Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Казначейська справа

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Операції за платежами до загального бюджету

Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним кодексом України , законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням ради є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на рахунки, відкриті в Головних управліннях за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевих бюджетів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету". Одночасно такі операції відображаються на аналітичних рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами (згідно з наказами Державного казначейства № 150 від 06.05.2008, № 17 від 21.01.2010).

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" відображає інформацію щодо надходжень, з урахуванням повернень платежів загального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року.

Кредитовий залишок за кожним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів. За окремими рахунками допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше ніж надходжень. Від'ємний залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" в цілому не допускається.

Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів в Головному управлінні відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" для кожного місцевого бюджету, а саме:

  • - перший - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
  • - другий - для акумулювання коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Кількість інших рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.

Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" окремо для кожного місцевого бюджету.

Операції за платежами спеціального фонду бюджету

Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень розпорядників коштів бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті в Головних управліннях за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення платежів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки". Одночасно такі операції відображаються на рахунках позабалансового обліку, призначених для обліку планових показників за доходами. Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень платежів спеціального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року. Кредитовий залишок відповідно за кожним рахунком, відкритим на даному рахунку бюджетного обліку, відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів (згідно з наказами Державного казначейства № 150 від 06.05 .2008, № 17 від 21.01.2010).

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, Головні управління відкривають рахунки за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" (кількість рахунків для акумулювання залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його виконання) для кожного місцевого бюджету.

Залишки коштів, що склалися на відповідних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

 
<<   ЗМІСТ   >>