Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік тари та тарних матеріалів

Під тарою розуміють основний елемент упаковки, призначений для розміщення товарно-матеріальних цінностей у тому числі й товарів і збереження їх якості в процесі транспортування та зберігання.

За характером використання тара поділяється на інвентарну, багатооборотну та однооборотну (пакувальний матеріал).

До тарних матеріалів належать матеріали, призначені для пакування товарів, виготовлення або ремонту тари.

Облік тари та тарних матеріалів в підприємствах роздрібної торгівлі ведеться із застосуванням наступних рахунків:

  • - на рахунку 10 "Основні засоби" обліковується тара, яка використовується для господарських потреб протягом періоду, що перевищує один рік, якщо її первісна вартість перевищує максимальну межу вартості, визначену підприємством для інших необоротних матеріальних активів;
  • - на субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари. На інвентарну тару нараховується знос, сума якого буде відображена на субрахунку 12 "Знос інших необоротних матеріальних активів";
  • - на субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображаються наявність і рух усіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо). Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина й матеріали";
  • - на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" обліковуються пакувальні матеріали одноразового використання (рулони обгортувального целофану (харчової плівки, стрейч-плівки) для передпродажної підготовки товарів; пластмасове упакування для харчових продуктів, приготованих кухнями супермаркетів; поліетиленові пакети, що використовуються при самообслуговуванні клієнтів тощо) не є ні тарою, ні тарними матеріалами. При передачі їх в експлуатацію вони списуються на рахунок 93 "Витрати на збут";
  • - на субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".

В роздрібні торгові підприємства оборотна тара надходить від постачальників разом з товарами. Тому операції по надходженню і вибуттю тари оформляються в порядку, прийнятому для оформлення товарів.

За деякі види багатооборотної тари, що поставляється з товарами (за ящики, бочки, бідони, скляну тару тощо) постачальником справляється з покупця застава, яка повертається після отримання від нього порожньої тари у справному стані. Звільнену з-під товарів багатооборотну тару торгові підприємства зобов'язані повертати постачальникам або здавати тарозабиральним організаціям, які оплачують її вартість за приймальними або заставними цінами.

Тара, що прийшла до непридатності внаслідок її зносу, поломки (бою) або псування, оформляється відповідним актом і прибуткується за цінами можливої реалізації. Така тара (металевий брухт, скляний бій тощо) підлягає обов'язковій здачі організаціям зі збору вторинної сировини або іншим підприємствам для переробки.

Облік заставної тари аналогічний до обліку активів, отриманих за договорами позики, оскільки різниця між заставною тарою і позиковими грошима або матеріалами лише у тому, що підприємство торгівлі не має права розпорядження такою тарою, а тільки - правомочність володіння і користування. Заставну тару, що надійшла від постачальників із товаром, в аналітичному обліку обліковують за кожним із постачальників.

Вартість скляної тари на субрахунку 284 "Тара під товарами" не обліковується. І вартість відображається разом із товаром на субрахунку 282 "Товари в торгівлі". Для виконання зобов'язань перед постачальником по поверненню скляної тари, підприємства роздрібної торгівлі здійснюють прийом склотари по вільним цінам. Купівля склотари здійснюється, як правило, через спеціалізовані пункти або відділи, пересувні пункти. Видача готівки особі, відповідальній за приймання скляної тари від населення, щоденно оформлюється видатковим касовим ордером. В кінці кожного дня невитрачена сума готівки оформлюється прибутковим касовим ордером.

Окремо оформлюється авансовий звіт відповідальною за приймання скляної тари особою на суму невикористаної готівки і вартість прийнятої від населення тари. Окрім цього, відповідальна за прийом склотари особа складає і подає до бухгалтерії щоденний матеріальний звіт. При продажу магазином прийнятої від населення тари стороннім особам за договірними (не заставними) цінами виникає дохід від операцій з тарою, який відображується на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

У випадку якщо ціна, за якою оприбуткована тара, не збігається із ціною, за якою її будуть повертати, або вона потребує ремонту, то в обліку ці різниці відображаються на рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності". У разі безоплатного отримання тари від постачальників (вартість тари не включено в ціну товару і не підлягає оплаті постачальнику) дохід відображається на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

 
<<   ЗМІСТ   >>