Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виробничий травматизм і професійні захворювання

Загальні поняття у сфері охорони праці

Що таке охорона праці?

Охорона праці - це система правових, організаційних, санітарно-лікувальних, профілактичних, соціально-економічних, технічних, гігієнічних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров я й працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Що таке виробнича безпека?

Це властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією.

Під безпекою виробничого обладнання розуміють властивість виробничого обладнання відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією.

Що таке виробнича санітарія?

Це система організаційних і технічних заходів та засобів, що запобігають впливові шкідливих виробничих чинників на організм людини або значно зменшують їх дію.

Під організаційними заходами розуміють правильну організацію праці на робочих місцях, дотримання відповідного режиму праці, проведення навчання та інструктажів щодо безпечного використання предметів і засобів праці, які можуть негативно впливати на стан здоров’я людини та забруднювати навколишнє середовище. Сюди відноситься організація постійного нагляду і контролю за дотриманням санітарного законодавства при використанні предметів праці з токсичними властивостями, виконанням вимог правил при будівництві, а також в процесі експлуатації виробничих споруд.

Під технічними засобами розуміють належне використання існуючих спеціальних колективних та індивідуальних засобів захисту від шкідливих виробничих чинників, а також розробку більш досконалих методів на основі новітніх наукових досягнень.

Що таке безпека праці?

Безпека праці - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають впливу небезпечних виробничих чинників на органом працюючих.

Безпека праці забезпечується інженерними розрахунками, конструюванням запобіжних засобів, пристроїв та апаратів, шляхом спостереження та експериментування, у полі її зору мас бути все те, що необхідне для створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Завданням безпеки праці має бути вивчення виробничого середовища та його чинників, що прямо або опосередковано призводять до появи небезпечних умов чи небезпечних дій, які можуть закінчуватися нещасними випадками, гострими професійними захворюваннями або отруєннями і розробка запобіжних організаційних чи технічних заходів.

До організаційних заходів безпеки праці відносяться - огородження територій, будівельних майданчиків, небезпечних зон; обладнання проходів і проїздів, раціональна система освітлення, водопостачання, енергозабезпечення; розміщення зон складування, прокладка постійних або тимчасових інженерних комунікацій, навчання та перевірка знань, проведення інструктажів і т. ін.

До технічних заходів безпеки праці належить здійснення необхідних інженерних розрахунків, що забезпечують безпеку робіт. Сюди належать розрахунки риштувань, монтажно-технічного устаткування, схеми і креслення кріплення будівельних конструкцій, траншей і котлованів; схеми стропування, добір канатів, строп, траверс, якорів та інших пристосувань для забезпечення безпеки вантажно-розвантажувальних роботах; забезпечення безпечного монтажу електричних мереж та безпечної роботи ємностей, що працюють під тиском і т. ін.

Чим забезпечується безпека праці?

Безпека праці забезпечується шляхом:

створення і конструювання безпечних технічних засобів і технологічних процесів на стадії проектування, стадії виготовлення і стадії експлуатації;

впровадження у технологічні процеси автоматичних блокуючих захисних пристроїв і засобів, що забезпечують безпечне виконання предметної діяльності;

вдосконалення існуючих методів, заходів і засобів захисту від шкідливих і небезпечних виробничих чинників;

виявлення можливих потенційних небезпек, аналізу причин їх появи в умовах виробничої діяльності, а також вивчення працюючими правил і нормативних актів та їх дотримання.

 
<<   ЗМІСТ   >>