Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Яким чином впливає фінансовий стан підприємства галузі капітального будівництва на його економічну активність?

Загальновідомо, що під фінансовим станом будівельного підприємства слід розуміти здатність до прояву реальних можливостей його повністю і в строк виконати перед зацікавленими суб'єктами права свої фінансові зобов'язання, реалізація яких дозволить здійснити підтримку і розвиток економічного потенціалу підприємства.

Слід підкреслити, що зазначена категорія, на нашу думку, повинна трактуватися не як здатність підприємства до якихось дій, а як здатність до прояву властивостей і відносин, наприклад, як здатність отримувати фінансування на грошових ринках і ринках капіталу, характеризуються відносини будівельних підприємств з учасниками фінансово-інвестиційного комплексу. Посилення складності і нестабільності економічного простору призводить до того, що стандартні типи адаптаційного поведінки підприємств будівельного комплексу і процеси управління змінами стають все менш ефективними. Останнє супроводжується втратою потенціалу розвитку і функціонування підприємств. У зв'язку з цим виникає потреба по-новому окреслити проблему взаємодії підприємств будівельного комплексу і зовнішнього середовища — з позицій процесів адаптації та самоорганізації.

Що являють собою інтегровані структури управління капітальним будівництвом на регіональному рівні?

Будівельний комплекс регіону (практично будь-якого, а тим більше проблемного) з відносно невеликим розміром стартових вкладень, сприяє збереженню регіональних виробничих потужностей в працездатному стані, а також підвищенню рівня особистого споживання. На реалізацію інвестиційної політики проблемних регіонів, що спираються в основному на власний потенціал підвищення економічної активності, спрямоване рішення задачі системної реструктуризації, тобто встановлення умов і визначення системоутворюючих чинників формування корпоративних структур, здійснення інтеграційних процесів у будівельному комплексі.

Метою створення інтегрованих структур управління в регіональному будівельному комплексі є забезпечення відносно рівних економічних умов учасникам інвестиційно-будівельного процесу та узгодженого розвитку всіх технологічних ланок виробництва будівельного продукту. Це досягається насамперед упорядкуванням економічних відносин між ними. До останнього часу економічні відносини розглядалися в основному як відносини з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг, тобто лише як відносини в сфері матеріального виробництва. На сьогодні в економічній літературі виділяються дві групи економічних відносин:

  • 1) відносини спільної діяльності та обміну діяльністю, обумовлені кооперацією і поділом праці (форми виробництва),
  • 2) відносини між людьми з приводу речей — майнові відносини (форми власності).

Яким чином відносини власності впливають на ефективність управління капітальним будівництвом?

Прийнято вважати, що відносини власності за своїм походженням вторинні, хоча вони визначають специфіку всієї системи економічних відносин, насамперед цілі, принципи, методи управління, а також в якійсь мірі і зміст функцій управління. Слід зазначити, що форми виробництва (організаційно-економічний потенціал) і форми власності (соціально-економічний потенціал) є найважливішими компонентами економічного потенціалу регіону. До числа конкретних напрямків посилення економічного потенціалу регіону належить зростання забезпечення населення малотранспортабельною продукцією широкого вжитку за рахунок внутрішньорегіонального виробництва, посилення ступеня відповідності інженерної, транспортної, соціальної та іншої інфраструктури потребам населення і виробництва.

Процес взаємодії підприємств будівельного комплексу в єдиному економічному просторі регіону в даний час недостатньо обґрунтований.

Не повною мірою визначені фактори, що впливають на вибір того чи іншого способу відносин, не встановлена область дії кожної моделі інтеграції інтересів учасників будівельного комплексу, спрямованої на реалізацію їх економічних інтересів. Разом з тим раціоналізація інвестиційно-будівельного виробництва неможлива без пошуку найбільш ефективних способів просування продукції до кінцевого споживача, оптимального організаційної побудови технологічних систем та розвитку економічного механізму розподілу результатів спільної діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>