Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Кредитування і контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Приклад

Для обґрунтування рішення банку про видачу інвестиційного кредиту розрахувати показники ефективності інвестиційного проекту: приведений дохід від інвестицій, чистий приведений дохід, норму рентабельності інвестицій, індекс рентабельності інвестицій і строк окупності інвестицій на підставі наведених у табл. 2.8 даних.

Таблиця 2.8. Графік руху грошових потоків інвестиційного проекту

Показник

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Варіант "А"

Інвестиції, тис. грн

1200

Виручка від реалізації нової продукції (разом з ПДВ), тис. грн

1100

900

700

500

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн У т. ч.: амортизаційні відрахування, обумовлені інвестиціями, тис. грн

700 300

600 300

500 300

400 300

Ставка податку на прибуток, %

25

25

25

25

Ціна авансованого капіталу (ставка відсотка), %

22

22

22

22

Вихідні дані для розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту наведено у табл. 2.9.

Таблиця 2.9. Вихідні дані для розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту

Показник

Рік

2-й

3-й

4-й

5-й

1. Виручка від реалізації нової продукції (разом з ПДВ), тис. грн

1100

900

700

500

2. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн У т. ч.: амортизаційні відрахування, обумовлені інвестиціями, тис. грн

700 300

600 300

500 300

400 300

3. Прибуток до оподаткування, грн

400

300

200

100

4. Податок на прибуток, грн

100

75

50

25

5. Чисті грошові надходження, грн (ряд. 3 - ряд. 4 + амортизаційні відрахування)

600

525

450

375

Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту

1. Приведений дохід від інвестицій (РУ):

2. Чистий приведений дохід (ЫРУ):

3. Індекс рентабельності інвестицій (РІ):

4. Норма рентабельності інвестицій (/ДЯ):

5. Строк окупності інвестицій (РР):

Таким чином, банк може прийняти рішення про видачу інвестиційного кредиту, оскільки інвестиційний проект є рентабельним - ЫРУ > 0, РІ > 1, ставка за кредитом (22 %) менша, ніж норма рентабельності інвестицій (25 %), що дасть змогу позичальнику окупити кредит на реалізацію інвестиційного проекту. Строк окупності інвестиційного кредиту становить 1 рік 6 міс. І за умови, що строк кредиту буде більший, ніж строк окупності інвестицій, позичальник матиме достатні грошові потоки для погашення інвестиційного кредиту.

Приклад

Розрахувати строк інвестиційного кредиту, якщо банк надав інвестиційний кредит у сумі 1,2 млн грн під 22 % річних. Строк будівництва становить 2 роки, строк введення об'єкта в експлуатацію (пільговий період) - 6 міс, середні надходження за проектом - 490 тис. грн, річна сума амортизаційних відрахувань, яка спрямовуватиметься на погашення заборгованості за кредитом, - 300 тис. грн, річна сума прибутку, яка спрямовуватиметься на погашення кредиту, - 250 тис. грн, строк окупності проекту - " 1 рік 6 міс.

Розрахунок строку інвестиційного кредиту

1. Сума заборгованості за кредитом з відсотками (^У):

2. Строк погашення кредиту (Пк):

3. Строк інвестиційного кредиту (Ті):

Таким чином, оптимальний строк кредитування для позичальника має бути 5,5 років (або 5 років і 6 міс), що дасть змогу позичальнику ввести об'єкт в експлуатацію та вчасно погасити заборгованість і відсотки за інвестиційним кредитом.

Динаміку кредитів, наданих банками України у поточну та інвестиційну діяльність у національній валюті за 1999-2006 рр., подано на рис. 2.5.

Наведені дані (рис. 2.5) свідчать про стійку тенденцію до зростання інвестиційних кредитів: у 2005 р., порівняно з 2004 р. у 2,7 раза, порівняно з 2003 р. - у 5,1 раза, порівняно з 2002 р. - у 9,6 раза. Частка кредитів у інвестиційну діяльність у загальній вартості кредитного портфеля становила: на 1 січня 2004 р. - 6,5 %, на 1 січня 2005 р. - 9,2, на 1 січня 2006 р. - 16,6 %.

Динаміка кредитів, наданих банками України у поточну та інвестиційну діяльність у національній валюті за 1999-2006 рр.

Рис. 2.5. Динаміка кредитів, наданих банками України у поточну та інвестиційну діяльність у національній валюті за 1999-2006 рр. (за даними "Бюлетеня НБУ" на 1 січня відповідно)

 
<<   ЗМІСТ   >>