Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗВИТОК ГРОШЕЙ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇХ ЗМІСТУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Реальні гроші

Історичний процес виникнення грошей вимагає свого продовження і в дослідженні процесу розвитку грошей, а також трансформації їх змісту. У міру розвитку товарного виробництва, заснованого на розподілі праці і відособленості виробника, виникає грошова форма вартості, гроші, як загальний еквівалент товарного світу. Нагадаємо, що виникнення грошей йде по наступних етапах:

  • а) проста або випадкова форма вартості;
  • б) повна або розгорнута форма вартості;
  • в) загальна;
  • г) грошова форма вартості.

Грошова форма вартості є та ж загальна форма вартості, що відрізняється лише видом товарного тіла еквіваленту. Грошова форма вартості логічно є внутрішнім моментом (ступенем) розвитку загальної форми вартості. Поява грошей, означає що вони починають виконувати функції, які були розглянуті вище (міри вартості, засобу обігу, засобу накопичення, засобу платежу, світових грошей).

З виконанням грошима перерахованих функцій тісно пов'язані їх види. Можна виділити наступні види грошей: металеві гроші, паперові гроші, кредитні гроші. Сукупність усіх перерахованих видів грошей утворює реальні гроші, які були первинним етапом їх розвитку, історично першим ступенем їх змістовної характеристики. Другим історичним і логічним ступенем є ідеальні гроші, функціонування яких буде описано нижче. Розглянемо розвиток реальних грошей детальніше.

Металеві гроші

Металеві гроші виникають як засоби виміру вартості, тобто з їх здатності вимірювати вартість інших товарів. У цій функції гроші мають бути реальними, тобто повноцінними. Як не можна виміряти вагу чимось невагомим так і вартість інших товарів не можна виміряти грошима позбавленими їх внутрішньої вартості. Тому, хоча виконувати функцію виміру вартості гроші можуть ідеально (вимірювати вартість можна і без наявності грошей в кишені їх власника), мірою вартості можуть бути тільки реальні гроші. Спочатку втіленням вартості були металеві гроші (мідь, золото і срібло). Застосування металів в якості грошей є первинним ступенем грошової форми вартості. Вона називається грошово-металевою формою вартості. У процесі обміну, що відбувався за допомогою цієї форми вартості, виявилися великі незручності і не лише транспортні. Потрібно було фіксувати вагу і пробу металу, для чого вимагалося спеціальне устаткування, ваги і інш. Тому від грошово-металевої форми вартості суспільство поступово буде переходити до грошово-зливкової форми вартості. Зливок - це той же шматок грошового металу, але оформлений і визначений по вазі і пробі.

Грошово-зливкова форма обміну лише частково вирішила протиріччя обміну. В ході обміну, як і раніше, проявилися протиріччя. Знову таки не лише транспортні: зливки були різні за формою, вагою, пробою, вимагали поділу при купівля-продажу. Це означало, що покупець повинен був носити з собою кувадло, молоток, зубило, ваги і т.д. Здавалося б це фотографії далекої історії суспільства, але це не так. Ще в 60-і роки XX століття в Бірмі, наприклад, можна було почути питання покупця: "Чого вартий ваш горщик?", на що хазяїн відповідав: "Покажіть мені ваші гроші".

Грошово-монетна форма стала вищою формою розвитку металевих грошей.

Монета (лат.- пишеш, англ.- coin) - грошовий знак, що випускається державою і виготовляється з металу (золота, срібла, міді, нікелю та ін.).

Монета вважається повноцінною, якщо лігатура не перевищує 10%. Монета має 2 сторони - лицьову (аверс) і зворотну (реверс), і обріз (гурт). Нині чеканять тільки неповноцінну монету.

В Україні розмінні монети Національного банку України номінальною вартістю 1,2 і 5 копійок виготовлені з металу сріблястого кольору (з нержавіючої сталі і алюмінієвого сплаву), а вартістю 10.25 і 50 копійок - із сплаву на основі міді.

Грошово-монетна форма вартості є вищою формою розвитку металевих грошей. Монета є різновидом зливка і спочатку відрізняється від нього тільки зовні. В той же час є і глибші відмінності. По-перше, повноцінна монета вже не лише товар, що грає роль загального еквівалента, але і знак грошей; по-друге, в монеті позначена, а не тільки втілена певна кількість грошей, тобто в обігу можуть бути не гроші, а їх грошові знаки. Монета фіксує єдність реальних грошей і знаку грошей. Знак —зовнішнє відображення по відношенню до змісту, який він означає. Зміст грошей може змінюватися, а знак залишиться тим же. Таким чином, грошово-монетна форма містить зародок знакової форми вартості і кінець-кінцем ідеальних грошей.

Паперові гроші

Паперові гроші виростають з функції грошей як засобу обігу. Особливістю паперових грошей є те, що вони не мають власної вартості і замінюють реальні гроші у функціях засобу обігу і засобу платежу.

Емітентом паперових грошей виступають або державне казначейство, або центральний банк. У першому випадку держава використовує випуск грошей для покриття своїх витрат. У другому - гроші випускає центральний банк і надає їх в кредит державі, яка направляє ці гроші на покриття бюджетного дефіциту.

Кредитні гроші

Кредитні гроші виростають з функції грошей як засобу платежу і є одним з видів грошей, які виникли в наслідок розвитку кредитних стосунків.

Особливість кредитних грошей полягає в тому, що реалізація товарів не супроводжується зустрічним рухом еквівалента в речовій формі, як було при грошах - золоті, грошах -товарі. Замість них функціонують платіжні зобов'язання, що є не чим іншим, як грошовим еквівалентом, який самостійно обертається саме тому, що в сучасних умовах існують усебічні, постійно відтворюючі стосунки боргової залежності між товаровиробниками.

Такими платіжними зобов'язаннями є:

  • - вексель (простий і перевідний "тратта":
  • - банкнота — вексель на банкіра, банківський білет, грошовий знак, який випускається в обіг центральним емісійним банком. В Україні - це національний банк України;
  • - чек - письмовий наказ власника поточного рахунку банку про виплату певній особі вказаної в ньому суми грошей.
 
<<   ЗМІСТ   >>