Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сертифікація аудиторів та підвищення їх кваліфікації, організація праці персоналу аудиторських фірм

Хто може займатися аудиторською діяльністю в Україні? Так, згідно із п. 1 ст. 4 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає його кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Це сертифікат, який видається аудиторові для проведення аудиту всіх видів підприємств, крім банків та банківських установ (донедавна використовувалась назва Серія А). Для здійснення аудиторських перевірок банків та банківських установ необхідно мати інший сертифікат (Серія Б), кваліфікаційні вимоги для отримання якого визначаються АПУ з погодженням із Державним банком України.

Сертифікації аудиторів присвячено статтю 10 Розділу II Закону України "Про аудиторську діяльність" [25], (Додаток X). У ньому визначено вимоги до фізичних осіб, які мають право на отримання сертифікату аудитора. В продовження цих вимог АПУ 31.05.2007 р. прийнято Рішення № 178/6 "Положення про сертифікацію аудиторів" (дія цього положення не поширюється на порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків), в якому визначені у Законі [25], (Додаток X) критерії подано наступним чином (п. 2.1):

Право на отримання сертифіката мають кандидати, які мають:

 • поєну вищу економічну або юридичну освіту,
 • • документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра),
 • необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права,
 • • досвід роботи не менше 3-х років підряд
 • на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та
 • • успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

Також ст. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] визначено, що сертифікацією аудиторів займається (як уже було сказано у питанні 1 поточної лекції) виключно Аудиторська палата України.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифікату визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою АПУ. Іспит проводиться за традиційною формою, коли здобувач повинен дати відповіді на питання у білеті у два етапи. Перший етап — це письмове тестування (або із використанням ПЕОМ) за колом теоретичних питань (як правило — це 50 тестів із необхідністю вибору однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих відповідей до кожного тесту). Другий етап — письмове розв'язання практичних завдань (як правило — три ситуаційні завдання, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю реальних підприємств по 3-5 питань за кожним завданням). Необхідно зауважити, що до другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менш як 70 балів правильних відповідей за результатами тестування (першого етапу). Результати першого етапу кваліфікаційного іспиту повідомляють кандидатам упродовж двох тижнів. Одночасно особам, що успішно склали перший етап кваліфікаційного іспиту, повідомляють час і місце проведення другого етапу кваліфікаційного іспиту. Результати другого етапу кваліфікаційного іспиту повідомляють упродовж одного місяця.

Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу яких оцінені у 60 і більше балів, є такими, що склали кваліфікаційний іспит і здобули право на отримання сертифіката аудитора після затвердження протоколу на засіданні АПУ. Якщо ж кандидати отримали 59 і менше балів, то вони не склали кваліфікаційний іспит.

Особи, які не склали іспит, мають право повторно складати його не раніше як через рік після цієї спроби. Результат успішно складеного першого етапу кваліфікаційного іспиту дійсний упродовж одного року.

За даними АПУ станом на 31 грудня 2012 р. чинний сертифікат аудитора України мали 3139 осіб, в тому числі 458 сертифікатів аудитора банків. За 2013 рік ситуація змінилася, і станом на 09 квітня 2014 р. в Україні чинні сертифікати аудитора Серії А мають 2796 аудитора, з яких 89 осіб також мають сертифікат Серії Б і тільки сертифікати Серії Б має 81 аудитор.

Термін чинності сертифікату не може перевищувати 5-ти років.

Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через п'ять років за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому АПУ.

Відповідно до п. 10.1 Положення про сертифікацію аудиторів право на продовження терміну чинності сертифіката мають аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується за умови, якщо вони у період терміну чинності сертифіката:

 • - не менше трьох років займались аудиторською діяльністю як фізичні особи — підприємці або у складі аудиторської фірми на посаді аудитора, або обіймали посади бухгалтера, фінансиста чи економіста (в тому числі на похідних від професій посадах), або надавали інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю, визначені затвердженим АПУ переліком послуг;
 • - займаючись аудиторською діяльністю як фізичні особи — підприємці, своєчасно подавали звіти про виконані ними роботи (за формою № 1-аудит) та підтверджували свою аудиторську діяльність;
 • - щороку успішно проходили контрольні тестування за підсумками удосконалення професійних знань за програмами, затвердженими АПУ, або за програмою удосконалення професійних знань аудиторів банків, або щороку удосконалювали професійні знання згідно з розділом VI Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України;
 • - до них не застосовувалися стягнення з боку АПУ у вигляді зупинення чинності сертифіката.

