Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості документального оформлення та облік надходження товарів і тари

Порядок документального оформлення та обліку надходження товарів у роздрібні підприємства переважно аналогічний порядку обліку цих операцій в оптових підприємствах і залежить від місця приймання товарів, а саме складу постачальника чи роздрібного підприємства, виду поставки (в тарі або без тари), способу доставки та інших чинників.

Товари в роздрібну торгівлю можуть надходити:

 • - на основі укладених договорів з суб'єктами підприємницької діяльності (юридичною особою або фізичною особою - підприємцем), які реалізують товар оптом;
 • - безпосередньо від підприємств-виробників;
 • - з власних оптових складів (якщо суб'єкт господарювання займається оптово-роздрібною торгівлею);
 • - в результаті закупівлі у населення тощо.

Приймання товарів здійснюється за кількістю та якістю на підставі супровідних товарних документів (накладних, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, актів закупівлі тощо), матеріально відповідальними особами.

Придбані (отримані) товари зараховуються на баланс підприємства роздрібної торгівлі за первісною вартістю. Порядок формування первісної вартості товарів, що надійшли, регламентує п.9 П(С)БО 9 "Запаси" [51].

До складу вартості товарів можуть включатися ТЗВ:

 • - при прямому методі обліку ТЗВ - здійснюється розподіл ТЗВ між окремими одиницями придбаних товарів для формування їх первісної вартості пропорційно вартісному, кількісному або ваговому критерію.
 • - сума ТЗВ, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку товарів, щомісячно розподіляється між сумою залишків товарів на кінець звітного місяця і сумою товарів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць на основі розрахунку середнього відсотка ТЗВ.

Синтетичний облік наявності і руху товарів у роздрібній торгівлі здійснюється на рахунку 28 "Товари", Цей рахунок застосовується для обліку будь-яких виробів, матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".

Підприємства роздрібної торгівлі застосовують субрахунки рахунку 28 "Товари":

 • - субрахунок 281 "Товари на складі" - для обліку руху та наявності товарів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо;
 • - субрахунок 282 "Товари в торгівлі"- для обліку руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах закладів ресторанного господарства тощо);
 • - субрахунок 283 "Товари на комісії" - для обліку товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до їх продажу. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами (особами)- комісіонерами;
 • - субрахунок 284 "Тара під товарами" - для обліку наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка";
 • - субрахунок 285 "Торгова націнка" підприємства роздрібної торгівлі при веденні обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів.

Підприємства, що ведуть відокремлений облік ТЗВ, для їх обліку використовують окремий субрахунок рахунку 28 "Товари". Субрахунок обліку ТЗВ - активний, регулювальний, доповнюючий. За дебетом цього субрахунку відображають суми понесених ТЗВ, за кредитом - списання їх за розрахунком за призначенням.

 
<<   ЗМІСТ   >>