Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Концепція туристичної урбанізації

Урбанізація є процесом, що полягає в просторовому і демографічному розвитку міст, зростанні їх кількості, а також у збільшенні міських територій і участі міських жителів у загальній кількості населення. У суспільному вимірі урбанізація полягає в збільшенні населення, що живе за міськими зразками. Цей процес повинен відбуватись через запозичення міського стилю життя приїжджими з сіл до міст або в процесі проникнення міських економічних, суспільних і культурних рис життя у село.

Туризм є явищем, яке сприяє розвитку урбанізаційних процесів як в містах, так і у сільських районах. Поняття туристичної урбанізації з однієї сторони визначає процес розвитку міст з домінуючою туристичною функцією, а з другої - усі зміни, що відбуваються у сільських територіях під впливом туристичного облаштування і туристичного руху.

Розвиток туризму у сільських територіях є причиною багатьох змін у всій поселенській мережі а також в межах окремих сільських поселенських одиниць. Для опису цього процесу застосовується також термін туристична колонізація. Зміни, що відбуваються у сільських районах під впливом розвитку туристичних явищ, стосуються в основному:

  • - користування землею;
  • - просторових і функціональних систем, що складаються з туристичних об'єктів;
  • - структури працевлаштування в результаті утворення нових робочих місць;
  • - позиції даної місцевості в поселенській мережі.

Носієм цих процесів є мешканці міст а також їх міграції між містами з метою відпочинку. Здійснюваний туристами трансфер капіталу з міст до сільської місцевості викликає багато змін як в межах села, так і на сільськогосподарських і лісових територіях. Процеси урбанізації, що відбуваються під впливом розвитку туристичних явищ, проходять в кількох площинах: економічній, просторовій, демографічно-професійній та культурній. Ці площини є взаємозалежними і міцно пов'язані між собою.

Туристична урбанізація сільських територій відбувається по-різному і з різною силою в окремих ландшафтних зонах. Вона залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, в першу чергу від інтенсивності і форм туристичного руху а також часу виконання ними функції відпочинку. Процес туристичної урбанізації дуже часто стосується привабливих з точки зору природних атракцій, територій.

Процес туристичної урбанізації, який ми розуміємо як розвиток туристичних міст внаслідок інтенсифікації приїзного туризму найчіткіше виражений у зонах приморського і гірського відпочинку та в історичних містах. Туризм розглядається тут як головний чи один з головних чинників розвитку міста (містоформуючий чинник). Містами з домінуючою туристичною функцією є, переважно, відпочинкові приморські населені пункти, гірські лижні бази, курорти, невеликі старі міста або міста розваг. Такі міста виділяються специфічною просторовою системою (напр. розвитком смуги уздовж побережжя), іншим, ніж інші міста, способом користування землі, характерною структурою населення та працевлаштування. їх специфіка витікає з того факту, що вони виникли або розвиваються з метою реалізації туристичних потреб.

Туристичну функцію виконують також інші міські центри, напр. великі метрополії. Проте, що стосується великих міст, то туризм рідко буває однією з головних їх функцій. Для цілей рецепції туристичного руху служить тоді частина великого міста - найчастіше центральна, район туристичної активності, який становить також особливий предмет зацікавлення осіб, які займаються дослідженням туристичних явищ.

 
<<   ЗМІСТ   >>