Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємодія з правоохоронними органами на стадії здійснення контрольних заходів

Основне завдання ОВС на стадії здійснення ревізії - забезпечити ревізорам умови, за яких можливе об'єктивне і повне здійснення контрольних заходів щодо фінансових операцій певного суб'єкта господарювання. Обов'язки співробітників ОВС в процесі взаємодії з ДКРС є такими:

 • o забезпечення допуску ревізорів на об'єкт контролю;
 • o надання ревізорам для перевірки необхідної документації (за її наявності);
 • o вилучення у об'єкта контролю первинних документів, які свідчать про зловживання службовим становищем або про інші значні порушення, і передача їх для перевірки;
 • o реалізація вимог керівника ревізійної групи про проведення суцільної або вибіркової інвентаризації коштів, майна, нематеріальних активів і розрахунків, здійснення контрольного запуску сировини у виробництво чи проведення контрольного обміру виконаних робіт;
 • o коригування погодженої програми ревізії (перевірки);
 • o забезпечення проведення зустрічних перевірок на непідконтрольних органам ДКРС об'єктах;
 • o виїмки в органу ДКРС документів, вилучених ним в об'єкта контролю;
 • o забезпечення, за потреби, відновлення бухгалтерського обліку;
 • o охорона ревізорів та документів і матеріалів, які вони перевіряють.

Не обов'язково починати і проводити ревізію за присутності працівників правоохоронного органу. Якщо об'єкт контролю не протидіє проведенню законно призначеної ревізії чи перевірки (допустив ревізорів у визначений законодавством час на свою територію і в приміщення, надав за наявності робочі місця для їх роботи та потрібні документи для контролю, забезпечив проведення інвентаризації тощо), немає потреби в допомозі правоохоронного органу.

Якщо виникають непорозуміння з підконтрольним об'єктом, КРУ залучає до вирішення проблем правоохоронний орган, що ініціює контрольний захід:

 • - подає звернення до координатора ревізії (перевірки) від правоохоронного органу (у зверненні мають бути зазначені дані про підрозділ правоохоронного органу, номер телефону і прізвище його працівника, з яким треба підтримувати зв'язок для вирішення питань, що потребують втручання правоохоронного органу);
 • - направляє на адресу правоохоронного органу, що є ініціатором контрольного заходу, офіційну інформацію про задокументовані факти протидії проведенню органом ДКРС ревізії (перевірки).

Якщо ревізія (перевірка) проводиться за дорученням органів державної влади, за зверненнями громадян чи з ініціативи безпосередньо органу служби, то за неможливості власними силами забезпечити належне проведення контрольних заходів орган ДКРС також має право звернутися по допомогу до правоохоронного органу.

Органи прокуратури, МВС чи СБУ на такі звернення зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення ревізії (перевірки), охорону працівників контрольно-ревізійної служби, документів і матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Якщо на початку або під час проведення ревізії (перевірки) встановлено, що на підприємстві, в установі, організації не ведеться належний бухгалтерський облік (немає первинних документів, облікових реєстрів, фінансових звітів), що унеможливлює її проведення, ревізор перевіряє виконання підревізійним об'єктом певних заходів і ухвалює рішення щодо відновлення обліку.

Орган ДКРС взаємодіє з правоохоронним органом також: під час вилучення документів ревізорами; коли потрібно провести контрольні обміри, контрольні запуски сировини у виробництво, призначити лабораторні аналізи, що потребують спеціальних знань; за відсутності керівника, матеріально відповідальних осіб, що унеможливлює проведення інвентаризації за наказом керівника об'єкта контролю, організацію проведення інвентаризації із залученням незалежних спеціалістів забезпечує ініціатор ревізії (перевірки); якщо керівник ревізійної групи (ревізор) повинен отримати в установленому порядку від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ потрібні відомості про рахунки об'єктів, що ревізуються (перевіряються) тощо.

У випадках, коли потрібно з'ясувати достовірність здійснених фінансово-господарських операцій на об'єкті, який ревізується (перевіряється), правильність їх відображення в бухгалтерському обліку, ревізори за сприяння правоохоронного органу отримують документальні підтвердження цих операцій на інших підприємствах, в установах чи організаціях. Для цього на об'єкти, які мали правовідносини з об'єктом контролю, направляють або письмовий запит про надання довідок, копій документів про операції та розрахунки з підприємством, установою, організацією, що ревізується або перевіряється, або на такі об'єкти для ознайомлення з відповідними оригіналами документів, отримання їх копій чи пояснень за посвідченнями про проведення зустрічних перевірок направляють ревізорів, які оформляють результати такого контролю актом. Зустрічні перевірки у суб'єктів господарювання, непідконтрольних органам ДКРС, під час ревізії (перевірки), що проводиться за постановою прокурора або слідчого, здійснюють органи ДКРС на підставі постанови про призначення таких зустрічних перевірок.

На вимогу правоохоронних органів для з'ясування додаткових питань щодо фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю, які не були поставлені в попередній постанові або у зверненні під час здійснення ревізії (перевірки), може бути проведена додаткова ревізія (перевірка) на підставі окремо винесеної постанови (поданого іншого звернення) за підписом прокурора, слідчого чи керівника органу МВС або СБУ, в якій зазначено додаткові питання або уточнюються попередні.

Додаткову ревізію (перевірку) за зверненням правоохоронного органу здійснює той самий або інший ревізор (ревізори) винятково за рішенням керівника органу ДКРС.

 
<<   ЗМІСТ   >>