На виконання Плану організаційних заходів по впровадженню Плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України (Лист Міністерства фінансів України № 31-081-3-8/4048 від 13.11.2001 р.), АПУ з 2002 року започаткувала щорічне удосконалення професійних знань аудиторів і запровадила в Україні міжнародний досвід в процесі сертифікації аудиторів.

Наступним 31 травня 2007 року АПУ своїм Рішенням № 178/5 затвердила Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України. У зв'язку із чим сертифіковані аудитори повинні щорічно у обсязі 40 годин здійснювати підвищення кваліфікації шляхом участі у лекціях та семінарах, які проводять тільки засновані АПУ Центри удосконалення знань аудиторів за визначеними АПУ програмами. Підсумком підвищення кваліфікації є щорічне контрольне тестування, яке проводить АПУ.

Відповідно до п. 11.4. Положення про сертифікацію аудиторів анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ:

 • - з ініціативи аудитора (особистого повернення сертифіката, інших випадків);
 • - у зв'язку із судимістю за вчинення злочину;
 • - з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням.

Згідно з п. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] за проведення сертифікації та щорічного тестування справляється плата в розмірі, встановленому АПУ. Так, починаючи з 01 січня 2011 року Рішенням АПУ "Про встановлення плати за проведення сертифікації та включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів" № 224/10 від 23 грудня 2010 року визначено:

 • 1. Встановити плату за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю:
 • 1.1. за кожний етап кваліфікаційного іспиту для осіб, які звернулись із заявами про допущення їх до кваліфікаційного іспиту з метою отримання сертифіката аудитора, у розмірі 3000,00 грн., у т. ч. ПДВ;
 • 1.2. за щорічне контрольне тестування за підсумками удосконалення професійних знань аудиторів у розмірі 400,00 грн., у т. ч. ПДВ;
 • 1.3. за продовження терміну чинності сертифіката у розмірі 3000,00 грн., у т. ч. ПДВ.

Професійні співробітники аудиторської фірми, виходячи з функцій, які ними виконуються, можуть бути поділені на наступні групи:

 • 1. Керівництво (керівники) аудиторської фірми (найвищий управлінський персонал):
  • - Генеральний директор або директор (за аудиторської практики — головний аудитор при нерозгалужені структурі аудиторської фірми) — обов'язково сертифікований;
  • - заступники директора — бажано сертифіковані;
  • - відділ кадрів або кадровик.
  • - начальники відділів або підрозділів.
 • 2. Старші аудитори також відносяться до управлінського персоналу (за аудиторської практики — головні аудитори при розгалуженій структурі аудиторської фірми або інші аудитори при невеликій кількості штатних працівників) — обов'язково сертифіковані; вони можуть бути як керівниками структурних підрозділів, так і старшими груп.
 • 3. Аудитори та спеціалісти — як сертифіковані, так і ні (юристи, технологи, вузькі спеціалісти-експерти тощо).
 • 4. Асистенти (помічники) аудитора — не сертифіковані.

У аудиторській фірмі США, як правило, застосовуються наступні посади: менеджер, партнер, сертифікований бухгалтер (аудитор), асистент. Кожна посада має свою кваліфікаційну характеристику, що встановлюється аудиторською фірмою.

Усі співробітники аудиторської фірми як у США, так і в Україні, повинні працювати на основі наукової організації праці (НОП) з максимальною продуктивністю, при цьому необхідно оцінювати кожного співробітника та виявити його здатність для виконання тих чи інших функцій.

У зв'язку з цим, у кожній аудиторській фірмі необхідно розподіляти обов'язки між персоналом та бажано, щоб існувала спеціалізація між аудиторами (наприклад, один з них є фахівцем з аудиту основних засобів, другий — запасів, третій — витрат і доходів, четвертий — заробітної плати тощо). Це дасть змогу аудиторам зосередитись на якомусь одному або декількох напрямах перевірки й максимально знати всі нюанси щодо організації та методики ведення обліку цих об'єктів.

Але, в розвиток зазначеного, у знаннях та досвіді персоналу може створитися інше викривлення — у відсутності достатніх навичок щодо перевірки "не своїх" об'єктів. Це може, навіть, уповільнити перевірку у випадку хвороби, звільнення чи інших обставин відсутності певного працівника. Тому, через деякий період бажано робити ротацію кадрів.

