Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит розрахунків із бюджетом

Велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового законодавства, великий податковий тиск на підприємства, необхідність різного відображення однієї і тієї ж операції в бухгалтерському і податковому обліку, що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, збільшують властивий ризик підприємства. А з урахуванням великих штрафів, які накладаються на підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, що стягується за прострочення платежів, аудиторський ризик збільшується.

Тому аудит розрахунків із бюджетом є одним із найтрудомісткіших, найскладніших і найвідповідальніших в аудиторській практиці.

Ще до початку роботи аудитору з метою зниження свого підприємницького ризику необхідно обумовити всі питання перевірки цих розрахунків із клієнтом і відбити їх у договорі, в загальному плані та програмі.

Слід чітко встановити і погодити обсяг перевірки (період, що перевіряється, види податків тощо) та метод організації перевірки (суцільний, вибірковий). Зазвичай, правильність нарахування податків і зборів та своєчасність їх сплати проводять суцільним методом. Суцільний метод організації перевірки дає змогу максимально знизити ризик, але потребує багато часу і трудозатрат, що. в свою чергу, збільшує плату за аудит.

Підприємство може забажати проведення аудиту шляхом вибіркової перевірки. У такому разі аудитор повинен провести вибірку відповідно до національного нормативу МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки" і обов'язково документально оформити всю проведену роботу відповідно до національного нормативу МСА 230 "Документація".

При проведенні аудиту розрахунків із бюджетом слід:

♦ установити перелік податків і зборів, які сплачує підприємство;

♦ досконало вивчити нормативні документи щодо кожного зі сплачуваних податків і зборів;

♦ установити предметну область досліджень;

♦ перевірити повноту і правильність відображення бази оподаткування щодо кожного податку чи збору;

♦ перевірити правильність застосування ставок податків і зборів, а також арифметичні розрахунки з нарахування податків;

♦ перевірити законність та обґрунтованість застосування пільг щодо податків і зборів;

♦ перевірити повноту і своєчасність сплати платежів і зборів до бюджету;

♦ перевірити правильність складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету і своєчасність їх подачі до податкового органу;

♦ перевірити правильність відображення розрахунків із бюджетом у системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;

♦ надати клієнту інформацію про результати роботи з детальним викладенням виявлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх виправлення;

♦ залежно від мети перевірки, виду аудиту та завдань, одержаних від клієнта, підготувати висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або інформацію

для складання загального висновку (при загальному аудиті) відповідно до вимог МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" або МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення";

♦ скласти й підписати акт про виконану роботу;

♦ обговорити з клієнтом питання щодо продовження співпраці.

Питання для самопідготовки

 • 1. Яка мета аудиту розрахунків із бюджетом?
 • 2. Назвіть відомі Вам загальнодержавні податки і збори.
 • 3. Перелічіть місцеві податки і збори.
 • 4. Які з податків є обов'язковими?
 • 5. Чи може орган місцевого самоврядування не прийняти передбачених нормативними документами податків і зборів?
 • 6. Як Ви розумієте поняття "податковий тиск"?
 • 7. Що включає в себе властивий ризик аудиту?
 • 8. Яке основне завдання аудиту розрахунків із бюджетом?
 • 9. Які функціональні завдання стоять перед аудитором при перевірці розрахунків із бюджетом?
 • 10. Що таке предметна область досліджень?
 • 11. На якому рахунку бухгалтерського обліку зосереджена інформація про розрахунки з бюджетом? Охарактеризуйте його.
 • 12. Назвіть субрахунки до рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".
 • 13. Як визначити фінансовий прибуток?
 • 14. Як визначити прибуток із метою оподаткування?
 • 15. Чи може мати місце ситуація, коли в ф. 2 "Звіт про фінансові результати" показані збитки, а підприємство платить податок на прибуток?
 • 16. Яка різниця між фінансовим прибутком і прибутком, що підлягає оподаткуванню?
 • 17. Що таке валові доходи?
 • 18. Де обліковуються валові доходи?
 • 19. Охарактеризуйте валові витрати.
 • 20. Де обліковуються валові витрати?
 • 21. Перелічіть основні відмінності бухгалтерського і податкового обліку з нарахування амортизації.
 • 22. У яких регістрах обліковують ПДВ?
 • 23. Які методи організації перевірки застосовують при аудиті розрахунків із бюджетом?
 • 24. Які переваги і недоліки суцільного методу організації перевірки?
 • 25. Які переваги і недоліки вибіркового методу організації перевірки?
 • 26. Назвіть основні етапи аудиту розрахунків із бюджетом.
 
<<   ЗМІСТ   >>