Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow Релігієзнавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

НЕООРІЄНТАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

"Міжнародне Товариство Свідомості Кришни"

Найвідомішим із сучасних неоорієнтальних організацій є "Міжнародне Товариство Свідомості Кришни" (МТСК, релігійна організація вайшнавів), яку називають також "Рухом Хоре Кришна". Цей східний культу традиціях індуїзму набув значного поширення в багатьох країнах світу, включаючи Західну Європу й Америку. Засновником цієї організації є Бхактіведанта Свамі Прабхупада (1896—1977). На 58-ому році життя він покинув родину і п’ятеро дітей і почав вести чернечий, аскетичний спосіб життя. Розповідають, що він не зміг змиритися із тим, що дружина продала його книги, щоб купити цу-керокі чаю, оскільки книги він вважав священними, а чай - п’янким напоєм. Якщо раніше він належав до однієї з індуїстських сект— шанувальників Кришни, то тепер він почав створювати власний рух і багато зробивдля його популяризаціїяк письменник і перекладач.

1965 р. Прабхупада прибув до Нью-Йорка, де незабаром заснував Центр руху Харе Кришна.

Учення кришнаїтів

Учення кришнаїтів генетично пов’язане з індуїзмом. Кришнаїти вважають своє віровчення і культорганічним продовженням, сучасною інтерпретацією давнього ведичного вчення. Основна праця, в якій засновник організації Бхактіведанта Свамі Прабхупада виклав своє вчення, називається "Бгагавад-Гіта, як вона є". За формою вона являє собою упереджений переклад "Бгаґават-Гіти", шостої книги визначної епічної поеми "Махабхарата", з авторськими соментаря ми і доповненнями.

Описание: Бхактіведанта Свамі Прабхугада (1896-1977). Засновник кришнаїзму

Бхактіведанта Свамі Прабхугада (1896-1977). Засновник кришнаїзму

Таким чином, кришнаїти хочуть підкреслити, що їхня релігія не є якимсь новоутворенням. Вона має давні корені і базується на "учнівській спадкоємності", виникла на зорі творіння, коли Кришна — Верховна особа Бога - вклав ведичне вчення в серце Брах-ми, першої живої істоти у Всесвіті. Брахма передав це знання своєму синові й учневі Нер’яді, який пізніше став духовним учителем Шріли В’ясадеви, укладача Вед. У XX ст. цей ланцюг дійшов до Бхактіве-данти Свамі Прабхупади, який зміг викласти це вчення зрозумілою для людини нашого часу мовою—мовою людей, вихованих у традиціях європейської культури.

Віровчення кришнаїзму, або релігії вайшнавів (відданих Богові), засноване на принципі монотеїзму. Відповідно до цього віровчення існує єдиний абсолютний Бог, що виступає в трьох проявах: Б гага-ван, Брахмані Параматма. Бгагаван — це прояв Бога, що володіє незбагненними якостями, що концентрує в собі все багатство, могутність, красу світу. Брахман—це позаособистісний прояв, абсолютна істина, незбагненна, нескінченна сила. У Параматмі виявляється Верховна Душа, що знаходиться в серці кожної живої істоти разом з індивідуальною душею — дживою.

Відповідно до великої безлічі дій у Бога безліч імен, але головне з них — Кришна. Інші боги сприймаються як аватари (втілення) Кришни. Такою аватарою виступає в кришнаїзмі й Ісус Христос. Кришнаїзм, як і багато інших віросповідань, що виникли в XX ст., прагне стати релігією об’єднання. Тому він включає у свій пантеон усіх богів традиційних релігій.

Кришнаїти надають великого значення вченню про подвійну природу світу: духовну й матеріальну. Людина також являє собою істоту, яка складається з двох начал: духовного і матеріального. Духовне начало є основою людини; тіло лише оболонка душі, і душа постійно змінює цю оболонку. Наслідуючи традицію ведичної релігії, кришнаїти стверджують, що душа здатна перевтілюватися в 8 400 000 форм життя. Ці перевтілення відбуваються за законом Карми і можуть тривати нескінченно. Тільки прийнявши людський вигляд, душа дістає можливість розірвати ланцюг перероджень, розвинути свою первісну духовну свідомість і усвідомити себе невід’ємною часткою Господа Кришни.

Звільнитися від матеріального світу, розвинути в собі свідомість Кришни здатна кожна людина. Для цього вона має присвятити себе відданому служінню Богові. Це служіння лежить в основі бхакті-йоги.

Бхакті-йога становить основу культової діяльності кришнаїтів. Мета цієї діяльності, на їхню думку, полягає в тому, щоб цілком зануритися в духовну свідомість, відновивши свої стосунки з Богом, і розвинути в собі любов до Бога, споконвічно властиві"! кожній живій істоті.

Один з важливих принципів, на яких базується культова практика кришнаїтів, складається в самообмеженні людини. Кришнаїт має звести до мінімуму потреби матеріального тіла, щоб підняти свою свідомість на вищий рівень і зберегти час для духовної діяльності. Самообмеження містить у собі зречення від мирського життя і всіх благ, що воно надає людині. Ідеальною формою такого зречення є насамперед відмова від власності, пожертвування коштів і майна на користь "Товариства Свідомості Кришни" і перехід настановите ченця в храмі. Ті, хто не переходить на цей спосіб життя, можуть продовжувати Свою діяльність у світі, заробляючи собі на життя і вносячи пожертвування в храми.

Багато уваги в кришнаїзмі приділяється харчовим обмеженням. Кришнаїтам заборонено вживати в їжу м’ясо, рибу, яйця. Вони також забороняють уживання наркотиків і алкоголю, кави, чаю, тютюну. Засуджують статеві стосунки, не призначені для продовження роду.

