Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства

Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період)

За даними табл. 1, 2 розрахувати показники руху та ефективності використання персоналу.

Таблиця І осіб

Чисельність працівників на початок періоду

Кількість прийнятих на роботу за період

Кількість звільнених за період

усього

за порушення

трудової дисципліни

за власним бажанням

3 інших причин

91

31

ЗО

3

21

6

Таблиця 2

Товарооборот, тис. грн

530

Рентабельність товарообороту, %

10,1

Розв уязок

1. Розрахунок чисельності працівників на кінець періоду (Чкін): Чкін = Чпоч + Прийняті - Звільнені = 91 + 31-30 = 92 особи ,

де Чпоч - чисельність працівників на початок періоду.

2. Середньооблікова чисельність працівників осіб (СОЧ):

„„ Чпоч + Чкін 91 + 92 0. -

СОЧ =-=-= 92 особи.

  • 2 2
  • 3. Коефіцієнт прийому (Кп):

Прийняті 3><

СОЧ 92

4. Коефіцієнт звільнення (Кз):

Щ Кз = Звільнені =30_ 8

СОЧ 92

5. Коефіцієнт загального обігу робочої сили (Ko):

„ Прийняті + Звільнені 31 + 30 Л„„

Ko = —-=-= 0,667.

СОЧ 92

6. Коефіцієнт замінності кадрів (Кзам):

„ Прийняті 31

Кзам= —-= — = 1,03.

Звільнені 30

7. Коефіцієнт плинності (Кплин):

г. Звільнені^ 3 + 21

Кплин--— =-= 0,262,

СОТ 92

де Звільнені^ -кількість звільнених працівників з причин плинності кадрів (за порушення трудової дисципліни та за власним бажанням).

8. Коефіцієнт стабільності (Кет):

Кет = 1 - Кплин = 1 - 0,262 = 0,738. .

9. Продуктивність праці (ПП):

ТО 530 7777 = -^-=—= 5,7923 mua грн, СОЧ 92

де ГО - обсяг товарообороту.

10. Трудомісткість (ТМ):

ТМ = — = —?— = 0,1726 осіб І тис. грн. ПП 5,7923

11. Рентабельність (прибутковість) персоналу (Рперсоналу):

D ТОРто 530 • 10,1 Л.С<Л ,

Рперсоналу =-=-— = 0,5850 тис. грн І осіб.

ШІ СОЧ 100/92

де Рто - рентабельність товарообороту.

Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 2 періоди)

За даними таблиці розрахувати показники руху та ефективності використання персоналу. Зробити висновки щодо динаміки розрахованих показників.

Таблиця

Показники

І кв.

II кв.

Чисельність, осіб:

на початок кварталу

86

81

на кінець кварталу

-

Кількість прийнятих на роботу, осіб

6

3

Кількість звільнених з роботи, осіб, у т.ч.:

11

12

за власним бажанням

4

5

за порушення трудової дисципліни

2

3

з інших причин

5

4

Фонд оплати праці, тис. грн

322

372,5

Товарооборот, тис грн

9101,5

900 ІД

Рентабельність товарообороту, %

5,1

7,6

Розв 'язок

1. Чисельність працівників на кінець кварталу (Чкін):

Чкін = Чпоч + Прийняті - Звільнені = 86 + 6 —11 — 81 осіб, де Чпоч - чисельність працівників на початок періоду.

2. Середньооблікова чисельність працівників (СОЧ):

пгли Чкін + Чтч 81+86 _. СОЧ =-=-= 84 осіб.

  • 2 2
  • 3. Коефіцієнт прийому (Кп):

Кп= Прийняті =А = 0>072. СОЧ 84

4. Коефіцієнт звільнення (Кз):

Звільнені 11

Кз--= — = 0,132.

СОЧ 84

5. Коефіцієнт загального обігу робочої сили (Ко):

Прийнятії Звільнені 6+1 ЛЛЛ.

Ко=—-=-= 0,204.

СОЧ 84

6. Коефіцієнт замінності кадрів (Кзам):

Прийняті 6

Кзам-—-= — = 0,545-

Звільнені 11

7. Коефіцієнт плинності (Кплин):

^Звільнені „„^4+2 СОЧ 84

де Звільнені^ - кількість звільнених працівників з причин плинності кадрів (за порушення трудової дисципліни та за власним бажанням).

8. Коефіцієнт стабільності (Кет):

Кст=- Кплин=1 - 0,072 = 0,928.

9. Продуктивність праці (ПП):

ТО 9101,5 1ЛО .

ПП =-=-= 109 тис. грн І осіб.

СОЧ 84 *

де ТО - обсяг товарообороту.

10. Трудомісткість (ТМ):

ТМ = —і— = —— - 0,01 осіб І тис. грн. ПП 109

11. Рентабельність (прибутковість) персоналу (Рперсоналу):

р ТО-Рто 9101,5-5,1 С£ , .Л

Рперсоналу =-=-5,6 тис. грн І осіб,

у 1001 СОЧ 100/84 у

деРто -рентабельністьтоварообороту.

  • 12. Середня заробітна плата за квартал (ЗПкв):
  • 7г- ФОП 322 ,Л

Лікв- ~^^ц ~-= 3,9 тис. грн І осіб,

де ФОП - фонд оплати праці.

13. Середня заробітна плата за місяць (ЗП міс):

ЗПміс - ^кв = і? = ]з ^і/^ грн/осіб. 3 3 ^

14. Оцінити динаміку розрахованих показників.

Позитивним є зростання в динаміці значень таких показників, як: коефіцієнт прийому, коефіцієнт замінності кадрів, коефіцієнт стабільності персоналу, продуктивність праці, рентабельність (прибутковість) персоналу, середня заробітна плата.

Негативним є зростання в динаміці значень таких показників, як: коефіцієнт звільнення, коефіцієнт загального обігу робочої сили, коефіцієнт плинності, трудомісткість праці.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>