Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

 • 3.1. Класифікація органів державного управління бюджетом
 • 3.2. Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади
 • 3.3. Державне казначейство України
 • 3.4. Державна контрольно-ревізійна служба України
 • 3.5. Рахункова палата України
 • 3.6. Державна податкова служба України

Мета вивчення: познайомитися із класифікацією державних органів управління бюджетом, з історичними аспектами їх розвитку та становлення; розглянути законодавчі документи, які регламентують діяльність органів оперативного управління бюджетом; усвідомити їх основні завдання, функції, структуру та підпорядкованість.

Класифікація органів державного управління бюджетом

Держава реалізує бюджетну політику за допомогою органів державного управління, що у залежності від ролі, функцій і обсягів діяльності підрозділяються на 2 групи:

 • 1 - загальнодержавні органи управління;
 • 2 - органи оперативного управління.

У залежності від історичних традицій, державного устрою і політичної системи до органів загальнодержавного управління в різних країнах відносяться:

 • - Парламент - у Великобританії;
 • - Національні збори - у Франції;
 • - Конгрес - у США;
 • - Бундестаг - у Німеччині;
 • - Федеральні збори - в Російській Федерації. Загальнодержавні органи управління в Україні представлені:
 • - органами законодавчої влади: Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування;
 • - органами виконавчої влади загальної компетенції: Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі центральних органів виконавчої влади; Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міська, районні і районні в містах державні адміністрації.

Повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, що стосуються функціонування бюджетної системи врегульовані в Конституції України (прийнятої на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.).

Класифікація органів державного управління бюджетом

Рисунок 11 - Класифікація органів державного управління бюджетом

Оперативне управління бюджетом реалізується через спеціалізовані державні органи, насамперед, через фінансовий апарат.

У державах з розвинутою ринковою економікою оперативне управління бюджетом здійснюється, як правило, декількома державними органами.

Наприклад:

 • 1. У США - Міністерством фінансів (Казначейством) і Адміністративно-бюджетним управлінням при Президентові, Митною службою. У деяких країнах, таких як США, Великобританія, міністерство фінансів має назву Казначейства.
 • 2. У Великобританії - Казначейством, Митним й Акцизним управліннями.
 • 3. У Німеччині - Міністерством фінансів і підлеглими йому Федеральним відомством з фінансів і Федеральним управлінням державним боргом.
 • 4. У Франції - Міністерством економіки, фінансів та бюджету.
 • 5. В Італії - Казначейством, Міністерством фінансів, Міністерством бюджету і планування, Міністерством внутрішніх справ та ін.

В Україні оперативне управління бюджетом здійснюється через Міністерство фінансів України.

Крім того, для забезпечення виконання бюджету, існує низка органів, а саме:

 • - Рахункова палата України;
 • - Державне казначейство України;
 • - Державна контрольно-ревізійна служба;
 • - система органів Державної податкової служби України;
 • - митні органи України.

У процесі оперативного управління виконуються наступні питання: планування, облік, аналіз, контроль, бюджетне регулювання і виконання фінансового плану держави - бюджету.

 
<<   ЗМІСТ   >>