У культовій практиці кришнаїтів велика роль відводиться омовінню. Чистота тіла, на їхню думку, — це одна з найважливіших якостей кришнаїта. Омовіння рекомендується робити два-три рази на день. Велике місце в культі кришнаїтів посідає ритуальне богослужіння в храмі. Богослужіння проводяться щодня, з 4.00 до 21.00.

Особливого значення кришнаїти надають медитації. Під час медитації людина цілком відчужується від цього світу і концентрується на любові до Бога. Виняткова роль під час медитації надається маха-мантрі (великій мантрі): "Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе". З погляду кришнаїтів, мантра — це оспівування святих імен Бога. Протягом дня кришнаїти повинні промовляти цю мантру 1728 разів. Я к стверджують учителі кришнаїзму—гуру, повторення ман-три необхідно для того, щоб цілком сконцентрувати свідомість на Богові, ввійшовши в молитовний стан і медитуючи на звуки його святого імені. Медитації можуть носити як індивідуальний, так і колективний характер (див. текст 10.1).

Кришнаїти надають релігійного значення всій життєдіяльності своїх послідовників — "відданих". Внаслідок цього як культова діяльність оцінюється й прибирання в храмі, і переклад на інші мови ймення Свамі 11 рабху пали, і добро* пінна діяльність. За кожним "відданим" закріплені певні обов’язки, а виконання їх усвідомлюється як здійснення релігій ного обов’язку, форма прояву любові до Крипти і служіння йому. Найважливішою ж визнається місіонерська діяльність, проповідь і пропаганда вчення, утому числі перекладацька і видавнича діяльність.

Основними осередками релігійногожиття кришнаїтів є храми. П ри храмах, як правило, створюються проповідницькі (місіонерські) центри, де одержують систематичну релігійну освіту й виховання "віддані", які прийшли в громаду. Після проходження навчання їх посвячують у найіинаїш. Усі храми з адміністративного погляду самостійні. Разом з тим, діяльність кршп папських організацій чітко координується на трьох рівнях: регіональному, зональному й національному. На низовому рівні координація проходить через регіональні ради, шо складаються з представників храмів регіону; на на і мої киї і .і юму рівні—через раду президенті в найбіл ьі і и х храм і в даної країни. Світовий цеі ггр "Міжі іародіюго Товариства Свідомості Криш-ни" знаходиться в Індії - у місті Маяпур у Західній Бенгалії. Організація вилає півмільйонним накладом журнал " Назад до божественності". Вважається, шо в Індії нараховується не менш як 100тис. активних членів МТСК, серед яких можна зустріти багато поважних політиків, бізнесменів і вчених, у США — понад 50 тис, абсолютна більшість із яких — молодь віком до 25 років, стільки ж людей щорічно відвідують в Англії кришнаїтські релігійні заходи. У наші дні вони володіють власною радіостанцією "Радіо Кришналока". Частина коштів МТСК одержує з різних фондів, а також від продажу своїх видань.

Зауважимо, що прихильники "Міжнародного Товариства Свідомості Кришнатїтів" в Україні є найбільшою із неооріентальних течій. Протягом перших років XXI ст. релігійна мережа кришнаїтів стабілізувалась.

Перша заява на реєстрацію кришнаїтськоїгромади в СРСР було поданов 1981 р., однак дозвіл Ради у справах релігій при Ралі Міністрів СРСР було отримано тільки у 1988 р. У1993 р. було створено Центр громад свідомості Крипти в Україні, який зареєстрований державою в 1995 р. У 1996 р. Державним комітетом України у справах релігій було зареєстровано також Духовну академію свідомості Криш-ни в Україні. Академія готує свяшеннослужителівта служителів інших необхідних спеціальностей для громад свідомості Кришші. а також розробляє наукові та методичні рекомендації, відповідну літературу та надає загальну вайшнавську освіту.

Кришнаїтські групи, 38 на 2003 p., діють майже в усіх великих містах України. Вони мають у своему розпорядженні іЗкультопич споруд, 2 навчальні заклали із 170 слухачами, 2 періодичні видання. Кришнаїти твердять, шо в Україні нараховує і ься нині понад 300 священнослужителів. 120 учнів, близько 5 тис. активних парафіян.

В останні роки кришнаїти розвернули широку пропагандистську кампанію дія створення щодо сприятливої суспільної думки. Можливо, саме через це вони започаткували низку гуманітарних програм, таких як "їжа для життя" (безкоштовні і дальні для малой-безлічених), "Дайте людям шанс" (праця в місцях позбавлених волі), "Сільськогосподарське товариство"" (пропаганда стародавнього способу обробки землі), навіть "Ведичне кулінарне мистецтво". Крім того, вони в усілякий спосіб намагаються підкресли їх "нерозривну єдність" української та величної культури, чиїм спільним витоком була культура аріїв. На території України нині працює більше 30 центрів роздачі їжі. Найбільші в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Львові та інш. У київській їдальні щоденно поїдається 150-200 порцій гарячих обідів нужденним вже протятм п’яти останніх років. Так само стало традиційним пригощати усіх бажаючих "тортом-горою", щороку більших розмірів. 2003 р. кулінарний вслстснміажин 1108 кілограмів, був зроблений без жодного иііни (!), переважно і рисових кульок Майже півтори тисячі дорослих і дітей і тих куточків СНД і далекого зарубіжжя. одні нені псарі И дхоті. прикрашені гірляндами з квітів, на і и длень переносяться у світ прадавньої величної культури під час Одеського іілйііінавськогофестивалю, шо проводиться в оздоровчому комплексі на березі Чорного моря. Ця діяльність кришнаїте пока юною шодо можливостей штсірани нсо-релігій в українське суспільство.

 
<<   ЗМІСТ   >>