Повна версія

Головна arrow Право arrow Аграрне право України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Принцип забезпечення потреб населення і промисловості безпечною і якісною сільськогосподарською сировиною.

Забезпечення природних потреб населення у відновленні щоденних енергетичних затрат, переробної промисловості сировиною є основним завданням сільськогосподарського виробництва. Водночас останнім часом особливої гостроти набуває питання якості й безпечності цієї продукції. Такий стан зумовлює необхідність підвищення юридичного впливу не лише на зростання кількості, а й на якісні та безпечні показники вироблюваної сільськогосподарської продукції. Такий вплив забезпечується втіленням у механізм аграрно-правового регулювання саме зазначеного принципу.

Не є секретом, що український продовольчий ринок заполонили низькопробні і небезпечні за вмістом харчові продукти імпортного виробництва, які не знаходять свого застосування у країні-виробнику або є результатом демпінгової політики цих країн. Для України як аграрної країни з великим ресурсним потенціалом земель сільськогосподарського призначення дотримання принципу забезпечення потреб населення і промисловості безпечною і якісною сільськогосподарською сировиною у формуванні ціннісних орієнтирів системи аграрних правовідносин щонайменше дає змогу забезпечити: 1) відтворення повноцінного генофонду населення країни; 2) зниження загального рівня захворюваності населення як важливої передумови зростання економіки; 3) формування продовольчого суверенітету держави; 4) створення позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу за рахунок зменшення зовнішніх закупівель продукції сільського господарства і зростання відповідних власних експортних можливостей; 5) досягнення уніфікації механізму аграрно-правового регулювання з відповідними стандартами ЄС та країн-членів СОТ.

Принцип забезпечення продовольчої безпеки держав

Тісно пов'язується з попереднім принципом. Продовольча безпека визначається зараз як такий стан економіки, при якому гарантується фізична і економічна доступність продовольства для всього населення у кількості, необхідній для активного і здорового життя. При цьому продовольча незалежність - це умова забезпечення продовольчої безпеки, за якої у разі припинення поставок продуктів харчування із-за кордону не виникає продовольчої кризи.

Необхідно відзначити публічно-правовий характер принципу забезпечення продовольчої безпеки держави. Він тісно пов'язаний з конституційним принципом економічного суверенітету України. З цього випливають завдання відповідних органів держави щодо забезпечення основних функцій держави. Проте забезпечення продовольчої безпеки держави випливає з принципу задоволення потреб населення і промисловості у якісній і безпечній сільськогосподарській продукції. Здійснюється виробництво такої продукції виключно у процесі сільськогосподарської діяльності при опосередкуванні цієї діяльності аграрними правовідносинами, без чого всяка сільськогосподарська діяльність втрачає сенс. Спостерігається і зворотний зв'язок: необхідність забезпечення продовольчої безпеки держави змушує останню до побудови ефективної моделі системи аграрних правовідносин.

Принцип урахування особливостей сільськогосподарської діяльності.

Можна виокремити такі особливості сільськогосподарської діяльності, які чинять відповідний вплив на стан аграрних відносин і які необхідно обов'язково враховувати у процесі створення нормативно-правових актів аграрного законодавства: а) сільськогосподарська діяльність виступає не об'єктом, а матеріальним змістом аграрних майнових правовідносин; б) джерелом виникнення цього виду діяльності є суспільні потреби у продуктах харчування та сировині для промисловості; в) здійснюється сільськогосподарська діяльність за допомогою специфічного ресурсного потенціалу; г) діяльність складається із сукупності окремих дій всіх працівників відповідних сільськогосподарських товаровиробників, спрямованих на одержання, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції; ґ) ця діяльність здійснюється за допомогою специфічних засобів виробництва та у особливих природних, соціально-економічних і культурно-побутових умовах за допомогою опосередкування актами аграрного законодавства; д) метою сільськогосподарської діяльності є виробництво та первісна переробка виробленої продукції, а також її реалізація з метою одержання прибутку.

 
<<   ЗМІСТ   >>