Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Основи екології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Прикладні аспекти екології. Стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах

Поняття про прикладну екологію. Соціальна екологія, її значення. Проблема перенаселеності, її ознаки. Шляхи стабілізації процесу перенаселення. Процес урбанізації - глобальна проблема сучасності. Стан еколого-економічних відносин суспільства з природою. Проблеми видобутку, використання мінеральних ресурсів. Поняття про екологічний стан, методи його оцінки. Здоров'я людей як індикаторний показник стану довкілля. Поняття про нормативні показники забруднень (ГДК, ГДР, ГДВ, ГДС, ГДЕН). Екологічний моніторинг, його види.

Прикладна екологія - це практичне використання досягнень теоретичної екології для зменшення проявів негативних результатів, які сформувалися в біосфері через нераціональні дії людини, всього суспільства. Ці питання досліджує соціальна екологія - розділ екології, який вивчає впливи суспільства, соціуму на природні системи, досліджує причини негативних результатів таких дій та розробляє методи, технології, які б попереджували негативні результати або зменшували інтенсивність їх проявів - наслідки руйнування озоносфери, парникового ефекту, процеси опустелювання, глобальне забруднення довкілля, вичерпання природних ресурсів. Отже, прикладна екологія - наука, яка на практиці застосовує теоретичні досягнення екології. Вона вивчає проблеми взаємостосунків природи та суспільства, проблеми збереження біорізноманіття, тобто охорони природи.

Її підрозділами є технічна та промислова екологія, екологічна політика, екологічне право, екологічна освіта та виховання, екологічна етика, екологічний менеджмент і аудит, маркетинг, урбоекологія, демографічна екологія.

Соціальна екологія вивчає проблеми отримання енергії, сільського господарства, транспортних систем, промисловості, екологічної безпеки. Враховуючи недоліки взаємодії суспільства з природою, її розділ "Технічна екологія" розробляє технології, устаткування для очистки викидів, скидів, для поліпшення стану природних систем.

Загальнобіологічні проблеми довкілля

Вони є наслідками діяльності людини, через що виникли небезпечні проблеми як для людини, суспільства, так і для всіх інших живих істот.

  • 1. Виникнення нових різновидів вірусів, що колись не існували на нашій планеті, наприклад вірус СНІДу (синдром набутого імунного дефіциту), який потрапивши в організм людини, руйнує його імунну систему. Можлива поява нових вірусів - мутантів. Наприклад віруси, що викликають хворобу легіонерів, - важко-виліковне запалення легенів, хворобу крові - геморагічна пропасницю Ку, пташиний грип.
  • 2. Порушення одного з головних балансів планети - вуглецевого - основи життя на Землі. Люди добувають, знищують, спалюють органічні речовини в сім разів швидше, ніж вони встигають відновлюватися, наприклад деревина. В результаті відбулися різкі зміни в рослинному покрові планети. З 139 млн. кв. км поверхні планети лісами покрито 30%, але вже стільки ж вирубано. Біля 63 млн. кв. км природних екосистем антропогенно змінені - це інженерні споруди, міста, штучні водойми, пустелі. За останні 10 тис. років знищено 2/3 всіх доісторичних лісів. За матеріалами 14 Генеральної асамблеї Міжнародної спілки охорони природи (МСОП) тільки починаючи з 1978 р. знищено 40% тропічних і вологих листопадних лісів планети - її легені, а ті, які ще збережені, вирубують із швидкістю 20 га за хвилину, що еквівалентно 110 тис. куб. м деревини за рік. Через це щорічно площа лісів неухильно зменшується на 200 тис. кв. км, а площа пустель збільшується на 60 тис. кв. км.
  • 3. Зменшення біорізноманіття. З-за цього зросла швидкість зникнення видів: у 1700 р. вона складала 0,018-0,02, в 1850 р., порівнюючи з 1700 р., збільшилася у 18 разів, до 2000 р. - в 44 рази, що склало в 2000 р. 0.8 видів за рік. Зараз під загрозою зникнення знаходиться близько 21 тис. видів. За останні 350 років назавжди зникли більше як 60 видів наземних тварин, 200 видів птахів і третина з них - за останні 50 років. Багато з них були ендеміками.
  • 4. Створення генетично модифікованих (змінених) організмів, які в природі можуть схрещуватися з існуючими видами
 
<<   ЗМІСТ   >>