Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Основи екології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сучасна екологія як система знань про взаємодію природи та суспільства Етапи розвитку екології як науки Структура сучасної екології Глобальна екологія та її підрозділиГлобальна екологія Новітні галузі екології Об'єкти дослідження, методи й основні завдання екології Екосистеми та їх місце в організації біосфери Загальна характеристика екосистем Структура екосистем Харчові взаємовідносини в екосистемах Нехарчові взаємовідносини в екосистемах Екосистемні рівні організації Стабільність та динамічність екосистем Екологічні фактори Основні характеристики екологічних факторів Класифікація екологічних факторів Абіотичні екологічні факториСвітло Вода Температура Клімат Кисень Ґрунти ВогоньФізичні бар'єриЇжа Біотичні екологічні фактори Антропогенні фактори Біосфера як глобальна екосистема Загальна характеристика біосфери Основні властивості і глобальні функції живої речовини Еволюція сучасної біосфери Кругообіги речовини та енергії у біосфері Великий і малий кругообіги речовин та енергії Біогеохімічні цикли у біосферіКругообіг вуглецю Кругообіг кисню Кругообіг азоту Кругообіг фосфору Кругообіг сіркиКругообіг біогенних катіонів - Nа, К, Са, Мg Антропогенна трансформація біосфери Основні ідеї вчення про ноосферу Основні закони біосферного розвитку Загальні закони екології Закони екології Коммонера Природні ресурси і природно-ресурсний потенціал біосфери Загальна характеристика і поділ природних ресурсів Природно-ресурсний потенціал і природокористування Природокористування та ресурсні цикли Поняття екологічного потенціалу Мінеральні ресурси Гірничопромислові ландшафти і рекультивація земель Відходи як вторинні ресурси Земельні ресурси Ґрунти та їх значення в агроекосистемах Основні причини погіршення якості земельних ресурсів Водні ресурси Забруднення Світового океану Водоспоживання та відновлення ресурсів прісної води Міжнародне співробітництво у галузі охорони водних ресурсів Ресурси атмосфери Атмосферне забруднення та його екологічні наслідки Парниковий ефект і глобальне потепління клімату Руйнування озонового шару атмосфери Кислотні опади та їх екологічні наслідки Біологічні ресурси Рослинні ресурси Тваринні ресурси Заходи з охорони і відтворення біологічних ресурсів Глобальні екологічні проблеми людства Світова енергетична криза та шляхи її подолання Шляхи подолання енергетичної кризи Сонячна енергетика Вітроенергетика Біоенергетика Геотермальна енергетикаПриповерхнева геотерміяГлибинна геотермія Інші види альтернативної енергетикиЕнергія води (гідроенергія)Енергія морів і океанівВоднева енергетика Характеристика демографічної ситуації Шляхи вирішення демографічної проблемиПроблеми, пов'язані з демографічною проблемою Основи екології людиниМетоди дослідження екології людини Зв'язок з іншими науками Аналіз змін компонентів природного середовища та їх вплив на здоров'я людейЗабруднення атмосфери і зменшення вмісту кисню у повітрі Забруднення водного середовища Негативні зміни ґрунтового і рослинного покривуЗабруднення природного середовища різноманітними відходамиЯкість товарів народного споживання та продуктів харчування Основні екологозалежні захворювання людини Екологічні фактори та їх вплив на здоров'я людини Абіотичні екологічні фактори та їх вплив на здоров'я людиниКосмічні, геліо- та геофізичні факториКліматичні і метеорологічні фактори Хімічні фактори Вплив біотичних екологічних факторів на здоров'я людини Вплив антропогенних факторів на людину
 
>>