галузей економіки Державне регулювання природоохоронних заходів Значення охорони навколишнього природного середовища для забезпечення соціально-економічного розвитку Принципи та об'єкти природоохоронних заходів Державне регулювання екологічної безпеки Механізм забезпечення природоохоронної діяльності Формування політики охорони навколишнього природного середовища Забезпечення техногенної безпеки Державна підтримка та розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни Основні поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльності Платіжний баланс - основний інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни Формування зовнішньоекономічної політики держави
 
>>