Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Органи, які контролюють та визначають якість товарів

Контроль і нагляд як функція управління в будь якій сфері дозволяє встановити відповідність виготовлених товарів вимогам нормативних документів. На промислових підприємствах його здійснюють працівники відділу технічного контролю і контрольних заводських (фабричних) лабораторій, а також уповноважені Центру метрології, стандартизації і сертифікації Держстандарту України, Державного комітету у справах захисту прав споживачів.

Контрольно-наглядова діяльність виражається у систематичному проведенні перевірок стану дотримання відповідними органами і працівниками правових норм і вимог нормативних документів, що регламентують якість продукції.

Система контролю діяльності з питань нагляду має за мету:

 • - одержання інформації про дотримання вимог нормативної документації по відношенню до якості і про міру їх дотримання;
 • - виявлення і фіксування порушень з метою прийняття дисциплінарних карних мір відповідальності;
 • - встановлення причин порушень і умов, які їх спонукали.

Контрольно-наглядова діяльність у сфері якості, з урахуванням великих масштабів виробництва, виключно широкої різноманітності продукції і товарів має велике значення для розвитку економіки.

До контролю також відносяться дії товароодержувачів, які отримують продукцію від виробників (постачальників) у відповідності з договорами купівлі-продажу.

Паралельно з контролем якості товарів при необхідності можуть проводитись експертизи їх кількості і якості. Якщо контролю піддаються усі виготовлені товари, що знаходиться на складі або отримані покупцем, то експертизі піддаються тільки ті товари, які при прийманні за якістю (кількістю) відповідно до заключення покупця є недоброякісними і не відповідають умовам договору, а також товари, відносно якості яких виникла суперечка між постачальником і покупцем або між ними і транспортною організацією. Експертизу здійснюють нейтральні особи, не зацікавлені в кінцевому результаті.

Експертними організаціями, які уповноважені проводити перевірку кількості і якості товарів, є:

 • 1. Торгово-промислова палата України (ТППУ) і її регіональні центри.
 • 2. Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.
 • 3. Державний комітет Санітарно-епідеміологічного нагляду України і його регіональні центри.
 • 4. Державний комітет у справах захисту прав споживачів.
 • 5. Громадські установи, діяльність яких пов'язана з контролем якості. Спектр діяльності ТППУ широкий і направлений на задоволення потреб як членів Палати, так і зарубіжних партнерів. Він включає:
  • - сприяння розвитку національної економіки України, її інтеграції у світову господарську систему;
  • - формування сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур;
  • - створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічного розвитку усіх видів підприємництва, торговельних і науково-технічних зв'язків підприємців України з підприємцями зарубіжних країн;
  • - забезпечення українських і зарубіжних фірм діловою ринковою інформацією із банку даних Палати;
  • - надання консультативних послуг з питань підприємницької діяльності в Україні на міжнародному ринку, включаючи юридичні консультації із законодавства України;
  • - організацію міжнародних і іноземних виставок в Україні та виставок продукції українських промислових підприємств за кордоном;
  • - підготовку ділових зустрічей, конференцій, симпозіумів з виробничих, економічних і юридичних питань для українських підприємців та їх закордонних партнерів;
  • - підготовку рекламних матеріалів, розробку товарних знаків, сприяння в патентуванні винаходів, промислових зразків і реєстрації товарних знаків.

У числі багатьох функцій, які сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, ТППУ за замовленнями зацікавлених українських та іноземних підприємств, організацій, фірм та фізичних осіб виконує на комерційній основі незалежну експертизу кількості, якості та комплектності імпортних та вітчизняних товарів і визначає їх вартість.

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації та його територіальні (обласні, регіональні) органи мають право інспектувати господарюючих суб'єктів щодо дотримання обов'язкових вимог нормативних документів відносно якості товарів, а також забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів, охорони навколишнього природного середовища, наявності сертифікатів тощо.

Регіональні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України здійснюють сертифікацію якості та відповідності товарів, а також підтверджують сертифікати походження на імпортні товари.

Центри державного санітарно-епідеміологічного нагляду здійснюють контроль за відповідністю сертифікатів якості і походження країн-виробників, встановлюють їх приналежність до певного контракту (угоди) і дозволяють за гігієнічними показниками ввіз товарів на територію України з метою їх реалізації або переробки.

Захист прав громадян як споживачів здійснює Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, його відповідні місцеві органи в галузях, які здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах влади та господарськими суб'єктами, підприємствами (їх об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право перевіряти у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якість товарів, робіт, послуг, а також додержання правил торгівлі та надання послуг; без перешкоди входити та обстежувати, відповідно до законодавства, будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення цих суб'єктів.

За порушення прав споживачів Законом України "Про захист прав споживачів" передбачається така відповідальність як адміністративні стягнення та фінансові штрафи до господарюючих суб'єктів, у тому числі і до громадян-підприємців.

Проблеми захисту прав та інтересів споживачів на сьогодні дуже важливі і злободенні. Для вирішення суперечних питань все частіше використовують товарознавчу експертизу.

Перелічені комітети мають право вилучати неякісні товари, накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення, приймати рішення про порушення правил виробництва та продажу товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів про тимчасове припинення діяльності підприємств [3, 8, 15, 19, 20].

 
<<   ЗМІСТ   >>