Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств

Одним з видів виробничої діяльності бюджетних установ може бути виробництво сільськогосподарської продукції у підсобних (навчальних) сільськогосподарських підрозділах. Вироблена цими підрозділами (дослідними ділянками, фермами, виробничими бригадами, підсобними підприємствами, навчальними, навчально-дослідними господарствами, що утримуються на балансі бюджетної установи) продукція може використовуватися як для внутрішніх потреб установи (харчування контингенту тощо), так і для реалізації на сторону. Кошти від діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств використовуються в першу чергу на покриття витрат цих господарств, а отриманий прибуток може направлятися на покриття дефіциту доходів загального фонду відповідно до кошторисних передбачень.

Для обліку діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств бюджетних установ, що обліковується на єдиному балансі бюджетної установи, використовують такі субрахунки:

 • 107 "Робочі і продуктивні тварини";
 • 108 "Багаторічні насадження";
 • 211—218 рахунка 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі"; 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств"; 722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств";
 • 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств".

Порядок обліку операцій з руху тварин на вирощуванні та відгодівлі було розглянуто у розділі 6.9, тому зупинимося лише на характеристиці операцій з обліку витрат виробництва, оприбуткування продукції, її витрачання і реалізації, враховуючи, що документальне оформлення цих операцій здійснюється типовими бланками документів і регістрів галузевого сільськогосподарського призначення. Основні господарські операції з обліку витрат і доходів підсобних (навчальних) сільських господарств бюджетних установ наведено у табл. 7.8.

Аналітичний облік витрат на виробництво у підсобному (навчальному) сільському господарстві при необхідності можна вести за культурами і групами тварин у спеціальних відомостях

Таблиця 7.8. Господарські операції з обліку діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств бюджетних установ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Оплачено за рахунок спеціальних коштів за електроенергію, використану у підсобному (навчальному) сільському господарстві вартість без ПДВ

сума ПДВ, віднесена до податкового кредиту

822 641

313,323 313,323

2. Нарахована зарплата з обов'язковими відрахуваннями на соціальні заходи працівникам підсобного сільського господарства

822

661, 651—654

3. Списані різні матеріали, витрачені у підсобному сільському господарстві

822

234, 235, 238, 239

4. Одержана продукція підсобного сільського господарства

251

822

5. Оприбутковано приплід молодняку та приріст живої маси тварин на вирощуванні і відгодівлі

211

822

6. Продукція сільськогосподарського виробництва передана для використання в установі як продукти харчування

232

251

7. Реалізована продукція сільського господарства і тварини з вирощування і відгодівлі:

за собівартістю

за вартістю реалізації без ПДВ

на суму ПДВ, віднесену до податкового зобов'язання

 • 722
 • 364
 • 364
 • 211,251 722
 • 641

8. У кінці року фінансові результати від реалізації сільськогосподарської продукції зараховуються на результати виконання кошторису

прибуток

збиток

722 432

432 722

або картках аналітичного обліку. На кінець року на субрахунку 822 може утворитися сальдо у розмірі вартості робіт, виконаних у рослинництві під урожай наступного року.

 
<<   ЗМІСТ   >>