Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Європейська та євроатлантична інтеграція України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Список використаної літератури

 • 1. Бебик В. Політичний менеджмент глобальної інтелектуальної сфери // Політичний менеджмент. - 2006. - № 6.
 • 2. Біла С. О. Досвід ліберального реформування української економіки (1991 - 2005 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 6.
 • 3. Біляцький С, Добровольська Б. Чи потрібна партія для захисту вітчизняної науки? // Віче. - 2004. - № 5.
 • 4. Борейко В. Про забезпечення прискореного розвитку економіки України // Економіка України. - 2005. - № 8.
 • 5. Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки // Економіка України. - 2005. - №12.
 • 6. Вербинський В. В., Земляний М. Г. Російський фактор в свроІн-теграційних енергетичних відносинах України // Стратегічна панорама. -2004. -№1.
 • 7. Віднянський С. В., Мартиной А. Ю. Еволюція зовнішньої політики України (1991 - 2006 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. -№4.
 • 8. Вишняков О. Європейський Союз: дискримінаційний режим в торгівлі з Україною // Право України. - 2005. - № 9.
 • 9. Вища освіта України і Болонський процес / За заг. ред. В.Г.Кременя - Тернопіль, 2004.
 • 10. Вощевський В., Жмаєв Г. Вступ до СОТ: позитивні та негативні наслідки для України. Україна — HATO, 2004.
 • 11. Вступ до Світової організації торгівлі: нові можливості для України. -К., 2006.
 • 12. Гнибіденко І. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень // Економіка України. - 2005. - № 4.
 • 13. Годун С. Д. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу. -К., 1999.
 • 14. Гончаров Ю., Петін Ю., Сальник О. Застосування системи рей-тингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції // Економіка України. - 2005. - № 11.
 • 15. Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи і політична практика. - К., 2007.
 • 16. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу. - К.,
 • 2004.
 • 17. Грицяк І. А., Немиря Г. М ., Палій О. М. Європейська інтеграція. Опорний конспект дистанційного курсу. ~ К., 2004.
 • 18. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. -К.,2006.
 • 19. Данількевич М. Україна і Світова організація торгівлі // Право України.-2005.-№7.
 • 82
 • 20. Дзоз В. Гуманітарна політика держави, як відповідь на проблеми суспільного розвитку. Вища освіта України. - 2005. -№ 3.
 • 21. Дзьобко А. Україна та ЄС: сучасний стан та перспективи взаємовідносин. - К., 2000.
 • 22. Євробюлетень, 2005. - № І, № 7; 2006. - № 1, № 4, № 5.
 • 23. Європейська інтеграція та Україна / За ред. І. Розпутенка. - К.,
 • 2002,
 • 24. Європейський вибір України. Дніпропетровськ, 2004.
 • 25. Європейський Союз. Словник-довідник. Ред. М. Марченко, видання 2-ге. - К., 2005.
 • 26. Європейський Союз та Україна. Стратегія відносин в контексті розширення. - К., 2003.
 • 27. Зарубежные страны: 1988 - 2003 гг. Запорожье, 2003.
 • 28. Захарчснко В. І. Інтеграція промислового комплексу України у світову промислову систему // Стратегічна панорама. - 2004. - № 3.
 • 29. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів. За редакцією С.Максименка. - К., 2001.
 • 30. Качинський А. Механізми покращення навколишнього середовища // Україна - НАТО, 2004. - № 2.
 • 31. Кіш Є. За програмою сусідства. Транскордонне співробітництво України після східного розширення Європейського Союзу // Політика і час-2004.-№ 12.
 • 32. Ковальова О. Україна - Європейський Союз: інтелектуальний потенціал і проблеми співробітництва // Людина і політика. - 2002. - № 6.
 • 33. Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу - особлива модель регулювання міжнародних відносин // Право України. - 2005. - № 7.
 • 34. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. -К.,2005.
 • 35. Кормич Л. І., Багацький В . В. Культурологія. Історія і теорія світової культури XX століття. - Харків, 2002.
 • 36. Кравчук І. Реформування інститушйного механізму адаптації права України до права ЄС // Право України. - 2005. - № І.
