Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Які вимоги встановлюються до матеріально-технічної бази на будівництві та до її використання?

Застосування матеріально-технічної бази у будівництві регулюється в частині використання обладнання та матеріалів належної якості, а також у частині економічно обґрунтованого витрачання матеріалів. Виробники будівельних матеріалів за визначенням Закону України "Про архітектурну діяльність" віднесені до суб'єктів архітектурної діяльності. Стандарти якості будівельних матеріалів встановлені численними державними (національними) стандартами України (ДСТУ) під шифром В 2.7. Стандарти використовуваних будівельної техніки, оснастки, інвентарю та інструменту — державними стандартами під шифром В 2.8. Застосовуванню при будівництві підлягають лише будівельні матеріали, вироби и конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам и правилам і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є обов'язковою. Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.

Відповідність матеріально-технічної бази підрядної організації встановлюється при наданні їй ліцензії та під час перевірок діяльності на відповідність ліцензійним умовам. Види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт.

Якість виконаних робіт контролюється:

  • — ґрунтових споруд та основ — лабораторними випробуваннями;
  • — зварних з'єднань — неруйнівними методами по зварних конструкціях;
  • — монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій — лабораторними випробуванням зразків товарного бетону або розчину.

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Органи Держархбудінспекції під час здійснення контролю за будівництвом мають право вимагати проведення лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Норми ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві" встановлюють єдину систему розробки, затвердження, застосування та перегляду виробничих норм витрати матеріалів у будівництві. Основним завданням нормативу є визначення технічної політики щодо створення єдиної системи нормування витрат матеріалів у будівництві.

Виробничі норми витрати матеріалів призначені для визначення нормативної потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, забезпечення контролю за правильністю списання витрат матеріалів, забезпечення економного і раціонального використання матеріальних ресурсів і підлягають застосуванню в будівельних організаціях і підприємствах незалежно від форм власності та відомчої належності.

Виробничі норми витрат матеріалів — це розроблені методами технічного нормування і затверджені в установленому порядку допустимі витрати матеріалів у натуральному вираженні на одиницю виміру будівельних робіт заданої якості при прогресивному рівні техніки, технології та організації технологічного процесу і застосуванні матеріалів, якість яких відповідає вимогам стандартів.

Виробничі норми витрат матеріалів підрозділяються на загальні, відомчі та місцеві.

Загальні виробничі норми витрат матеріалів розробляються на загальнобудівельні і монтажні роботи, що мають масове застосування, та застосовуються у всіх організаціях незалежно від відомчої належності.

Відомчі виробничі норми витрати матеріалів розробляються на спеціальні будівельно-монтажні роботи, що мають специфічні галузеві особливості. Ці норми затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та відомствами за погодженням з Мінрегіоном.

Місцеві виробничі норми витрат матеріалів застосовуються тільки в конкретній будівельній організації. Вони затверджуються до застосування наказом керівника і діють протягом одного року. Місцеві норми можуть застосовуватися при відсутності загальновиробничих та відомчих норм витрат матеріалів.

Положення про виробниче нормування витрати матеріалів у будівництві включають санітарні норми і правила 5.01.18-86.

 
<<   ЗМІСТ   >>