Кожен працівник аудиторської фірми в Україні повинен дотримуватись розпорядку дня, внутрішніх правил та вимог, які існують на фірмі та бути ознайомленим зі своєю посадовою інструкцією. Посадові інструкції розробляються на основі Довідника кваліфікаційних характеристик працівників (Наказ Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336), п. 6 якої передбачає необхідність розроблення та затвердження посадових інструкцій для працівників, які умовно згруповано у чотири блоки:

 • - керівники;
 • - професіонали;
 • - фахівці;
 • - технічні службовці.

Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. У Довіднику зазначено, що посадові інструкції розробляються для кожної конкретної штатної посади, яка затверджена штатним розкладом на підставі затвердженої структури підприємства.

Таким чином, необхідні етапи для розробок посадових інструкцій в аудиторській фірмі наступні:

 • 1) структура підприємства;
 • 2) штатний розклад;
 • 3) штатна посада (крім категорій робітників);
 • 4) посадова інструкція.

Посадова інструкція сприяє правильному вирішенню питань розподілу обов'язків між категоріями працівників, забезпечує єдність посадових обов'язків і кваліфікаційних вимог, які до них пред'являються.

Посадові інструкції дають змогу:

 • - встановити для кожного працівника перелік належних до виконання операцій;
 • - визначити та закріпити обов'язки кожної особи, а також його права та персональну відповідальність;
 • - контролювати виконання роботи кожним працівником, оцінити її результати.

Крім того, посадові інструкції розмежовують завдання кожної служби, вносять узгодженість дій різних служб управління підприємства, враховують раціональне використання фонду робочого часу тощо. Текст посадових інструкцій узгоджується з юридичною службою (юристом) аудиторської фірми. Кожний працівник фірми має бути ознайомлений зі своєю посадовою інструкцією під розписку із зазначенням дати ознайомлення.

У основу розробки посадових інструкції покладаються, за їх наявності, типові і галузеві інструкції з урахуванням специфічних обов'язків, які вимагаються від працівників керівником (власником) підприємства.

Структура типової посадової інструкції може бути наступною:

 • - найменування посади;
 • - загальні положення;
 • - цілі і завдання;
 • - обов'язки і права;
 • - відповідальність;
 • - взаємозв'язок з іншими посадовими особами;
 • - критерії оцінки виконання обов'язків;
 • - оклад і премія;
 • - порядок призначення, звільнення і заміщення посади;
 • - висновок.

Приклад посадової інструкції аудитора надано у Додатку ІІІ.

Підставою для визначення завдань і обов'язків аудиторів є "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності".

Рішенням АПУ від 02 лютого 2006 року N 159/7 Про визначення професії "аудитор" та встановлення єдиної практики внесення запису до трудової книжки працівника аудиторської фірми (аудитора) затверджено:

 • 1. Рекомендувати суб'єктам аудиторської діяльності:
 • 1.1. При прийнятті фізичних осіб за трудовим договором на відповідні посади у сфері аудиту у трудових книжках працівників зазначати найменування посад у сфері аудиту відповідно до професійних назв робіт згідно з положеннями "Державного класифікатора України. Класифікатор професій. ДК 003-95" (з 1 квітня 2006 р. ДК 003:2005).
 • 1.2. Приймати за трудовим договором на посаду "аудитор" лише фізичних осіб, які мають сертифікат, що визначає їхню кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.
 • 1.3. Похідні назви та посади утворювати шляхом додавання таких похідних слів, як "головний" та "старший" (наприклад, "головний аудитор" та "старший аудитор"). Враховуючи те, що похідні посади повинні мати такі самі кваліфікаційні характеристики, що й базові, визначити, що при прийнятті фізичних осіб за трудовим договором на посади, які є похідними посадами щодо посади "аудитор", фізична особа повинна мати відповідний сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кадрове забезпечення аудиторська фірма може проводити наступними шляхами:

 • - підготовкою власних спеціалістів у вищих навчальних закладах;
 • - перепідготовкою власних спеціалістів, отримання ними сертифікатів та підвищення їхньої кваліфікації;
 • - залученням кваліфікованих сертифікованих аудиторів як на виконання разових робіт, так і на постійній основі за трудовим договором.

Кадри в аудиторській фірмі необхідно підбирати ретельно, випадкових людей тут не повинно бути. Це пов'язано із деякими специфічними моментами діяльності, етичними нормами та фундаментальними принципами, яким повинен відповідати аудитор, що визначені МФБ. Саме цьому і присвячене наступне питання теми.

 
<<   ЗМІСТ   >>