 • 37. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації. - К., 2003. - Т.2.
 • 38. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження. - К., 2007..
 • 39. Круглашов А. Громадська позиція щодо перспектив євроінтеграції України: регіональні виміри // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції / Збірник наукових статей. - К.. 2006.
 • 40. Кушніренко О. Нова валюта, на європейському континенті // Вісник Української Академії державного управління. - 2003. - № 3.
 • 41. Литвин В. Україна - СОТ: на терезах прагматизму // Віче. -2005.- №6.
 • 83
 • 42. Малиновська О. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС - К., 2004.
 • 43. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980 ~ 2000 роки. -К., 2004.
 • 44. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. - К.,
 • 2000.
 • 45. Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття. Книга 3. Модернізація освіти. - К., 2004.
 • 46. Палій О. Українська євроатлантична перспектива в нових гсо-політичних умовах // Політичний менеджмент. - 2003. -№2.
 • 47. Парахонський Б. О. Перспективи України у системі європейської та євроатлантичної безпеки // Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.
 • 48. Парламентський вимір європейської інтеграції. - К., 2005.
 • 49. Пирожков С, Прсйгер Д., Малярчук І. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП. // Економіка України. - 2005. - № З
 • 50. Посольський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. -К.,2005.
 • 51. Пріоритетні питання Плану дій Україна - ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К., 2006.
 • 52.. Прийдак М. М. Поглиблення державного суверенітету та незалежності України шляхом європейської інтеграції. Дніпропетровськ, 2003.
 • 53. Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України. За редакцією Максименка. - К., 2000.
 • 54. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. Інститут регіональних та євроінтег-раційних досліджень "Єврорегіон Україна". - К., 2004.
 • 55. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України. Матеріали "круглого столу". -ІС, 2004.
 • 56. Романо Проді. Задум об'єднаної Європи. - К, 2004.
 • 57. Сандро Годі. Урядування в об'єднаній Європі. -К, 2004.
 • 58. Соскін О. Модель економічної безпеки держави: сучасні особливості формування та впровадження // Економічний часопис - XXI. -2005.-№3-4.
 • 59. Співробітництво України та Німеччини. Парламентські слухання.-К., 2006
 • 60. Статівка М., Шуміло І. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС // Право України. - 2005. - № 8.
 • 61. Стратегія і тактика науково-технологічної політики: зарубіжний досвід, проблеми та перпективи України // Науково-інформаційний збірник. Випуск 34. - К., 2006.
 • 84
 • 62. Україна в Центрально-Східній Європі. (З найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Відповідальний редактор В.А.Смолій. Вип. 5 . - К., 2005; Вип. 6. -К., 2006.
 • 63. Україна на шляху до Європи. Упорядники В.Шкляр, А.Юричко. -К.,2006.
 • 64. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. - К.,
 • 2003.
 • 65. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. - К., 1996.
 • 66. Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та країнами Центрально-Східної Європи як важливий складник європейської стратегії України. Погляд молодих вчених. За редакцією Мінгазутдінова І. - К., 2004.
 • 67. Харічков С, Губанова О., Загорін О. Інструменти фінансування у сфері поводження з твердими промисловими відходами // Економіка України. - 2005. - № 7.
 • 68. Хоффманн Л., Мьоллерс Ф. Україна на шляху до Європи. - К.,
 • 2001.
 • 69. Чекаленко Л. Д., Дробишсва С . О. Важлива віха співробітництва (до завершення року Росії в Україні) // Стратегічна панорама. - 2004. - № 1.
 • 70. Чекаленко Л. Д. Україна і розширення ЄС: тенденції відносин // Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.
 • 71. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи. - К., 2004.
 • 72. Чухно А. Нова економічна політика // Економіка України. -2005.-№7.
 • 73. Шепєлєв М. А. Теорія міжнародних відносин. - К., 2004.
 • 74. Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України. - 2005. - № 4.
 • 75. Щербак В. М. Регуляторні механізми глобалізації: податковий, торговельний і фінансовий аспекти // Стратегічна панорама. - 2005. - № 2. '
 
<<   ЗМІСТ   >>